Mult e dulce şi frumoasă
Limba ce-o vorbim,
Altă limbă-armonioasă
Ca ea nu găsim.

Saltă inima-n plăcere
Când o ascultăm,
Şi pe buze-aduce miere
Când o cuvântăm.

De sărbătoarea Limbii Române, frumoasa tradiţie, an de an, a adunat şi astăzi unghenenii în faţa bustului marelui Eminescu pentru a dedica limbii noastre doine şi versuri melodioase.

            31 august este data ce ne aduce aminte că avem cea mai duioasă şi dulce limbă şi că o vom păstra şi transmite urmaşilor noşrtri ca cel mai de preţ tezaur.

            În numele Consiliului raional Ungheni adresăm felicitări cetăţenilor Republicii Moldova, raionului Ungheni sănătate, linişte, pace şi să păstrăm acest de preţ dar care este LIMBA ROMÂNĂ!