În sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat Consfătuirea  cu managerii instituțiilor preșcolare cu privire la nivelul de pregătire a instituțiilor de educație timpurie către noul an de studii 2019-2020.