De Ziua Feroviarului din Republica Moldova, răsfoind filele îngălbenite ale cîtorva decenii, privind de la înălţimea etapelor istorice lăsate în urmă, putem afirma fără echivoc: istoria Magistralei a fost scrisă de însuşi timpul. De-a lungul anilor activitatea feroviarilor a fost mereu sinonimă cu dăruirea, devotamentul, înalta responsabilitate — calităţi caracteristice numeroaselor generaţii de feroviari care au făurit destinul remarcabil al întreprinderii de Stat «Calea Ferată din Moldova».

Pe parcursul celor peste o sută de ani de activitate, la CFM s-au produs schimbări semnificative privind dezvoltarea tehnică a întreprinderii, a mecanismelor de interacţiune a transportului feroviar cu statul, a societăţii civile şi utilizatorii serviciilor de transport. Un adevăr este cert – magistrala a fost şi este o bază consistentă a creşterii economiei naţionale, o posibilitate sigură de soluţionare a unor importante probleme social-economice pentru societate şi un mijloc de transport dintre cele mai accesibile în ţară. Însă cea mai mare bogăţie a întreprinderii o constituie colectivul său numeros, pentru care drumul de fier a devenit o stare de spirit, un mod de viaţă, un loc în care îşi aplică cunoştinţele şi aptitudinile  profesionale, formate în baza tradiţiilor străvechi stabilite de predecesori.

Astfel, în numele Consiliului raional Ungheni şi al meu personal, stimaţi lucrători din ramura feroviară din Republica Moldova, din raionul Ungheni, vă aducem în dar sincere felicitări cu ocazia Zilei Dumneavoastră profesionale, adresîndu-vă urări de bine şi prosperitate, sănătate famililor Dumneavoastră, mult curaj şi profesionalism în ceea ce faceţi.

 

Cu profund respect

Preşedintele raionului Ungheni,   Ludmila GUZUN