Stimaţi prieteni, dragi ungheneni!

Sfintele Sărbători de Paşti îmi oferă prilejul de a Vă adresa cele mai alese felicitări şi urări de bine.

Luminoasa Sărbătoare să coboare peste noi toţi binecuvîndîndu-ne cu bucurii duhovniceşti, pace şi bună înţelegere.

Învierea Domnului nostru Iisus Hristos să ne facă mai buni, mai înţelepţi, luminîndu-ne cugetul.

Hristos a Înviat şi Paşte Fericit stimaţi prieteni alături de cei dragi sufletului Dumneavoastră!

 

Cu deosebit respect

Preşedintele

raionului Ungheni,            Iurie TOMA