La data de 22 mai 2020 în sala ședințe a Consiliului raional Ungheni a avut loc ședința extraordinară a Consiliul raional.

La ședință, din cei 35 de consilieri au fost prezenți 32, iar ședința a fost prezidată de către consilierul Belbas Oleg.

Pe ordinea de zi au fost propuse 6 proiecte de decizii. Prealabil, toate proiectele de decizii au fost examinate la ședințele comisiilor consultative de specialitate.

În urma examinării și dezbaterii  tuturor proiectelor, au fost aprobate următoarele decizii:

  1. Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2020 cu Legea bugetului de stat pe anul 2020.

Raportor:  Tatiana Struc,  șef Direcție finanțe

  1. Cu privire la instituirea unitaților suplimentare în cadrul Serviciului social „Asistență personală”.

Raportor:  Tudor Rădeanu,  șef Direcție generală ASPF.

  1. Cu privire la aprobarea  Programului de activitate al Cosiliului raional Ungheni pentru trimestrul III, anul 2020.

Raportor:  Rodica Lițcan,  secretarul Consiliului raional

  1. Despre modificarea Deciziei nr. 1/3 din 23.01.2020 „Cu privire la organizarea și desfășurarea încorporării cetățenilor în Forțele Armate ale Republicii Moldova în primăvara anului 2020”.

Raportor:  Igor Adjovschi,  comandant Centru militar teritorial

  1. Cu privire la examinarea demersului Î.S ” Poșta Moldovei” Centrul de Poștă Ungheni.

Raportor:  Ghenadi Mitriuc, președintele raionului

  1. Cu privire la Acordul de colaborare între Consiliul raional Ungheni, Agenția „Moldsilva”, Întreprinderea de stat „Rezervația Naturală „Plaiul Fagului””și Primăria satului Rădenii Vechi.

Raportor:  Ludmila Ursatiev,  șef Secție economie și reforme

Tradițional la final de ședință a vorbit președintele, Dnl Ghenadi MITRIUC, a menționat, Vă mulțumesc pentru conlucrare, să dea Domnul să trecem cu bine această situație dificilă, răspândirea COVID-19 pe plan raional și național.

Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului