Stimaţi  lucrători  în domeniul măsurărilor terestre din raionul Ungheni!

În numele meu personal şi al Consiliului raional Ungheni, Vă adresez cele mai cordiale şi sincere felicitări cu prilejul sărbătorii Dumneavoastră profesionale „Ziua geodezului”.

Remarcăm activitatea sistematică şi perseverentă în gestionarea resurselor funciare, evidenţa grafică şi cartografică a teritoriilor din gestiune, prezentarea organizată a datelor cadastrale organelor de resort.

Apreciez cu satisfacţie implementarea pe larg a tehnologiilor avansate care contribuie semnificativ la dezvoltarea pieţei funciare şi la îmbunătăţirea lucrărilor de cartografiere.

Sunt ferm convins că şi pe viitor veţi depune eforturi pentru a înfrunta toate greutăţile şi a continua activitatea rodnică întru îndeplinirea sarcinilor ce vă revin pentru bunăstarea şi raionului nostru.

Vă doresc cu toată sinceritatea multă sănătate şi împlinire, iar efortul zilnic pe care-l depuneţi la locul de muncă să vă aducă satisfacţie şi să vă motiveze pentru noi realizări.

Preşedintele

raionului Ungheni    Iurie TOMA