Astăzi, 31 octombrie în sala ședințe a Consiliului raional Ungheni a avut loc ședința extraordinară.

La ședință au fost prezenți 30 de consilieri, iar ședința a fost prezidată de către consilierul Cațer Sergiu.

Pe ordinea de zi au fost propuse 3 proiecte de decizii.

Prealabil, toate proiectele de decizii au fost examinate la ședințele comisiilor consultative de specialitate.

Deciziile urmează a fi semnate și contrasemnate în cel mult 5 zile de la data desfășurării ședinței.

În acest sens, cetățenii vor putea accesa deciziile prin intermediul Registrului de Stat al Actelor Locale și a Paginii Web a Consiliului raional (rubrica “Transparență Decizională”).

Autor: Ilinca Casian, specialist principal, Aparatul președintelui raionului.