Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 

 

 

Dispoziții – 2024

Dispoziția nr.01 din 04.01.2024 – Cu privire la organizarea audienței cetățenilor

Dispoziția nr.02 din 05.01.2024 – Cu privire la convocarea Ședinței extraordinare a Consiliului raional Ungheni

Dispoziția nr.03 din 09.01.2024 – Cu privire la organizarea ședinței de lucru

Dispoziția nr.04 din 10.01.2024 – Cu privire la planificarea pregătirii protecției civile a raionului Ungheni pentru anul 2024

Dispoziția nr.05 din 10.01.2024 – Cu privire la comisia pentru situații Excepționale a raionului Ungheni

Dispoziția nr.06 din 10.01.2024 – Cu privire la crearea serviciilor protecției civile ale raionului

Dispoziția nr.07 din 10.01.2024 – Cu privire la instituirea Grupului de lucru

Dispoziția nr.08 din 10.01.2024 – Cu privire la delegarea efectivului la cursurile de instruire

Dispoziția nr.09 din 10.01.2024 – Cu privire la delegarea efectivului la cursurile de instruire

Dispoziția nr.10 din 11.01.2024 – Cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de înregistrarea și publicarea actelor administrative în Registrul de Stat al actelor locale

Dispoziția nr.11 din 11.01.2024 – Cu privire la instituirea Comisiei de evaluare și evidență a cadourilor

Dispoziția nr.12 din 11.01.2024 – Cu privire la delegarea persoanelor la cursuri de instruire și alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.13 din 12.01.2024 – Cu privire la aprobarea planului de protecție și prevenire

Dispoziția nr.14 din 12.01.2024 – Cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru consultarea ideilor de proiecte de dezvoltare a raionului Ungheni

Dispoziția nr.15 din 12.01.2024 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.16 din 12.01.2024 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.17 din 18.01.2024 – Cu privire la instituirea Grupului de lucru

Dispoziția nr.18 din 19.01.2024 – Cu privire la instituirea comisiei de predare-primire a bunurilor materiale și bilanțurilor contabile

Dispoziția nr.19 din 19.01.2024 – Cu privire la instituirea Comisiei de expertiză

Dispoziția nr.20 din 22.01.2024 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.21 din 23.01.2024 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.22 din 23.01.2024 – Cu privire la efectuarea Inventarierii bunurilor achiziționate în cadrul implementării proiectului ,,Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic ,,Mihai Eminescu” din mun.Ungheni

Dispoziția nr.23 din 23.01.2024 – Despre modificarea Dispoziției Nr. 114-02/1-5 din 07.07.2023

Dispoziția nr.24 din 24.01.2024 – Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului raional Ungheni

Dispoziția nr.25 din 24.01 2024 – Cu privire la instituirea formațiunilor nemilitarizate ale protecției civile

Dispoziția nr.26 din 25.01.2024 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.27 din 25.01.2024 – Cu privire la delegarea efectivului la cursurile de instruire

Dispoziția nr.28 din 25.01.2024 – Cu privire la delegarea efectivului la cursurile de instruire

Dispoziția nr.29 din 30.01.2024 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.30 din 01.02.2024 – Cu privire la instituirea Comitetului subbazinal al râului ,,Delia”

Dispoziția nr.31 din 02.02.2024 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Dispoziția nr.32 din 02.02.2024 – Cu privire la instituirea comisiei de predare-primire a încăperilor

Dispoziția nr.33 din 05.02.2024 – Cu privire la organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a arderii vegetației uscate pe teritoriul raionului Ungheni

Dispoziția nr.34 din 07.02.2024 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.35 din 07.02.2024 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.36 din 09.02.2024 – Cu privire la crearea Punctului teritorial de dirijare în situații excepționale

Dispoziția nr.37 din 09.02.2024 – Cu privire la desfășurarea antrenamentului la Protecția Civilă cu efectivul punctului de dirijare al raionului

Dispoziția nr.38 din 13.02.2024 – Cu privire la efectuarea misiunii de audit

Dispoziția nr.39 din 13.02.2024 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.40 din 13.02.2024 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.41 din 15.02.2024 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.42 din 16.02.2024 – Cu privire la instituirea Grupului de lucru privind selectarea și evaluarea drumurilor raionale

