În cadrul Consiliului Raional Ungheni, astăzi, 28 octombrie ora 10:00, în sala de ședințe s-a desfășurat ședința extraordinară.

Ședința a fost prezidată de  dnl Oleg Belbas, consilier raional. La ședință au fost prezenți 26 consilieri raionali.

 

În cadrul ședinței au fost examinate chestiunile:

       1. Despre modificarea Deciziei nr.11/5 din 12.12.2019 „Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante”

Raportor: Ghenadi Mitriuc, președintele raionului

 

 1. Cu privire la transmiterea în administrare (gestiune economică) a bunurilor imobile

Raportor: Ion Popov, șef Serviciu relații funciare și cadastru

 

 1. Cu privire la transmiterea în administrare (gestiune economică) a unor bunuri

Raportor: Ion Popov, șef Serviciu relații funciare și cadastru

  

 1. Cu privire la separarea bunului imobil

Raportor: Ion Popov, șef Serviciu relații funciare și cadastru

 

 1. Despre modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului de plasament pentru persoane adulte și vârstnice ,,Sfântul Vasile cel Mare”, aprobat prin Decizia nr.9/3 din 29.12.2016 ,,Cu privire la reorganizarea Centrului de plasament pentru persoane fără adăpost și Serviciului social ,,Respiro” în Centru  de plasament pentru persoane adulte și vârstnice”

Raportor: Tudor Rădeanu, șef  Direcție generală asistență socială și protecție a familiei

 

 1. Cu privire la numire în funcţia publică

Raportor: Ghenadi Mitriuc,  președintele raionului

 

 1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Ungheni nr. 5/16 din 29.07.2021

Raportor: Iulia Pancu, șef Direcție educație

 

 1. Cu privire la organizarea și desfășurarea recrutării tinerilor născuți în anul 2006

Raportor: Igor Adjovschi,  comandant Centrul militar teritorial

 

 1. Cu privire la examinarea demersului

Raportor:  Iulia Pancu,  șef Direcție educație

 

10. Cu privire la redirecționarea mijloacelor financiare

Raportor:  Struc Tatiana,  șef Direcție finanțe

 

 1. Cu privire la implementarea proiectului A.O. ” Vece”

Raportor: Ghenadi Mitriuc, președintele raionului

 

 1. Cu privire la fondarea instituției publice

Raportor: Ghenadi Mitriuc, președintele raionului

 

13. Cu privire la formarea bunului imobil prin separare

Raportor: Ion Popov, șef Serviciu relații funciare și cadastru

 

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor: Struc Tatiana, șef Direcție finanțe

 

 1. Cu privire la aprobarea componenței Consiliului Consultativ al Direcției educație

Raportor: Iulia Pancu, șef Direcție educație

 

 1. Cu privire la inițierea procedurii de elaborare a autorizației de desființare

    Raportor: Ghenadi Mitriuc, președintele raionului

 

 1. Cu privire la aprobarea acordării numelui ” Alexandru Groapă” numele deputatului Sfatului Țării,  gimnaziului Chirileni”

Raportor: Iulia Pancu,  șef Direcție educație

 

Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului