Stimaţi funcţionari publici din raionul Ungheni!
       Instituirea Zilei Dumneavoastră profesionale este o confirmare a importanţei rolului funcţionarului public în fortificarea statului, căci puterea statului este în funcţionarii săi, în capacitatea şi aspiraţia acestora de a realiza progrese şi reforme, în aptitudinea de luare a deciziilor şi responsabilitate civică.

De profesionismul, experienţa, aspiraţia şi efortul Dvs. depinde dezvoltarea şi bunăstarea statului nostru. De funcţionarul public depinde, de o manieră definitorie, să sporească încrederea cetăţenilor în instituţiile statului, respectiv modul în care este perceput statul de către cetăţeni. Iar asta e posibil doar oferind servicii publice impecabile.

Suntem  convinşi că funcţionarii publici din raionul nostru îşi vor depune în continuare zelul întru realizarea celui mai important obiectiv –  fortificarea statului Republica Moldova şi activitatea competentă în interesul cetăţenilor.

Din numele Consiliului raional Ungheni dorim tuturor funcţionarilor publici din raion multă sănătate, realizării, succese mari şi noi în împlinirea misiunii de servire a ţării noastre!