Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Denumirea functiei pentru concurs Nr. de unitati pentru     concurs Data limita de depunere a dosarului pentru concurs
medic neonatolog 3  31  mai  2017
medic anesteziolog reanimatolog 2 31  mai  2017
 medic internist(Departamentul de urgență) 3 31  mai  2017
medic  internist (spitalul Cornești) 1 31  mai  2017
medic fizioterapeut 1 31  mai  2017
medic imagist radiolog 1 31  mai   2017
medic cardiolog 1 31 mai  2017
medic psihonarcolog 1 31  mai   2017
medic neurolog p/maturi 2 31  mai   2017
farmacist laborant 1 31 mai   2017
 medic infecționist (temporar vacant) 1 31  mai    2017
 moașă ( temporar vacant) 2 31 mai    2017
medic reabilitolog(temporar vacant) 1 31  mai  2017
șef secție obstetrica 1 31  mai  2017
 medic  hematolog 0,5 31 mai  2017
 medic  nefrolog 1  31 mai  2017

 La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu studii  în domeniu.

La înscrierea pentru concurs candidații depun un dosar care include următoarele acte:

  • cererea pentru participare la concurs cu menționarea postului;
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii  și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri
  • copia carnetului  de muncă;
  • cazierul judiciar  sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • curriculum vitae;
  •  referințe de la locurile  anterioare de lucru

Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Pentru informații suplimentare/ tel.0-236-2-25-82, www.sr-ungheni.ms.md