Peste 200 de producători agricoli din tot raionul Ungheni s-au întâlnit azi la masa de sărbătoare, organizată cu ocazia marcării Zilei Lucrătorului din Agricultură şi Industria Prelucrătoare.

Tradițional, în fiecare an ultima decadă a lunii noiembrie este dedicată totalizării rezultatelor obținute în anul agricol care a trecut, trasării unor obiective pentru anul agricol viitor și, de asemenea, menționarea problemelor cu care se confruntă agricultorii în procesul de producere a culturilor agricole. În acest sens, șeful Direcției Agricultură și Alimentație (DAA), Viorel Scutaru, a prezentat bilanțul anului agricol 2016-2017, dar și obiectivele trasate pentru viitor.

Ziua agricultorului prezintă o oportunitate de a premia agenții economici și participanții la lucrările agricole ce au obținut rezultate bune în anul curent.  Astfel, într-un cadru festiv, 55 de agenți economici din domeniul agriculturii și industriei prelucrătoare au primit diplome de merit de la președinta raionului Ungheni, Ludmila Guzun, care le-a mulțumit pentru munca depusă în perioada anului 2016 – 2017 și pentru buna conlucrare cu administrația publică locală.

Potrivit raportului prezentat de Direcția Agricultură și Alimentație, observăm că în anul curent agricultorii din raionul Ungheni au avut un an bun din punct de vedere climacteric care a corespuns cerințelor pentru dezvoltarea optimă a culturilor agricole.

În acest an culturile de prima grupă au ocupat o suprafață totală de 9901 ha, cu 1322 ha mai puțin comparativ cu anul trecut. De menționat faptul, că circa 50% din suprafața programată a fost însămânțată în uscat și anume pe aceste câmpuri culturile cerealiere s-au dezvoltat cel mai bine. În urma evaluării rezultatelor prezentate de către producătorii de cereale, în acest an s-a obținut o medie totală pe raion de 3,8 t./ha., care este cea mai mare medie obținută până acum sau cel puțin în ultimii 10 ani. Acest lucru se datorează nu numai condițiilor climaterice favorabile din acest an, dar și faptului că tot mai mulți agenți economici au început să utilizeze soiuri performante și să aplice tehnologii moderne de cultivare a culturilor agricole.

Spre exemplu: SRL Todisem – supr. 90 ha. cu  5,6 t./ha, conducător D-l Bulgac Ion., SRL Agrosfera- BM –  supr. 695,5 ha cu  5,5t/ha, conducător D-l Buzovoi Andrei, SRL Progagroter supr.600 ha. cu 5,4 t/ha, conducător D-l Vrabie Iurie, SRL Cidonia supr. 270 ha cu 5.1 t,/ha conducător D-l Bulgac Ion, la polul opus avem rezultatele prezentate de către primării pentru personele fizice care de pe suprafețe care variază de la 0,5 ha pînă la 2-3 ha și care au obținut între 2,0 tși 3,2 t/ha.

Rezultatele obținute la culturile de grupa a doua, media pentru aceste culturi la moment nu o putem prezenta deoarece urmează să fie prezentate pe parcursul lunii decembrie – forma 29-AGRO, dar avem rezultatele parțiale după cum urmează: porumb suprafața totală în acest an a constituit 14613 ha cei mai înalți indici au obținut următorii: SRL Agrosfera-BM – 6,9 t./ha., SRL Progagroter – 6,65 t/ha, SRL Cidonia 6,3 t/ha, SRL Vi-Agro, conducător D-l Vrabie Ion 6,1 t/ha,GȚ Nisteriuc  Serghei cu 5,9 t/ha, și avem și o surpriză – GȚ Alcaz Gheorghe care a obținut de pe suprafața de 6 ha 9,9 t/ha.

La floarea soarelui suprafața totală a constituit 11075 ha. Cele mai bune rezultate au fost obținute de către următorii: SRL Faunus Vladnic – 3,7 t/ha, SRL Agrosfera-BM -3,5 t/ha, SRL Cidonia cu 3,1 t/ha, SRL Vi-Agro cu 3,1 t/ha, și SRL Progagroter cu 2,9 t/ha.

La culturile  multianuale putem menționa rezultatele bune care au fost obținute de către următorii agenți economici: măr –SRL Cidonia –25,5 t/ha SRL Fortina Labis – 24,5 t/ha –conducător D-L Plăcintă Anatol, cireș SRL Ecopomex – de pe suprafața de 155 ha a recoltat 5,4 t/ha,conducător D-L Bargan Victor, struguri soiuri tehnice SRL Agroaudit conducător Brăguță Tudor- 120 ha o medie de 9t/ha soiuri de masă GȚ Alcaz Gheorghe 13,3 ha cu 10,1 t/ha, legume în acest an s-a obținut o medie de 20t/ha, dar cele mai înalte rezultate au fost obținute de către următorii: GȚ Vladei Ion: roșii – 100 t/ha, varză – 66 t/ha ardei gras – 50 t/ha, GȚ Glodeanu Vladislav – varză 60 t/ha, ardei dulce – 38 t/ha, roșii 40t/ha SRL Progagroter roșii în cîmp deschis 49,7 t/ha de pe o suprafață de 7 ha, GȚ Diaconu Mihai ceapă – 52t/ha, varză – 38 t/ha.

Cu rezultate bune ne bucură SRL Confort, conducător Robuleț Alexandru, care a început activitatea de la 10 scroafe și un vier, și la moment întreprinderea crește 6000 de capete, din care lunar 1000 de capete sunt sacrificate și comercializate.

Totodată trebuie să menționăm unele probleme cu care se confruntă agenții economici la etapa actuală, cum ar fi: lipsa rotației culturilor agricole (3-4 culturi), utilaje agricole învechite la cca 40% din agenți economici, lipsa unei infrastructuri pentru irigarea culturilor agricole care ar acoperi întreaga suprafață a raionului, insuficiența cadrelor specializate în domeniul agricol,  lipsa culturilor furajere și bobose în asolament care ar îmbunătăți substanțial calitatea solului, nivelul scăzut de deschidere a agenților economici pentru asociere în scopul  stocării, păstrării, ambalării și, ulterior, exportului producției pentru obținerea unu beneficiu mai mare.

La capitolul subvenționare, pe parcusul anului 2017  la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) au fost depuse 117 dosare, în sumă totală de 14 mln lei, cu 25 % mai mult decât în anul precedent. Achitate au fost 44 dosare, în sumă de 3,5 mln lei. Cauza principală a ratei scazute de achitare este depunerea dosarelor cu mare întârziere.