Stimaţi licrători ai sistemului medical din raionul Ungheni!

Rolul lucrătorului medical într-o societate  este vital, mai ales când se vorbește tot mai mult despre importanţa sănătăţii fiecărei persoane în parte.

Profesia  de medic este considerată, pe bună dreptate, una din cele mai nobile din lume, dar și una de o responsabilitate aproape inegalabilă.

Apreciem înalt contribuţia tuturor medicilor, asistenţilor medicali, farmaciştilor, întregului personal medical din raionul Ungheni şi admirăm abnegaţia și angajamentul Dumneavoastră profesional, valori pe care le întruchipaţi, dedicându – vă exercitării uneia dintre cele mai nobile profesiuni – cea de medic, ghidându- vă în activitatea de zi cu zi, de obligaţia supremă fixată în Jurământul lui Hipocrate.

Sunteţi acei care aduc bucuria continuităţii neamului în fiecare familie, care dăruiesc o rază de speranţă suferindului, tratează boala și sufletul, în baza simplei chemări a inimii.

Cu certitudine, actualul potenţial medical este capabil să răspundă provocărilor, să reziste greutăţilor, să implementeze proiecte și activităţi ce vor perfecţiona sistemul sănătății.

În acest context, Consiliul raional Ungheni aduce sincere mulţumiri pentru activitatea desfăşurată de către cadrele medicale din Centrele de Sănătate din raion, Spitalul Raional Ungheni, Centrul de Sănătate Ungheni, farmacii, Substaţia de asistenţă medicală Ungheni, dorind multă sănătate Dumneavoastră şi celor apropiaţi, devotament, împliniri pe plan personal şi profesional, să aveţi parte de căldura recunoștinţei umane și a satisfacţiei morale, la care are dreptul fiecare profesionist, astfel, încît anii ce vin, să nu uite numele Dumneavoastră, al celor, ce vă dăruiţi omenirii cu atîta desăvîrşire.