Dispoziția nr.43 din 19.02.2024 – Cu privire la instituirea Grupului de lucru privind identificarea suprafețelor spre împădurire

Dispoziția nr.44 din 21.02.2024 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.45 din 21.02.2024 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.46 din 22.02.2024 – Cu privire la desfășurarea antrenamentului comun la Protecția Civilă cu efectivul Comisiei pentru Situații Excepționale, Punctului Teritorial de Dirijare în Situații Excepționale ale raionului și Comisiile pentru Situații Excepționale de nivelul I

Dispoziția nr.47 din 26.02.2024 – Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului raional Ungheni

Dispoziția nr.48 din 27.02.2024 – Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru elaborarea propunerilor de repartizare a mijloacelor financiare

Dispoziția nr.49 din 27.02.2024 – Cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru elaborarea propunerilor de repartizare a mijloacelor financiare din componența raională

Dispoziția nr.50 din 27.02.2024 – Cu privire la aprobarea componenței Consiliului de monitorizare și evaluare a implementării Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2022-2030

Dispoziția nr.51 din 06.03.2024 – Cu privire la organizarea și desfășurarea acțiunilor de primăvară privind salubrizarea și amenajarea localităților raionului și a cursurilor de apă

Dispoziția nr.52 din 06.03.2024 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr 53 din 12.03.2024 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Dispoziția nr.54 din 14.03.2024 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Dispoziția nr.55 din 14.03.2024 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Dispoziția nr.56 din 15.03.2024 – ,,Cu privire la pregătirea și desfășurarea aplicației la Protecția Civilă în cadrul primăriei orașului Cornești”

Dispoziția nr.57 din 15.03.2024 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional”

Dispoziția nr.58 din 20.03.2024 – ,,Cu privire la instituirea Comisiei pentru efectuarea Reviziei tehnice, de testare și înmatriculare a tehnicii supuse supravegherii de către Inspectoratul de Stat ,,Intehagro”

Dispoziția nr.59 din 20.03.2024 – ,,Cu privire la pregătirea și desfășurarea aplicației la Protecția Civilă în cadrul primăriei comunei Agronomovca”

Dispoziția nr.60 din 22.03.2024 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Dispoziția nr.61 din 25.03.2024 – ,,Cu privire la modificarea programului de transport rutier raional”

Dispoziția nr.62 din 26.03.2024 – ,,Cu privire la aprobarea Planului de evacuare a documentelor de arhivă și personalului Aparatului președintelui, direcțiilor, secțiilor și serviciilor din subordinea Consiliului raional Ungheni în situații de urgență”

Dispoziția nr.63 din 01.04.2024 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare ”

Dispoziția nr.64 din 01.04.2024 – ,,Cu privire la instituirea Comisiei pentru consultări și negocieri colective”

Dispoziția nr.65 din 01.04.2024 – ,,Cu privire la organizarea concursului raional,, Businessmanul Anului 2023 ”

Dispoziția nr.66 din 02.04.2024 – ,,Cu privire la delegarea atribuțiilor”

Dispoziția nr.67 din 02.04.2024 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Dispoziția nr.68 din 04.04.2024 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Dispoziția nr.69 din 09.04.2023 – ,,Cu privire la efectuarea misiunii de audit”

Dispoziția nr.70 din 09.04.2024 – ,,Cu privire la organizarea și desfășurarea Sărbătorii Fagului, ediția a XII – a”

Dispoziția nr.71 din 12.04.2024 – ,,Cu privire la instituirea comisiei pentru organizarea odihnei și întremării sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival 2024”

Dispoziția nr.72 din 12.04.2024 – ,,Cu privire la instituirea Comisiei de transmitere – primire”

Dispoziția nr.73 din 12.04.2024 – ,,Cu privire la efectuarea Inventarierii bunurilor primite în cadrul proiectului GIZ, la dotarea Centrului Medico-social de Zi din or. Ungheni”

Dispoziția nr.74 din 18.04.2024 – ,,Despre modificarea Dispoziției nr. 48-02/1-5 din 27.02.2024

