Astăzi, 23 ianuarie s-a desfășurat ședința extraordinară a Consiliului raional Ungheni, cu prezența a 33 de consilieri raionali din numărul total de 35. Prealabil, toate proiectele de decizii  au fost examinate la ședințele comisiilor consultative de specialitate.

Printre chestiunile propuse se numără decizia cu privire la corelarea bugetului raional aprobat pe anul 2020 cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 și cu privire la stabilirea sarcinii de mobilizare pentru anul 2020.

Deciziile adoptate vor fi publicate ulterior pe site-ul Consiliului raional.