1 octombrie, împreună cu întreaga comunitate internaţională, sărbătorim Ziua internaţională a persoanelor în etate.

Persoanele în vîrstă sînt un adevărat exemplu pentru întreaga societate, atît prin experienţa de viaţă bogată, maturitatea gîndirii şi a luării deciziilor, precum şi o serie de aptitudini şi competenţe care sînt, uneori, pe cale de dispariţie, deşi reprezintă o moştenire culturală semnificativă.

În această zi semnificativă pentru persoanele în etate, permiteţi-mi, scumpii noştri, în numele meu personal şi al Consiliului raional Ungheni, să-mi exprim stima şi profunda admiraţie faţă de munca asiduă şi devotamentul, depuse, pe parcursul anilor, pe tărâmul în care aţi activat, faţă de succesele pe care le-aţi înregistrat.

Gradul de civilizare al unei societăţi se determină, mai întîi de toate, prin atitudinea faţă de persoanele în vîrstă. Totodată, oamenii vîrstnici fac parte din categoria persoanelor care cel mai mult au nevoie de ajutor din partea statului.

Astăzi Vă exprim întreaga stimă şi admiraţie faţă de succesele și performanţele înregistrate pe parcursul anilor, dedicaţia şi munca depusă la făurirea viitorului în care trăim – ani şi caractere, care denotă alese calităţi sufleteşti, voinţă puternică, dragoste de viaţă şi de ţară.

Vă doresc sănătate şi fie ca fiecare zi  din viaţa Dvs. să fie o sărbătoare, aşa cum o doriţi!

 

Cu profund respect,

Preşedintele raionului Ungheni      Iurie TOMA