Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 

În această dimineață, 14 martie, s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului raional Ungheni, cu prezența a 30 de consilieri raionali din numărul total de 33.

Prealabil, toate proiectele de decizii – 42 , au fost examinate la ședințele comisiilor consultative de specialitate.

Proiectul de decizie  – (12) – ,,Cu privire la aprobarea Planului de reparație a drumurilor publice locale raionale din mijloacele  fondului rutier pe anul 2024”,  în context, preşedintele raionului, va organiza procedura de achiziții a lucrărilor stipulate în Planul menționat, Secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri (şefa  D. Rogovschi) va efectua controlul tehnic al calităţii lucrărilor şi respectarea volumelor contractate și Direcţia finanţe va efectua transferul pentru lucrările efectuate conform condiţiilor contractuale. Sursele financiare sînt aprobate în bugetul raional a.2024.

Proiectul de decizie (30/31) – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare ”, va avea un impact semnificativ pentru că se pliază pe exigențele primarilor și directorilor din instituțiile de învățământ. Accent sporit se pune pe oferirea contribuției ce ține de Proiectele tehnice de execuție a apeductelor termoizolării Centrelor de sănătate din raion, etc..

Proiectul de decizie  – (37) – ,,Despre modificarea Deciziei nr. 4/11 din 25.10.2012 ,,Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale aparatului președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, serviciilor ale Consiliului  raional Ungheni” , scopul și finalitățile urmărite a prezentului proiect constau în asigurarea sporirii eficienței și utilității publice maxime a funcționării Aparatului președintelui raionului și subdiviziunilor Consiliului raional Ungheni.

Consultă –  Ordinea de zi