Astăzi, 05 octombrie în sala ședințe a Consiliului raional Ungheni a avut loc ședința extraordinară.
La ședință au fost prezenți 30 de consilieri, iar ședința a fost prezidată de către consilierul Gheorghe Petic.
Pe ordinea de zi au fost propuse 23 proiecte de decizii. Prealabil, toate proiectele de decizii au fost examinate la ședințele comisiilor consultative de specialitate.
În urma examinării și dezbaterii tuturor proiectelor, au fost aprobate următoarele decizii:
1.Cu privire la deschiderea unei singure clase a X-a pentru anul de studii 2023-2024 cu titlu de excepție.
2.Cu privire la schimbarea denumirii instituției publice. ( Măgurele)
3.Cu privire la schimbarea denumirii instituției publice. (Stolniceni)
4.Cu privire la acceptarea primirii bunurilor în proprietate publică a raionului Ungheni.
5.Cu privire la formarea bunului imobil.
6.Cu privire la casarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța I.P. Gimnaziul Teșcureni.
7.Cu privire la casarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța I.P. Liceul Teoretic Sculeni.
8.Cu privire la casarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța I.P. Gimnaziul Todirești.
9.Cu privire la casarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța I.P. Gimnaziul Costuleni.
10.Cu privire la casarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța Consiliului raional Ungheni.
11.Cu privire la acceptarea dării în comodat a mijloacelor fixe.
12.Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Centrului Raional de Cultură Pîrlița.
13.Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al Centrului Raional de Cultură Pîrlița.
14.Cu privire la casarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța Secției Cultură și Turism.
15.Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat pentru asigurarea durabilității
16.Cu privire la acceptarea primirii în comodat a unei încăperi.
17.Cu privire la casarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța
18.Despre completarea Deciziei nr.6/29 din 27.07.2023 „ Cu privire la aprobarea Planului de reparație a drumurilor publice raionale din mijloacele fondului rutier pe anul 2023.
19.Cu privire la aplicarea proiectului în cadrul Programului Interreg NEXT România-Republica Moldova 2021-2027.
20.Cu privire la dizolvarea IMSP Centrul de Sănătate Năpădeni.
21.Cu privire la suspendarea din funcţie pe perioada campaniei electorale a dlui
22 .Cu privire la suspendarea din funcţie pe perioada campaniei electorale a dlui Vasile Lupu.
23.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională.
La final de ședință președintele raionului, dnl Ghenadi MITRIUC a mulțumit consilierilor pentru colaborare, dorindu-le multă sănătate și prosperitate.
Autor: Ilinca Casian, specialist principal, Aparatul președintelui raionului