Astăzi, 06 iulie, în sala ședințe a Consiliului raional Ungheni a avut loc ședința extraordinară. La ședință, din cei 34 de consilieri au fost prezenți 29, iar ședința a fost prezidată de către consilierul dnl Valeriu Jardan.

Pe ordinea de zi au fost propuse 5 proiecte de decizii. Prealabil, toate proiectele de decizii au fost examinate la ședințele comisiilor consultative de specialitate.

În urma examinării și dezbaterii  tuturor proiectelor, au fost aprobate următoarele decizii:

  1. Cu privire la corelarea bugetului raional aprobat pe anul 2023 cu Legea bugetului de stat pe anul 2023

                           Raportor: Tatiana Struc, șefa Direcției finanțe

  1. Cu privire la acceptarea primirii în proprietatea publică a raionului Ungheni a unor bunuri din proprietatea  publică a unității administrativ-teritoriale mun.Ungheni.

                           Raportor: Ghenadi  Mitriuc, președintele raionului

  1. Cu privire la  aplicarea proiectelor în cadrul Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre

  2021-2027.

                         Raportor: Violeta Petre , șefa Centrului de Resurse și Atragerea Investițiilor

  1.  Cu privire la aprobarea  implementării  Proiectului „Îmbunătățirea calității serviciilor de asistență medicală primară în regiunea de frontieră Sculeni”, în cadrul Programului ,,EU4Moldova: Regiuni-cheie”

                       Raportor: Tatiana  Lazar, vicepreședinta  raionului

  1. Cu privire la la aprobarea implementării  Proiectului „Condiții mai bune de sănătate pentru locuitorii Zonei defavorizate Cula și refugiaților din regiunea Cornești”, în cadrul Programului ,,EU4Moldova: Regiuni-cheie”

                       Raportor: Tatiana  Lazar, vicepreședinta  raionului

Deciziile adoptate vor fi aduse la cunoștință prin publicarea pe pagină web și Registrul de stat al actelor locale, în termenii stabiliți de legislație.

Autor: Ilinca Casian, specialist principal, Aparatul președintelui raionului