Investiția în planeta noastră începe de la grija fiecăruia pentru localitatea, comunitatea în care locuiește. Omul nu trebuie să se simtă stăpânul naturii, omul este parte a naturii. În secolul 21, când vrem să cucerim alte galaxii, la nivel local nu reușim să gestionăm deșeurile și să păstrăm planeta noastră care este atât de frumoasă, atât de verde. Prin consolidarea eforturilor, împreună putem dezvolta localitatea în care trăim.
Sunt doar câteva dintre ideile abordate în cadrul evenimentului „Antreprenoriat prietenos Planetei”, realizat de GEN Moldova, în cadrul proiectului LOCAL BOND. Participanții au prezentat idei de a inova într-o modalitate sustenabilă, oportunități de a dezvolta turismul ecologic, posibilitatea de a gestiona deșeurile, dezvoltarea unei afaceri în fashion care să fie prietenoasă mediului și implicarea tinerilor, ca forță motrice pentru viitor.
Tranziția ca antreprenoriatul sa fie nu doar prietenos pământului, ci unul care ajută la salvarea pământului, ajută prin faptul că regândește, resetează urmele umane pe pământ, pentru a le folosi în producere, în generarea de servicii, ca să avem o viață sustenabilă pe acest pământ.
„Antreprenoriatul sustenabil pare să fie un nou mod de a trăi, dar vine cu experiența din civilizațiile trecute, care în mare parte, din punct de vedere cultural, au apreciat darurile naturii, moștenirea lasata viitorului. Și cum se zicea în cultura americanilor nativi: Orice activitate, orice acțiune să fie gândită din perspectiva cum va afecta următoarele șapte generații.
Dacă este să vorbim din perspectiva inițiativelor durabile de mediu, un aspect foarte important reprezintă orașele și comunitățile sustenabile, care menționează că de la nivel local se începe tot, de la nivel local se construiește economia națională și se conectează la nivel internațional”, susține Olesea Fortuna, președintă GEN Moldova, manager proiect LOCAL BOND.
În același timp, dezvoltarea pe principii ecologice a unui domeniu, poate integra și valorificarea patrimoniului cultural, economic al regiunii, care să facă un tot întreg, dar cu un impact minim asupra mediului. „Clusterul Turistic Regional Ținutul de Vest – inițiativă pentru dezvoltarea abordării responsabile față de mediu își propune, printre altele, sprijinirea meşteşugurilor, micului negoţ, agriculturii ecologice, încurajarea schimburilor interculturale, sociale, economice. Se lucrează la susținerea, crearea și promovarea de branduri și produse locale. În același timp, muncim la protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural, natural al regiunii, protejarea biodiversității, promovarea măsurilor și proiectelor ecologice și activități de management durabil ale resurselor naturale regenerabile, susținerea dezvoltării activităților de voluntariat privind protejarea și conservarea biodiversității, monumentelor istorice. Pentru că, într-un final, omul nu trebuie să se simtă stăpânul naturii, omul este parte a naturii. Și tot ce îl înconjoară, trebuie să fie în armonie și sinergie, fără impacte negative”, comunică Ludmila Ursatiev, șefa Secției Economie, consiliul Raional Ungheni, facilitatoare LOCAL BOND.
Despre managementul deșeurilor la nivel local, a vorbit viceprimarul de Ștefan Vodă, Olga Luchian. De menționat că raionul a intrat în program de gestiunea deșeurilor, realizat în parteneriat Carolina de Nord-Republica Moldova. „Ștefan Vodă tinde să devină un oraș eco prietenos. Cu toate acestea problema depozitării deșeurilor este una mare, gunoiul se evacuiază și se depozitează la gunoiști neatorizate, care se află la distanțe mici de sectorul rezidențial și reprezintă focare de infecții. Ca urmare a sondajului efectuat de primărie, au fost identificate măsuri privind modernizarea infrastucturii de management a deșeurilor. Printre acestea se numără cooperarea intercomunitară în vederea dezvoltării unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor, organizarea unei campanii de informare a locuitorilor,
construcția platformelor pentru colectarea separată a deșeurilor ș.a. Problema gestionării deșeurilor e mai importantă ca niciodată. În secolul XXI, când vrem să cucerim alte galaxii, noi la nivel local nu reușim să gestionăm deșeurile și să păstrăm planeta noastră care este atât de frumoasă, atât de verde”, conchide Olga Luchian.
Cu soluții pentru a dezvolta o afacere sustenabilă și ecologică în domeniul fashion a venit Ludmila Donu, din Drochia. Și anume, de a recicla hainele pe care le are și de a crea o comunitate. „În ultima perioadă tot mai mult de vorbește despre sustenabilitatea în industria modei. Nu este o noutate pentru poporul nostru. Cel mai vechi exemplu de reciclare este ia cu altiță. Țesăturile erau greu de dobândit, iar altița, partea de sus a mânicii, prin broderiile complicate întărea stofa și prelungea viața haine.
Ideea de afacere a venit din propria necesitate, pentru că m-am trezit la un moment dat cu foarte multe haine, pe care nu le-am purtat. Am încercat să le remodelez și să obțin haine noi. Aceasta a stârnit curiozitatea persoanelor, care ne-au impulsionat și degrabă vom deschide atelierul de reciclare creativă. Ne dorim să creăm o comunnitate de persoane de toate vârstele, care să descopere împreună, modalități noi de a da viață hainelor”, spune Ludmila Donu.
Despre implicarea comunității de tineri din localitate ne-a vorbit Anastasia Rusu, din partea Asociațiai „Cimișlieni de pretutindeni”. „Cu suportul asociaiei, am reușit să creăm o Asociație de Băștinași juniori, pentru că tinerii sunt o forță care trebuie susținută la justa valoare și aduce beneficiu pentru întreaga comunitate. Împreună am lansat, în perioada pandemică, un proiect de livrare de produse alimentare de la cantina socială persoanelor nevoiașe. Cu ajutorul băștinașilor, am decis să dezvoltăm serviciul, am procurat transport eco – biciclete, motorete, iar tinerii livrează produse. Este un serviciu destinat persoanelor cu mobilitate redusă, persoanelor de vârsta a treia, cu disabilități, persoane singuratice. Este un serviciu care poate oferi ajutor Băștinașilor din Diaposra care doresc să susțină rudele. Noi credem ca, prin consolidarea eforturilor, doar împreună putem dezvolta loclaitatea noastră”, susține Anastasia Rusu.
Proiectul LOCAL BOND Antreprenoriat Sustenabil Inclusiv și este realizat de GEN Moldova, cu susținerea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, parteneriatul Carolina de Nord – Republica Moldova. Co-organizatorii locali: Primaria Cimișlia, Asociația „Cimișlieni de Pretutindeni”, Consiliul Raional Ungheni, Asociația Locală de Turism Ungheni, Consiliul Raional Drochia, Centrul de Resurse Drochia „Universul”, Primăria Ștefan Vodă, Asociația Băștinașilor din Ștefan Vodă.