Consiliul raional Ungheni alături de Consiliul raional Leova au fost invitați să facă parte din Clusterul de Energie Regenerabilă care, de altfel, este o premieră pentru Republica Moldova. În acest sens, la data de 21 martie, curent, a avut loc ședința reprezentanților proiectului  ”Energie și Biomasă în Republica Moldova”,  unde experți în domeniul creării clusterelor din România și președintele raionului Ungheni, Ludmila Guzun, au purtat discuții cu privire la importanța acestuia.

La această întâlnire s-a discutat despre o nouă formă de activitate a tuturor actorilor implicați în diverse domenii ce țin de energie alternativă- clusterul, care de altfel prezintă cea mai eficientă formă de colaborare, fiind o asociere liberă și deschisă. Clusterul este  inovativ în Republica Moldova, al cărui obiectiv principal este dezvoltarea socio–economică a regiunilor care alcătuiesc țara prin unirea actorilor privind domeniul biomasei, ca resursă de energie regenerabilă.

Partenerii Clusterului de Energie Regenerabilă vor fi: agenți economici, întreprinderi producătoare sau prestatoare de servicii care au direct legătură cu lanțul valoric al biomasei; școlile profesionale, universitățile şi centrele de cercetare; autoritățile publice locale, regionale și centrale; intermediari precum camere de comerț, centre de transfer tehnologic, instituții financiare, firme de consultanță, etc.

Ceremonia de semnare a Acordului de Cluster în domeniul Energiei Regenerabile va avea loc la data de 24 martie 2017, la Chișinău, cu participarea factorilor de decizie din raionul Ungheni și Consiliul raional Leova, inclusiv, reprezentanții Agenției pentru Eficiența Energetică și experții  Lajos Vajda și Sandor Bartha (Green Energy Biomass Cluster, România).