Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

IMSP Spitalul Raional Ungheni cu sediul or. Ungheni, str.Națională, 37, anunță concurs pentru  ocuparea funcțiilor   temporar   vacante  de asistent medical   in sectia terapie, chirurgie,  reanimare

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu studii  în domeniu,

La înscrierea pentru concurs candidații depun un dosar care include următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs cu menționarea postului;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii  și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri
 • copia carnetului  de muncă;
 • cazierul judiciar  sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • curriculum vitae;
 •  referințe de la locurile  anterioare de lucru

Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosarul necesită a fi depus la Secția Resurse umane, IMSP SR Ungheni.

Termenul limită de depunere a dosarului : 08.05.2017.

Pentru informații suplimentare/ tel.0-236-2-25-82, www .sr-ungheni.ms.md

 FIŞA    POSTULUI

asistent medical ( de salon)

 Capitolul I

Dispoziții generale

Autoritatea:   IMSP   Spitalul  Raional  Ungheni

Adresa: or.Ungheni, str.Națională,37

Compartimentul:  sectia

Denumirea  postului:  asistent medical (de salon)

Nivelul de salarizare: conform distribuirii mijloacelor fondului de salarizare

Capitolul II

Descrierea funcției

 Scopul general al postului: îndeplinirea indicaţiilor medicului: proceduri intravenoase, intramusculare, subcutanate,  intracutanate

Atribuţiile generale

Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de „Regulamentul intern” al instituţiei şi îşi va menţine igiena şi aspectul estetic personal.

 1. Respectă codul de etică şi deontologie profesională, confidenţialitatea
 2. Respectă reglementările, privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nozocomiale.
 3. Va avea grijă de propria sănătate prin efectuarea  periodică a examenului medical.
 4. Organizează şi supraveghează respectarea regulamentului de ordine internă pentru asigurarea unui mediu  sănătos în secţie.
 5. Primeşte pacienţii spitalizaţi în secţie şi verifică igiena corporală a pacientului.
 6. Conduce pacientul în salon. Informează pacientul şi aparţinătorul asupra structurii secţiei, drepturilor şi obligaţiunii pacientului şi regimul din secţie.
 7. Efectuează măsurările antropometrice, tensiunea arterială  şi temperatura  corpului la indicaţia medicului.
 8. Comunică cu pacientul şi aparţinătorii pentru a-l încuraja, reduce durerea şi a culege datele.
 1. Este responsabilă de efectuarea tehnicilor de îngrijire, conform standardelor profesionale.
 1. Pregăteşte pacientul  pentru diverse investigaţii şi intervenţii.
 2. Administrează tratamentul prescris de medic.
 3. Recoltează materialele biologice pentru investigaţii de laborator.
 4. Efectuează monitorizarea funcţiilor vitale: pulsul, temperatura, tensiunea arterială, respiraţie, stare de conştiinţă.
 5.  Supraveghează şi participă la efectuarea  igienei corporale pacienţilor gravi.
 6. Creează  condiţii pentru satisfacerea nevoilor fiziologice la pacienţii gravi.
 7. Creează condiţii şi îndeplineşte orarul de schimbare a posturii la pacienţii imobilizaţi pentru prevenirea escarelor.
 8. Supraveghează distribuirea alimentelor, conform regimului dietic prescris de medic.
 9. Participă la alimentarea pacienţilor gravi şi celor cu dependenţă totală.
 10. Coordonează activităţile efectuate de către personalul din subordine.
 11. Pregăteşte instrumentarul şi materialele necesare pentru sterilizare.
 12. Respectă normele farmaceutice şi de securitate, privind păstrarea, administrarea şi evidenţa medicamentelor, a substanţelor toxice şi este responsabilă pentru administrarea raţională a medicamentelor şi a materialelor necesare.
 13. Efectuează verbal şi în scris predarea – preluarea serviciului de gardă şi a activităţilor de îngrijire desfăşurate pentru fiecare pacient pe timpul serviciului de gardă.
 14. Organizează şi desfăşoară programe de educaţie în sănătate pentru pacienţi.
 15. Participă şi iniţiază activităţi de cercetare în domeniul îngrijirilor de sănătate.
 16. Este responsabilă de raporturile statistice  privind circuitul pacienţilor în timpul serviciului de gardă.
 17. Anunţă asistenta şefă, şeful secţiei, medicul de gardă despre stări excepţionale şi situaţii de conflict.
 18. În caz de stări excepționale(evadarea pacientului, stări sanitaro-epidimiologice nefavorabile, accidente,etc) informează persoanele ierarhic superioare, conform planului de înștiințare și în limita comptemneți sale ia măsuri pentru lichidarea consecințelor)
 19. În caz de deces înregistrează obiectele personale ale pacientului, organizează transportarea decedatului în secţia patomorfologică.

Atribuţiile specifice:

 1. Asistenta medicală activează în cadrul echipei multidisciplinare de îngrijire.
 2. Supraveghează, monitorizează şi acordă îngrijiri autonome şi delegate pacienţilor.
 3. Informează medicul despre evoluţia funcţiilor vitale.

