Doi funcționari publici din raionul Ungheni au primit Diplome de Onoare, oferite de Guvernul Republicii Moldova. Conferirea acestora este prilejuită de sărbătoarea profesională „Ziua funcționarului public”, marcată anual în Republica Moldova, la 23 iunie.
Astfel, pentru activitate ireproșabilă și contribuție la optimizarea și eficientizarea serviciului public, cu Diplomele Guvernului Republicii Moldova au fost menționați următorii funcționari publici:
1. Popov Valentin, specialist principal, Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri, Consiliul raional Ungheni;
2. Cojocaru Anastasia, secretar al Consiliului sătesc Chirileni.
În acest sens, președintele raionului a menționat cu mesaje de felicitare și cu diplome și funcționarii din cadrul Consiliului raional.
Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului