I. Buget prima lectură: 

Decizie in prima lectura

Anexa indicatorii generali si sursele de finantare

II. Buget a doua lectură: 

Anexa nr. 1 indicatorii generali si sursele de finantare

Anexa nr. 2 Componenta veniturilor bugetului

Anexa nr. 3 Cheltuielile conform clasificatiei

Anexa nr. 4 venituri colectate

anexa nr. 5 nomenclatorul

Anexa nr. 6 efectivul-limita

Anexa nr. 7 sinteza FLSSP

Anexa nr. 8 imprumuturi

Decizie a doua lectura 2018

Nota informativa proiect buget 2018

Tabelul nr.1 la nota informativa

Tabelul nr.2 la nota informativa

BUGETE PE BAZĂ DE PROGRAME

Consiliul raional Ungheni:

0301_Exercitarea guvernării

0302_Servcii de siport pentru exercitarea guvernării

0802_Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție

1703_Datoria internă a autorităților publice locale

3505_Servicii de suport în domeniul afacerilor interne

5001_Politici și management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare a economiei

5101_Politici și management în domeniul agriculturii

6101_Politici și management în domeniul dezvoltării regionale a Construcțiilor

6402_Dezvoltarea drumurilor

6901_Politici și management în domeniul geodeziei,cartografiei și cadastrului

Direcția finanțe:

0501_Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal

Centrul militar teritorial Ungheni:

3104_Servicii de suport în domeniul apărării naţionale

Direcția educație:

8602_Sport

8603_Tineret

8801_Politici şi management în domeniul educaţiei

8802_Educatie timpurie

8803_Invatamint primar

8804_Invatamint gimnazial

8806_Invatamint gimnazial

8813_Servicii generale in educatie

8814_Educatia extrascolara si sustinerea elevilor dotati

8815_Curriculum

9019_Protectia sociala a unor categorii de cetateni

Direcția asistență socială și protecție a familiei:

9001_Politici si management in domeniul protectiei sociale

9006_Protectie a familiei si a copilului

9010_Asistenta sociala a persoanelor cu necesitati speciale

9012_Protectie sociala in cazuri exceptionale

Secția cultură:

8501_Politici si management in domeniul culturii

8502_Dezvoltarea culturii

8503_Protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural national

8814_Educatie extrascolara si sustinerea elevilor dotati