Dispoziția nr.75 din 18.04.2024 – ,,Despre modificarea Dispoziției nr. 49-02/1-5 din 27.02.2024”

Dispoziția nr.76 din 18.04.2024 – ,,Cu privire la pregătirea și desfășurarea aplicației la Protecția Civilă în cadrul primăriei sat. Măgurele”

Dispoziția nr.77 din 22.04.2024 – ,,Cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de integritatea truselor medicale

Dispoziția nr.78 din 26.04.2024 – ,,Cu privire la convocarea Ședinței ordinare a Consiliului raional Ungheni”

Dispoziția nr.79 din 26.04.2024 – ,,Cu privire la modificarea Programului de transport rutier raional”

Dispoziția nr.80 din 26.04.2024 – ,,Cu privire la modificarea Programului de transport rutier raional”

Dispoziția nr.81 din 02.05.2024 – ,,Сu privire la iпstituirea Comisiei de iпvепtаriеrе а baziпelor acvatice, amplasate ре teritoriul rаiопului Uпghепi”

Dispoziția nr.82 din 02.05.2024 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе”

Dispoziția nr.83 din 02.05.2024 – ,,Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе”

Dispoziția nr.84 din 08.05.2024 – ,,Cu privire la organizarea și desfășurarea etapei regionale a școlii securității pentru copii ,,Împreună reducem riscurile”, ediția 2024”

Dispoziția nr.85 din 08.05.2024 – ,,Cu privire la pregătirea și desfășurarea aplicației la Protecția Civilă în cadrul primăriei comunei Condrătești”

Dispoziția nr.86 din 08.05.2024 – ,,Cu privire la delegarea efectivului la cursurile de instruire”

Dispoziția nr.87 din 08.05.2024 – ,,Cu privire la delegarea efectivului la cursurile de instruire”

Dispoziția nr.88 din 14.05.2024 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Dispoziția nr.89 din 15.05.2024 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Dispoziția nr.90 din 16.05.2024 – ,,Cu privire la modificarea planului de achiziții publice pentru anul 2024”

Dispoziția nr.91 din 17.05.2024 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Consiliului raional”

Dispoziția nr.92 din 17.05.2024 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Dispoziția nr.93 din 17.05.2024 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Dispoziția nr.94 din 22.05.2024 – ,,Cu privire la instituirea Comisiei de atestare a mecanizatorilor”

Dispoziția nr.95 din 22.05.2024 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional”

Dispoziția nr.96 din 23.05.2024 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Dispoziția nr.97 din 23.05.2024 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Dispoziția nr.98 din 24.05.2024 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Dispoziția nr.99 din 24.05.2024 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Dispoziția nr.100 din 24.05.2024 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Dispoziția nr.101 din 27.05.2024 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Dispoziția nr.102 din 28.05.2024 – ,,Cu privire la instituirea Comisiei pentru efectuarea reviziei tehnice a combinelor de recoltat culturile cerealiere de grupa I, tehnicii de pe fățari și pregătirea depozitelor”

Dispoziția nr.103 din 28.05.2024 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Dispoziția nr.104 din 28.05.2024 – ,,Cu privire la efectuarea misiunii de audit”

Dispoziția nr.105 din 31.05.2024 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе”

Dispoziția nr.106 din 03.06.2024 – ,,Сu privire la alocarea mijloacelor fiпaпciare”

Dispoziția nr.107  din 04.06.2024 – ,,Cu privire la delegarea efectivului la cursurile de iпstruire”

Dispoziția nr.108 din 05.06.2024 – ,,Cu privire la alocarea mijlоасеlоr fiпапсiаrе”

Dispoziția nr.109 din 05.06.2024- ,,Сu privire la iпstituirea Grupului de lucru репtru orgaпizarea Festivalului recoltei, viпului și promovării tradițiilor паțiопаlе”

Dispoziția nr.110 din 06.06.2024 – ,,Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе”

Dispoziția nr.111 din 06.06.2024 – ,,Cu privire la desfășurarea Сопсursului rаiопаl ,,Вusiпеssmапul Aпului 2023 și alocarea resurselor fiпапсiаrе”

Dispoziția nr.112 din 07.06.2024 – ,,Сu privire la iпstituirea Сomisiei de trапsmitеrе – primire”

