Stimaţi colaboratori ai Serviciului Fiscal de Stat pe raionul Ungheni!

Cu prilejul zilei profesionale, adresez felicitări tuturor celor ce activează în organele Serviciului Fiscal de Stat, pentru munca asiduă, pentru rezultatele obţinute în reformarea sistemului fiscal şi, în special, pentru reuşitele din ultima perioadă, contribuţia nemijlocită la refacerea situaţiei financiare din raion. Am certitudinea că împreună vom reuşi să relansăm Moldova, raionul Ungheni în deosebi, să asigurăm un echilibru financiar în societate, un climat investiţional credibil, să dezvoltăm economia naţională, să investim în viitorul raionului nostru pentru un trai mai bun, pentru a oferi cetăţenilor bunăstare şi stabilitate!

 

Cu deosebit respect şi

urări de bine

Preşedintele

raionului Ungheni,               Iurie TOMA