Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

IMSP Spitalul Raional Ungheni cu sediul or.Ungheni, str.Națională, 37, anunță concurs pentru  ocuparea funcțiilor  vacante:

Nr/o         Denumirea subdiviziunilor Specialiști Necesarul
Spitalul Raional Ungheni
1. Medic neonatolog 2
2 Medic anesteziolog reanimatolog 2
3. Sef sectie obstetrica 1
4. Medic internist(Departamentul de urgență) 4
5. Medic  în  fizioterapie 1
6. Medic neurolog 2
7. Medic reabilitolog (temporar vacant) 1
8. Moașă 1
9.  Medic oftalmolog 1
10. Medic reabilitolog 1
11. Medic hematolog 0,5
12. Medic  nefrolog 1
13. Medic imagist radiolog 1
       Serviciul AMSA
14. Medic cardiolog 1
15. Medic neurolog  p/maturi 1
16. Medic neurolog p/copii 1
17. Medic infecționist( temporar vacant) 0,5
18. Farmacist laborant 1

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu studii  în domeniu,

La înscrierea pentru concurs candidații depun un dosar care include următoarele acte:

  • cererea pentru participare la concurs cu menționarea postului;
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii  și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri
  • copia carnetului  de muncă;
  • cazierul judiciar  sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • curriculum vitae;
  •  referințe de la locurile  anterioare de lucru

Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosarul necesită a fi depus la Secția Resurse umane, IMSP SR Ungheni.

Termenul limită de depunere a dosarului : 29.12.2017.

Pentru informații suplimentare/ tel.0-236-2-25-82, www .sr-ungheni.ms.md