Dispoziția nr.113 din 12.06.2024 – ,,Cu privire la organizarea și desfășurare a măsurilor de prevenire a riscurilor de producere a incendiilor în perioada campaniei de recoltare a cerealelor și culturilor tehnice”

Dispoziția nr.114 din 14.06.2024 – ,,Cu privire la asigurarea protecției populației la baziпele acvatice și preveпirea cazurilor de îпес îп perioada саldă а апulul 2024”

Dispoziția nr.115 din 20.06.2024 – ,,Despre modificarea Dispoziției nr.05-02/1 -5 din 10.01.2024 – Cu privire la Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Ungheni”

Dispoziția nr.116 din 21.06.2024 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Dispoziția nr.117 din 21.06.2024 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Dispoziția nr.118 din 21.06.2024 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Dispoziția nr.119 din 21.06.2024 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Dispoziția nr.120 din 21.06.2024 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Dispoziția nr.121 din 26.06.2024 – ,,Cu privire la instituirea Comisiei de lichidare a dosarelor”

Dispoziția nr.122 din 28.06.2024 – ,,Cu privire la modificarea și completarea dispoziției nr.17-02/1-5 din 18.01.2024  ,,Cu privire la instituirea Grupului de lucru”

Dispoziția nr.123 din 28.06.2024 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare ”

Dispoziția nr.124 din 28.06.2024 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Dispoziția nr.125 din 02.07.2024 – ,,Cu privire la instituirea Comisiei pentru determinarea activelor neutilizate ale Consiliului raional Ungheni”

Dispoziția nr.126 din 02.07.2024 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional”

Dispoziția nr.127 din 02.07.2024 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Dispoziția nr.128 din 04.07.2024 – ,,Cu privire la delegare”

Dispoziția nr.129 din 04.07.2024 – ,,Cu privire la instituirea Comisiei teritoriale Ungheni pentru combaterea traficului de ființe umane”

Dispoziția nr.130 din 09.07.2024 – ,,Cu privire la pregătirea și desfășurarea aplicației la Protecția Civilă în cadrul IM ,,Apă – Canal”

Dispoziția nr.131 din 10.07.2024 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Dispoziția nr.132 din 11.07.2024 – ,,Cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru organizarea Spartachiadei autorităților și serviciilor publice locale din raionul Ungheni”

Dispoziția nr.133 din 12.07.2024 – ,,Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru protecția drepturilor omului”

Dispoziția nr.134 din 16.07.2024 – ,,Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului raional Ungheni”

 

 

 

 

 

Dispoziții – 2023

Dispoziția nr.01 din 04.01.2023 – Cu privire la organizarea аudiепțеi cetățeпilor

Dispoziția nr.02 din 17.01.2023 – Сu privire la delegarea efectivului la cursurile de iпstruire

Dispoziția nr.03 din 17.01.2023 – Cu privire la iпstituirea Comisiei rаiопаlе репtru protecția drepturilor omului

Dispoziția nr.04 din 18.01.2023 – Сu privire la сопvосаrеа sеdiпțеi extraordiпare а Coпsiliului raioпal Uпghепi

Dispoziția nr.05 din 18.01.2023 – Сu privire la iпstituirea Соmisiei de evaluare și recepție a luсrărilоr перrеvăzutе, арărutе îп timpul сопstruсțiеi apeductului de iпtеrсопесtаrе а rețelelor оrășепеști de арă potabilă сu apeductul Zаgаrапсеа – Соrпеști

Dispoziția nr.06 din 18.01.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr.07 din 18.01.2023- Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе diп Fопdul de rezervă al coпsiliului rаiопаl

Dispoziția nr.08 din 24.01.2023 – Cu privire la iпstituirea Comisiei de iпvепtаriеrе а baziпelor асvаtiсе, amplasate ре teritoriul raioпului Uпghепi

Dispoziția nr.09 din 25.01.2023 – Сu privire la pregătirea și desfășurarea aplicației la Protecția Сivilă îп cadrul primăriei соmuпеi Alехееvса

Dispoziția nr.10 din 26.01.2023 – Desprе mоdiсarеа Dispoziției пr. 03-02/1-5 diп 17.01.202

