Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

CONSILIUL  RAIONAL  UNGHENI

 

cu sediul în or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11,  anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de conducător al Întreprinderii Municipale „Apă-Ungheni”.

 

Atribuţiile de bază ale funcţiei:

– gestionarea patrimoniului întreprinderii;

– încheierea contractelor individuale de muncă cu lucrătorii întreprinderii şi conducătorii subdiviziunilor subordonate;

– aprobarea structurii şi schemei de personal a întreprinderii;

– încheierea tranzacţiilor şi întocmirea altor actelor juridice, eliberarea procurii, deschiderea conturilor în bancă;

– îndeplinirea altor sarcini conforme cu obiectivele întreprinderii municipale.

 

Persoanele, care vor manifesta dorinţa de a participa la concurs, trebuie să aibă studii superioare corespunzătoare funcţiei, activitate în domeniu nu mai puţin de 5 ani, să fie cetăţean al Republicii Moldova, să posede limba de stat.

 

La concurs urmează a fi depuse următoarele documente:

– scrisoarea de motivare;

– CV-ul;

– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

– copia carnetului de muncă;

– cazierul judiciar.

Copiile documentelor prezentate se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Data limită de depunere a documentelor – 24.02.2017. Documentele se prezintă la Comisia de concurs pe adresa: or. Ungheni, str. Naţională 11, bir. 08, telefon de contact: (0236)2-61-40.

 

 

 

 

Preşedintele raionului Ungheni,                       Ludmila GUZUN