În sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni se desfășoară Consfătuirea cu conducătorii instituțiilor de învățământ cu referire la rezultatele implementării Proiectului de lucrări civile la L.T. A.Pușkin și la  alte chestiuni curente.