 Responsabilități:

 1.  Pregăteşte necesarul pentru repartizarea medicamentelor pacienţilor după indicaţia medicului
 2. Culegerea datelor şi elaborarea planului de îngrijire.
 3. Obţine colaborarea pacientului pentru a asigura corectitudinea efectuării îngrijirilor şi tratamentului.
 4. Măsoară şi notează funcţiile vitale – to, tensiunii arteriale, respiraţiei, diurezei.
 5. Face comandă de materialele şi obiecte de îngrijire, de preparatele medicamentoase necesare, le primeşte, duce evidenţă şi le foloseşte raţional la îngrijiri autonome şi tratament delegat, conform standardelor.
 6. Pregăteşte materialele necesare şi le selectează în funcţie de îngrijiri sau tratament.
 7. Efectuează măsurile de prevenire a escarelor conform standardului.
 8. Participă la organizarea şi alimentaţia pacienţilor gravi.
 9. Organizează şi alimentează pacienţii în situaţii speciale.
 10. Instalează pacientul într-o poziţie favorabilă în funcţie de probleme de sănătate
 11. Supraveghează odihna şi somnul pacienţilor, asigură condiţiile şi confortul necesar.
 12. Pregăteşte necesarul pentru puncţii venoase, injecţii i/m, s/c, i/d.
 13. Efectuează măsuri de depistare a paraziţilor, scabiei şi tratarea în caz de depistare şi completarea documentaţiei necesare.
 14. Pregăteşte materialele şi instrumentele pentru sterilizare şi efectuează testarea calităţii sterilizării.
 15. Efectuează tehnici fizice pentru combaterea hipotermiei şi hipertermiei.
 16. În cazuri de urgenţă efectuează respiraţia artificială şi masajul cardiac extern.
 17. Organizează activităţi ocupaţionale pentru pacienţi.
 18. Etichetează corect toate probele de laborator şi asigură transportarea lor în laborator; are grijă de primirea la timp a rezultatelor şi anexarea lor în fişele medicale a pacientului din secţie.
 19. respectă confidențialitatea informației care i-a deveniot cunoscută  în urma îndeplinirii atribuțiilor de servciciu ce  îi revin.

Documentaţia postului 

 1. Fişa medicală a pacientului de staţionar – f. 003/e
 2. Foaia de prescripţii medicale – anexă la f. 003/e
 3. Foaia de temperatură – anexa la f.003/e
 4. Registru de evidenţă a pacienţilor internaţi.
 5. Registru de evidenţă a pacienţilor internaţi contra plată.
 6. Registru de evidenţă a transfuziilor sanguine şi a produselor lor f.009/e
 7. Registru de evidenţă a activităţii de educaţie pentru sănătate f.038/e
 8. Registru de evidenţă a instrumentelor şi obiectelor de îngrijire.
 9. Registru de evidenţă a accidentelor la locul de lucru.
 10. Registru de evidenţă a investigaţiilor la HIV/SIDA.
 11. Registru de evidenţă a pacienţilor depistaţi cu f.20
 12. Registru planificării activităţii a/med./nursei şi transmiterea turei.
 13. Registru de comandă a investigaţiilor Radiologice şi Diagnostic funcţional.
 14. Registru de evidenţă a medicamentelor în setul „Anti-Şoc”
 15. Registru de evidenţă a medicamentelor pentru urgenţă.
 16. Foaie – meniu cu mesele dietetice a pacienţilor pentru bufetieră.
 17. Registru de comandă a medicamentelor pentru asistenta şefă.
 18. Registru de evidenţă a procedurilor efectuate.
 19. Dosarul de Nursing.
 20. Standarde de îngrijiri nursing.
 21. Mapa cu extrasele ordinelor în vigoare.
 22. Mapa cu Fişa postului – a/med.de gardă; as.med. din cab. pansamente; economei; bufetierei, infermierei.

 Responsabilitatea legală:

 1. asistenta medicală trebuie să cunoască şi să respecte legislaţia în vigoare;
 2. asistenta medicală poartă răspundere penală pentru neglijenţa gravă faţă de pacient în activitatea sa  profesională;
 3. respectă codul de etică şi deontologie profesională
 4. respectă confidenţialitatea informaţiei în ce priveşte infecţia HIV (maladia SIDA)

Are dreptul:

 1. să înainteze propuneri privind organizarea eficientă a procesului de muncă;
 2. să înainteze propuneri privind menţionarea personalului pentru o bună activitate;
 3. să participe activ la conferinţe,foruri şi alte instruiri ce abordează probleme practico- teoretice şi organizatorice de asistenţă medicală şi îngrijiri.

Cui îi raportează titularul  postului:  asistentei majore, medicilor ordinatori şi medicului şef de secţie

Pe cine îl substitue: asistenta medicală

Cine îl substituie: asistenta medicală

Mijloace de lucru, echipament utilizat: halat alb(costum), bonetă, ciupici, utilaj medical

Capitolul III

Cerinţele postului faţă de persoană:

 Studii: Colegiul de medicină , specializare  în profil

Cunoştinţe: medicale, psihologice, organizatorice

Atitudini/comportament:Amabilitate, bunăvoinţă, sîrguinţă, confidenţialitate, mobilitate, toleranţă, respect, colegialitate etc.