În această dimineață, 30 ianuarie s-a desfășurat ședința extraordinară a Consiliului raional Ungheni, cu prezența a 31 de consilieri raionali din numărul total de 33.

După onorarea drapelului de stat, președinte a ședinței a fost ales consilierul Gheorghe Petic, care a propus spre audiere proiectele de decizii din ordinea de zi cu stabilirea regulamentului de desfășurare a ședinței.

Prealabil, toate proiectele de decizii – 10, au fost examinate la ședințele comisiilor consultative de specialitate.

Urmare a dezbaterilor și examinării proiectelor de decizii, în cadrul ședinței au fost adoptate toate deciziile, dintre care:

1. Cu privire la darea in comodat a bunului imobil, (Raportor: Lilian Frunze, specialist principal, Serviciul relații funciare și cadastru).

2. Cu privire la aplicarea proiectului în cadrul Programului Interreg NEXT România-Republica Moldova 2021-2027, (Raportor: Oleg Belbas, șef IMSP Centrul de Sănătate Ungheni).

3. Cu privire la aprobarea proiectului tehnic în cadrul Programului Interreg NEXT România-Republica Moldova 2021-2027, (Raportor: Oleg Belbas, șef IMSP Centrul de Sănătate Ungheni).

4. Cu privire la casarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța IMSP Centrul de Sănătate Ungheni, (Raportor: Oleg Belbas, șef IMSP Centrul de Sănătate Ungheni).

5. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării cetăţenilor în Forţele Armate ale Republicii Moldova în primăvara anului 2024, (Raportor: Pavel Vartic, comandant Centru militar teritorial Ungheni).

6. Cu privire la redirecționarea alocațiilor bugetare, (Raportor: Tatiana Struc șefa Direcției finanțe).

7. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi, (Raportor: Dionisie Ternovschi, președintele raionului).

8. Cu privire la aplicarea proiectului în cadrul Programului Interreg NEXT România-Republica Moldova 2021-2027, Apel la proiecte mici, (Raportor: Violeta Petre, șefa Centrului de resurse și atragerea investițiilor).

9. Despre modificarea deciziei nr.9/1 din 14.12.2023 „Cu privire la instituirea comisiilor consultative de specialitate”, (Raportor: Rodica Lițcan, secretara Consiliului raional).

10. Cu privire la transmiterea bunurilor (utilajelor) achiziționate în cadrul implementării proiectului ,,Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teroretic ,,Mihai Eminescu” din mun.Ungheni”, (Raportor: Natalia Gurău, contabilă-șefă Consiliul raional).