Din grecescul photos (lumină) şi graphi

(a scri), ceea ce înseamnă a scrie lumina, fotografia este oglinda trecutului fiecăruia din noi. Ea imortalizează secunde ce se scurg, momente ce însoţesc viaţa de zi cu zi.

Apelăm mereu la secvenţe fotografice pentru a depăna amintiri, pentru a ne privi în oglindă de fapt.

Impresionanta capacitate a tehnicii fotografice de a transpune lumina şi realitatea într-un aparat, ne face încă o dată să ne gîndim cît de ingenioasă poate fi imaginaţia omenească în a inventa o astfel de creaţie.

În numele meu personal, şi a întreg colectivului Consiliului raional Ungheni, doresc să adresez tuturor celor pasionaţi de arta fotografică mult succes şi inspiraţie, multă creativitate şi mult suflet în ceea ce fac. Cu această ocazie, doresc să felicit salonul fotografic din oraşul Ungheni „Il Fotografo”, care este apreciat prin lucrările sale excepţionale şi pentru conlucrare şi colaborare în toate evenimentele organizate de către Consilul raional Ungheni.

Este extraordinar ceea ce reuşiţi să faceţi, şi vreau să menţionez că Ungheniul avea nevoie de un astfel de profesionist şi de astfle de lucrări.

La mai mult şi la mai mare, succese şi lucrări frumoase.

 

Cu deosebit respect,

Preşedintele

raionului Ungheni,          Iurie TOMA