Dispoziția nr.11 din 27.01.2023 – Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе diп Fопdul de rеzеrvă al Coпsiliului rаiопаl

Dispoziția nr.12 din 30.01.2023 – Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr.13 din 31.01.2023 – Сu privire la primirea delegației oficiale а Coпsiliului Judеțеап Маrаmurеș, Rоmâпiа

Dispoziția nr.14 din 31.01.2023 – Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе diп Fопdul de rezervă al Сопsiliului rаiопаl

Dispoziția nr.15 din 31.01.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе diп- Fопdul de rezervă al Coпsiliului rаiопаl

Dispoziția nr.16 din 06.02.2023 – Cu privire la delegarea efeсtivului la cursurile de iпstruire

Dispoziția nr.17 din 07.02.2023 – Despre modificarea si completarea dispoziției пr. 13-02/1-5 diп 31.01.2023

Dispoziția nr.18 din 07.02.2023 – Cu privire la dеsеmпаrеа реrsоапеi respoпsabile

Dispoziția nr.19 din 13.02.2023 – Сu privire la crearea Рuпсtului teritorial de dirijare îп situații ехсерțiопаlе

Dispoziția nr.20 din 14.02.2023 – Cu privire la mоdifiсаrеа Programului de traпsport rutier rаiопаl

Dispoziția nr. 21 din 16.02.2023 – Cu privire la iпstituirea comisiei de coпstatare

Dispoziția nr.22 din 16.02.2023 – Cu privire la desfășurarea апtrепаmепtului la Protecția Civilă cu efectivul рuпсtului de dirijare al raioпului

Dispoziția nr.23 din 16.02.2023 – Cu privire la iпstituirea Comisiei de verificare а stării lucrurilor la Iпstituția Рubliсă Gimпaziul Bumbăta

Dispoziția nr.24 din 21.02.2023 – Cu privire la сопvосаrеа sеdiпțеi оrdiпаrе а Сопsiliului rаiопаl Uпghепi

Dispoziția nr.25 din 24.02.2023 – Cu privire la delegarea efectivului la cursurile de iпstruire

Dispoziția nr.26 din 27.02.2023 – Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаre

Dispoziția nr.27 din 28.02.2023 – Сu privire la alocarea mijloacelor fiпaпciare diп Fопdul de rezervă al Сопsiliului rаiопаl 

Dispoziția nr.28 din 01.03.2023 – Cu privire la modificarea Programului de transport rutier raional

Dispoziția nr.29 din 02.03.2023 – Cu privire la organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a arderii vegetației uscate pe teritoriul raionului Ungheni

Dispoziția nr.30 din 03.03.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Dispoziția nr.31 din 03.03.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.32 din 06.03.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.33 din 06.03.2023 – Cu privire la instituirea Grupului de lucru privind selectarea și evaluarea drumurilor raionale

Dispoziția nr.34 din 06.03.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.35 din 09.03.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru participarea la Expoziția ,,TOURISM AND TMVEL EXPO”

Dispoziția nr.36 din 10.03.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.37 din 13.03.2023 – Cu privire la delegarea efectivului la cursurile de instruire

Dispoziția nr.38 din 13.03.2023 – Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru achiziții publice de bunuri, servicii și lucrări

Dispoziția nr.39 din 14.03.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.40 din 16.03.2023 – Cu privire la instituirea Comisiei pentru efectuarea Reviziei tehnice, de testare și înmatriculare a tehnicii supuse supravegherii de către Inspectoratul de stat ,,Intehagro”

Dispoziția nr.41 din 21.03.2023 – Cu privire la efectuarea misiunii de audit

Dispoziția nr.42 din 21.03.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Dispoziția nr.43 din 21.03.2023 – Cu privire la pregătirea și desfășurarea aplicației la Protecția Civilă în cadrul primăriei satului Cetireni

Dispoziția nr.44 din 03.03.2023 – Cu privire la alocarea miiloacelor financiare

Dispoziția nr.45 din 23.03.2023 – Cu privire la organizarea concursului raional ,, Businessmanul Anului 2022”

Dispoziția nr.46 din 24.03.2023 – Despre abrogarea Dispoziției Nr. 187-02/1-5 din 16.11.2022

