În data de 10 mai, în incinta Consiliului raional Ungheni, a demarat cursul: Contabilitate pe domenii de aplicare, organizat de ODIMM în colaborare cu autoritățile publice locale de nivelul II (Consiliul raional).
La eveniment participă contabili din cadrul IMM-urilor din raion, care se instruiesc pe tematica „Noua Lege a contabilităţii,  raportării financiare nr.287 din 15.12.2017 şi modificările, complectările la Planul general de conturi contabile a economiei naţionale a RM”. 
 
Menționăm, că cursul va fi desfășurat în perioada 10-11 mai 2018.