Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 

Pe parcursul ultimilor ani datele din Dările de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate Forma IPC 18/21, sunt expediate de către Serviciul Fiscal de Stat (SFS) şi preluate ulterior de către Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) conform cadrului normativ.

Dat fiind faptul că, prima parte a tabelului nr. 2 din Darea de seamă IPC 21 include datele pe fiecare persoană asigurată cu privire la venitul asigurat şi contribuţiile de asigurări sociale, acestea necesită a fi declarate conform normelor prestabilite pentru ca ulterior să poată fi utilizate la stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale. În continuare atenţionăm asupra unor aspecte importante de care necesită a se ţine cont la completarea Dării de seamă IPC 21.

Cele mai frecvente erori, care duc la imposibilitatea înscrierii datelor la conturile personale de asigurări sociale ale angajaţilor declaraţi în Darea de seamă IPC 21, ţin de indicarea incorectă a numelui şi prenumelui persoanelor asigurate sau indicarea incorectă a codurilor IDNP şi CPAS.

Rubrica 3 a tabelului 2 din Darea de seamă IPC 21 este destinată declarării codului de identificare a persoanei (IDNP), care este obligatoriu spre completare pentru toţi angajaţii întreprinderii şi care este prevăzut ca un criteriu suplimentar de control în procesul de identificare a persoanelor. La etapa de completare a dării de seamă IPC 21, codul IDNP este validat cu datele Registrului fiscal de stat şi se va verifica doar la existenţa acestuia.

Concomitent informăm că pot exista situaţii în care persoana nu deţine codul IDNP, spre exemplu din motive religioase, în aceste situaţii în rubrica 3 se indică zero.

Cât priveşte completarea codului personal de asigurări sociale (CPAS) comunicăm că, în comparaţie cu declaraţia REV 5, acesta a devenit neobligatoriu pentru completare. Dat fiind faptul că, sistemul de raportare nu prevede posibilitatea de atribuire de către angajator a codului CPAS, în rubrica destinată codului CPAS apar situaţii de lipsă a datelor. Pentru aflarea codului CPAS a persoanei nou-angajate, contabilul utilizează aplicaţia disponibilă pe pagina electronică oficială a CNAS, „Extrage CPAS” unde, la introducerea codului IDNP poate obţine codul CPAS. În cazul în care, persoana asigurată nu a mai activat în cadrul unei alte entităţi şi nu a beneficiat de careva prestaţii de asigurări sociale, aceasta nu dispune de cod (nu i-a fost atribuit), iar rubrica nr. 4 a tabelului 2 se va completa cu zero.

Urmare a importării în baza de date a CNAS a datelor aferente contribuţiilor de asigurări sociale din darea de seamă IPC 21, în cazul lipsei codului CPAS acesta este atribuit de către CNAS, iar angajatorul la următoarea perioadă de raportare va putea obţine codul atribuit de către CNAS cu ajutorul aplicaţiei „Extrage CPAS”.

La examinarea datelor declarate de angajator, identificăm situaţii unde codul CPAS declarat aparţine unei persoane, iar codul IDNP unei alte persoane şi respectiv datele nu pot fi înscrise la conturile personale. Practica demonstrează că, există cazuri unde datele pe întreaga întreprindere nu pot fi importate în baza de date, deoarece toate câmpurile care conţin date personale (cod IDNP, cod CPAS, nume, prenume) din Darea de seamă IPC 21 au fost completate incorect sau este indicat zero atât la codul CPAS cât şi la codul IDNP.

CTAS Ungheni activând în interesul persoanelor asigurate, vine cu un apel către persoanele responsabile de întocmirea, prezentarea Dărilor de seamă IPC 18/21 / IRM19, pentru manifestarea unei atenţii sporite la calitatea şi plenitudinea datelor reflectate. Clarificarea, corectările ulterioare de date tergiversează procesul de examinare a cererilor pentru stabilirea prestaţiilor sociale sau chiar pot denatura cuantumul acestora.

Administraţia CTAS Ungheni.