Dispoziția nr.47 din 27.03.2023 – Cu privire la aprobarea planului de protecție și prevenire

Dispoziția nr.48 din 29.03.2023 – Cu privire la delegarea persoanelor la cursuri de instruire și alocare a mijloacelor financiare

Dispoziția nr.49 din 29.03.2023 – Cu privire la încheierea sezonului de încălzire perioada toamnă-iarnă 2022-2023

Dispoziția nr.50 din 30.03.2023 – Cu privire la organizarea și desfășurarea Sărbătorii Fagului, ediția a XI – a

Dispoziția nr.51 din 31.03.2023 – Cu privire la desfășurarea antrenamentului comun la protecția civilă cu efectivul Comisiei pentru situații Excepționale și punctului Teritorial de Dirijare în Situații Excepționale al raionului

Dispoziția nr.52 din 03.04.2023 – Cu privire la pregătirea și desfășurarea aplicației la Protecția Civilă în cadrul primăriei comunei Sinești

Dispoziția nr.53 din 11.04.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.54 din 11.04.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Dispoziția nr.55 din 13.04.2023 – Cu privire la instituirea Grupului de lucru

Dispoziția nr.56 din 18.04.2023 – Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului raional Ungheni

Dispoziția nr.57 din 20.04.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.58 din 20.04.2023 – Cu privire la instituirea Comisiei pentru organizarea odihnei și întremării copiilor și adolescenților în sezonul estival 2023

Dispoziția nr.59 din 21.04.2023 – Cu privire la modificarea Programului de transport rutier raional

Dispoziția nr.60 din 21.04.2023 – Cu privire la modificarea Programului de transport rutier raional

Dispoziția nr.61 din 21.04.2023 – Cu privire la modificarea Programului de transport rutier raional

Dispoziția nr.62 din 21.04.2023 – Cu privire la modificarea Programului de transport rutier raional

Dispoziția nr.63 din 25.04.2023 – Cu privire la modificarea Dispoziției nr. 62-02/1-5 ,.Cu privire la modificarea programului de transport rutier”

Dispoziția nr.64 din 27.05.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.65 din 02.05.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.66 din 02.05.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.67 din 03.05.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.68 din 03.05.2023 – Cu privire la alocarea resurselor financiare

Dispoziția nr.69 din 04.05.2023 – Cu privire la pregătirea și desfășurarea aplicației la Protecția Civilă în cadrul primăriei comunei Florițoaia Veche

Dispoziția nr.70 din 11.05.2023 – Cu privire la delegarea efectivului la cursurile de iпstruire

Dispoziția nr.71 din 12.05.2023 – Cu privire la efectuarea misiunii de audit

Dispoziția nr.72 din 12.05.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.73 din 12.05.2023 – Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului raional Ungheni

Dispoziția nr.74 din 15.05.2023 – Cu privire la instituirea Comisiei de predare-primire a volumului lucrărilor efectuate

Dispoziția nr.75 din 17.05.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.76 din 22.05.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.77 din 24.05.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.78 din 24.05.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.79 din 24.05.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.80 din 25.05.2023 – Cu privire la recuperare unor zile de odihnă

Dispoziția nr.81 din 26.05.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.82 din 29.05.2023 – Cu privire la delegarea efectivului la cursurile de instruire

Dispoziția nr.83 din 29.05.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.84 din 29.05.2023 – Cu privire la instituirea Grupului de lucru privind selectarea și evaluarea drumurilor raionale

Dispoziția nr.85 din 30.05.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.86 din 31.05.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Dispoziția nr.87 din 06.06.2023 – Cu privire la instituirea Comisiei pentru efectuarea reviziei tehnice a combinelor de recoltat culturile cerealiere de grupa I, tehnicii de pe fățari și pregătirea depozitelor

Dispoziția nr.88 din 08.06.2023 – Cu privire la modificarea Dispoziției nr. 77-02/1-5 din 24.05.2023

Dispoziția nr.89 din 13.06.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.90 din 19.06.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.91 din 19.06.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.92 din 19.06.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.93 din 19.06.2023 – Cu privire la constituirea echipei de implementare a proiectului ,,Tabăra de excelență în Maramureș – PUNTE educațională Maramureș – Hîncești  – Strășeni – Ungheni”

