Tradiţional, de 24 de ani, Ziua lucrătorului bancar ne oferă prilejul de a adresa cele mai sincere felicitări şi urări de bine pentru toţi cei implicaţi în activitatea financiară a ţării, a raionului nostru. Edificarea şi consolidarea sistemului financiar din Republica Moldova, din raionul Ungheni se datorează contribuţiei majore a lucrătorilor din domeniul financiar, susţinute de profesionalism, perseverenţă şi poziţie civică. În pofida circumstanţelor complicate ale tranziţiei şi conjuncturii internaţionale o pleiadă remarcabilă de specialişti a dat dovadă de responsabilitate, fermitate şi spirit strategic, asigurând securitatea financiară a statului şi orientarea spre cele mai bune practici din lume.

În societatea modernă activitatea noastră este inimaginabilă fără utilizarea serviciilor şi produselor bancare. Diversitatea acestor produse exprimă gradul de dezvoltare cât şi performanţele în reformarea sectorului bancar autohton. Important este ca aceste realizări frumoase să aibă un vector permanent al ascensiunii către cele mai bune practici în domeniu.

Apreciind înalt calităţile profesionale, perseverenţa, onestitatea şi responsabilitatea pe care le manifestaţi zilnic în abordarea sarcinilor care vă sunt încredinţate,în numele Consiliului raional Ungheni Vă urăm noi performanţe şi realizări, precum şi mult succes în activitatea Dumneavoastră consacrată dezvoltării continue a economiei naţionale.