Prin prezenta, Va informam că în temeiul art. 10 din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, art. 32 din Legea nr. 100/2010 cu privire la actele normative, Ministerul Economiei propune spre consultare publică proiectul Hotărârii Guvernului menționat supra. 
 
Obiectivul general al proiectului este instaurarea unui cadrul regulator facilitator, egal, actualizat, echilibrat, competitiv și adecvat pentru toți actorii: antreprenori (indiferent de forma organizatorico-juridică, forma de proprietate, tipul de activitate a acestora), autorități publice, structuri cu funcții de reglementare și control, etc.). Obiectivul specific constă în excluderea ambiguităților, normelor desuete și/sau învechite, aspecte care au servit temei pentru inițierea procesului de modificare a cadrului normativ secundar.
Prin urmare, se propune abrogarea mai multor hotărâri și adoptarea unei noi hotărâri din perspectiva faptului că (i) volumul modificărilor operate la unele din ele este unul semnificativ și ar ocupa un efort om/oră nejustificat de mare pentru operarea tehnică a modificărilor precum și (ii) a faptului că includerea tuturor normelor de implementare a Legii comerțului interior ar fi oportun să se regăsească într-un singur act normativ, fapt care sporește comoditatea pentru cetățean de a face cunoștință cu reglementările aplicabile într-o manieră mult mai facilă.
Consultarea este desfășurată în perioada 17.10.2022 – 04.11.2022. Proiectul HG și documentele însoțitoare le găsiți urmând link-ul Aviz privind consultarea publică a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea regulamentelor și regulilor din comerțul interior