Consiliul raional Ungheni la data de 10 ianuarie 2017 a fost înregistrat în calitate de operator de date cu caracter personal în conformitate cu prevederile art. 23-25 al Legii Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea privind protecția datelor cu caracter personal, în calitate de operator de date cu caracter personal se constituie persoana fizică sau persoana juridică de drept public sau de drept privat, inclusiv autoritatea publică, orice altă instituție ori organizație, care în mod individual sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în mod expres de legislația în vigoare.

De regulă, sunt considerate categorii de date cu caracter personal: numele, prenumele, patronimicul; sexul; data și locul nașterii; semnătura; datele din actele de stare civilă; CPAM (codul personal de asigurări medicale); telefon/fax; telefon mobil; adresa (domiciliului/reşedinţei); e-mail; profesie, funcţie; loc de muncă; formare profesională – diplome- studii; IDNP (numărul personal de identificare de stat); situaţie familială și situaţie militară.

Consiliul raional Ungheni este a doua autoritate publică de nivelul II din Republica Moldova care a fost înregistrat în calitate de operator de date cu caracter personal.