Astăzi 9 februarie, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat seminarul de instruire cu primarii orașelor, comunelor, satelor și managerii instituțiilor de învățămînt,  cu genericul ,,Eficientizarea achizițiilor publice prin utilizarea platformei electronice MTender’’.

La seminar au participat D-na Ludmila Guzun președintele raionului Ungheni și D-nul Ruslan Malai Director al Agenției Achiziții publice.

În cadrul seminarului a fost  prezentată arhitectura sistemului informațional de achiziții publice MTender, demonstrarea funcționalităților elaborate pe platformele de achiziții.