În continuarea realizării prevederilor Memorandumul de Înțelegere, semnat în luna august 2016 de toate părțile implicate în crearea Sistemului integrat de management a deșeurilor în Zona 5 (Nisporeni, Călărași, Ungheni), urmează crearea Comitetului Director Local (CDL), care va monitoriza într-o manieră responsabilă întregul proces de creare a acestui Sistem, începând cu elaborarea Studiului de Fezabilitate și a documentelor necesare pentru Evaluarea Impactului asupra Mediului.

În acest context, la data de 25 ianuarie 2017 a avut loc prima ședință de lucru a CDL al Proiectului ”Crearea sistemului de management integrat al deșeurilor solide Zona 5”. Conform Regulamentului de constituire și funcționare a CDL pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate și Evaluarea Impactului asupra Mediului în scopul de a crea Sistemul de management integrat al deșeurilor în Zona 5 de Management al Deșeurilor Solide funcțiile de președinte, vicepreședinte și secretarul CDL sunt executate de reprezentanții autorităților publice locale de nivelul II. Prin urmare, președintele raionului Ungheni, Ludmila Guzun, va executa funcția de președinte al CDL, vicepreședinții CDL au fost aleși Ghenadie Verdeș, președintele raionului Nisporeni, și Sergiu Artene, președintele raionului Călărași. Funcția de secretar al CDL va fi realizată de Violeta Petre, director Centru de Resurse și Atragere a Investițiilor din cadrul Consiliului raional Ungheni.

În perspectivă, Comitetul Director Local va fi unitatea principală care va monitoriza atent și responsabil implementarea Proiectelor și a intervențiilor mai mici (locale) care se vor încadra în conceptul Sistemului integrat de management al deșeurilor în Zona 5.

Link: http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=2888&t=/Noutati/A-fost-constituit-Comitetul-director-local-pentru-monitorizarea-procesului-de-elaborare-a-studiului-de-fezabilitate-i-evaluare-a-impactului-asupra-mediului-in-Zona-de-management-al-deeurilor-nr-5