Astăzi, 22 noiembrie, la Casa de cultură din satul Florițoaia Veche, au avut loc consultări publice privind ,,Evaluarea Impactului asupra Mediului pentru sistemul de management integrat al deșeurilor”, planificat pentru Zona de Management a Deșeurilor 5, Locația – Florițoaia Veche.

La ședință au participat  reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), Agenției de Cooperare Internațională (GIZ) și  ADR.  Ședința a fost prezidată și moderată de Sergiu Mărgărint, primar s. Florițoaia Veche și vicepreședintele raionului Ungheni, Alexandru Brînză.

În cadrul ședinței, dnul Denis Parea, reprezentant Giz, a relatat o prezentare a cazurilor de bune practici în managementul deșeurilor cu soluții similare.

Cu o serie de prezentări relevante a venit EcoExpertul Veaceslav Vlădicescu, care a prezentat un Proiect cu elemente de infrastructură și management a deșeurilor în localitate, riscurile și beneficiile de mediu.

Împreună cu reprezentanți ai secțiilor și direcțiilor din cadrul Consiliului Raional Ungheni, consilieri comunali, angajați ai primăriei, reprezentanți ai societății civile și cetățeni ai comunei, au discutat despre situația deșeurilor din regiune, despre experiența și inițiativele de regionalizare a serviciilor de gestionare a deșeurilor.
După un schimb de informații și păreri, participanții la ședință au examinat ca studiu de caz situația neconformă a depozitului neautorizat de deșeuri din s.Florițoaia Veche, care la moment se află într-o situație deplorabilă și generează grave probleme de mediu, prezentând, totodată, un pericol pentru sănătatea populației.
După finalizarea consultărilor publice, s-a întocmit un Raport privind participarea publicului.