Potrivit Direcţiei pentru statistică a raionului Ungheni, rezultatele  activităţii  economiei  în ianuarie-decembrie  2015  se  prezintă  astfel :

Întreprinderile  industriale  de  toate  formele  de  proprietate  au  fabricat  producţie     în  valoare  de  1834773.4 mii  lei  în  preţuri  curente, 106.7% comparativ cu ianuarie-decembrie 2014.

 Producţia  agricolă  obţinută la întreprinderile agricole cu suprafaţa mai mare de 10 ha  în  ianuarie-decembrie 2015 a însumat în preţuri curente 331190 mii  lei, sau 106,0% ( în  preţuri comparabile), faţă de aceeaşi perioadă a anului  precedent. Majorarea   producţiei  agricole a fost generată de producţia animalieră.

Investiţii  în  capital  fix  din  contul  tuturor   surselor  de  finanţare  în   perioada   de raport  au  fost  însuşite  în  valoare  de 231899,2 mii  lei, din  care 120451.6 mii  lei  au    constituit  lucrările  de  construcţii  montaj, sau cu 20.5%  mai puţin, în raport cu ianuarie-decembrie 2014, inclusiv lucrările de construcţii-montaj s-au micşorat cu 50.4%. Darea  în  folosinţă  a  caselor  de  locuit (suprafaţa totală) s-a micşorat cu 10,0 %. 

Parcursul  pasagerilor cu  autobuzele şi microbuzele a  însumat 93479.3  mii  pasager-km  şi  s-a majorat  faţă  de ianuarie-decembrie 2014  cu 0,8 %.

Numărul  pasagerilor  transportaţi  cu  autobuzele  şi   microbuzele,  care      efectuează transportări  de  pasageri  pe  drumurile  de  folosinţă  generală,  în  perioada  de  referinţă   a  constituit 3031.7 mii  pasageri, cu 1.7 % mai puţin faţă de ianuarie-decembrie 2014.

Cifra de afaceri pe agenţii economici cu activitatea principală în comerţul cu amănuntul şi servicii prestate populaţiei a constituit 835494,5 mii lei, înregistrând o creştere cu 22,5% comparativ cu anul 2014.

Salariul  mediu  lunar  al  unui salariat în  a  constituit 3860,0 lei, sporind  cu  9,8 % faţă  de ianuarie-decembrie 2014. În instituţiile  bugetare  salariul  mediu  a constituit  3799,0 lei, cu  2,6 %  mai mic faţă de cel înregistrat în  sectorul real al economiei  (3902 lei ).

Suma  restantelor  agenţilor  economici  şi  sociali  pentru  remunerarea  muncii   (datorii  cu  termenul  de  achitare  expirat  mai  mult  de  o  lună  calendaristică ) la  01 ianuarie 2015 a alcătuit 528,8 mii lei, mărindu-se faţă de 1 octombrie a.2015 cu 278,2 mii lei.

Numărul  şomerilor  oficial  înregistraţi  la 01 ianuarie 2016  a alcătuit 1311 persoane şi  ş-a  mărit  faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent  cu  34,3 %.

 

Pentru raportul integral accesaţi linkul:

https://cloud.mail.ru/public/5aSf/D9nAiJ7p1