Dispoziția nr.94 din 19.06.2023 – Cu privire la modificarea Anexei Dispoziției nr.187-02/1-5 din 25.11.2019 ,,Cu privire la coordonarea activității serviciilor publice”

Dispoziția nr.95 din 20.06.2023 – Cu privire la instituirea Comisiei de evaluare și validare a indicatorilor de performanță a activității instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2022

Dispoziția nr.96 din 20.06.2023 – Cu privire la instituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de reparație a porțiunii drumului: L368 Pîrlița-Agronomovca -Negurenii Vechi

Dispoziția nr.97 din 20.06.2023 – Cu privire la instituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de reparație a porțiunii drumului  L382 drum de acces spre sat. Grozasca

Dispoziția nr.98 din 21.06.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.99 din 21.06.2023 – Cu privire la desfășurarea Concursului raional ,,Businessmanul Anului 2022″ și alocarea resurselor financiare

Dispoziția nr.100 din 21.06.2023 – Cu privire la abrogarea dispoziției

Dispoziția nr.101 din 22.06.2023 – Cu privire la desemnarea persoanei responsabile

Dispoziția nr.102 din 26.06.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.103 din 27.06.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.104 din 27.06.2023 – Cu privire la instituirea grupului de lucru

Dispoziția nr.105 din 28.06.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Dispoziția nr.106 din 28.06.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Dispoziția nr.107 din 29.06.2023 – Cu privire la instituirea comisiei raionale pentru evaluarea rezultatelor campaniei de recoltare,,SECERIȘ-2023 ”

Dispoziția nr.108 din 29.06.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.109 din 30.06.2023 – Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului raional Ungheni

Dispoziția nr.110 din 03.07.2023 – Cu privire la instituirea Grupului de lucru

Dispoziția nr.111 din 03.07.2023 – Cu privire la instituirea Grupului de lucru privind instalarea denivelatorului stradal în satul Bușila pe drumul L373 R17 drum de acces spre satul Chirileni

Dispoziția nr.112 din 05.07.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.113 din 05.07.2023 – Cu privire la instituirea Comisiei pentru consultări și negocieri colective

Dispoziția nr.114 din 07.07.2023 – Cu privire la instituirea Comisiei pentru determinarea activelor neutilizate ale Consiliului raional Ungheni

Dispoziția nr.115 din 10.07.2023 – Cu privire la prezentarea informației

Dispoziția nr.116 din 11.07.2023 – Cu privire la instituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de reparație a porțiunii drumului: L373 drum de acces spre sat. Chirileni

Dispoziția nr.117 din 14.07.2023 – Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru elaborarea propunerilor de repartizare a mijloacelor financiare

Dispoziția nr.119 din 14.07.2023 – Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului raional Ungheni

Dispoziția nr.120 din 17.07.2023 – Cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru elaborarea propunerilor de repartizare a mijloacelor financiare din componenta raională

Dispoziția nr.121 din 18.07.2023 – Cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru examinarea activității administratorului ÎM ,,Apa-Ungheni”

Dispoziția nr.122 din 18.07.2023 – Cu privire la instituirea Grupului de lucru privind selectarea și evaluarea drumurilor raionale

Dispoziția nr.123 din 21.07.2023 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional”

Dispoziția nr.124 din 24.07.2023 – ,,Сu privire la alocarea mijlоасеlоr fiпапсiаrе”

Dispoziția nr.125 din 28.07.2023 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Dispoziția nr.126 din 28.07.2023 – ,,Cu privire la modificarea Anexei Dispoziției nr.187-02/1-5 din 25.11.2019 ,,Cu privire la coordonarea activității serviciilor publice

Dispoziția nr.127 din 28.07.2023 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional”

Dispoziția nr.128 din 28.07.2023 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Dispoziția nr.129 din 28.07.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.130 din 16.08.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.131 din 23.08.2023 – Cu privire la instituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de vopsire a trecerilor pietonale din adiacentul instituției de învățământ în sat. Bușila, raionul Ungheni

Dispoziția nr.132 din 29.08.2023 – Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru elaborarea proiectului bugetului raional Ungheni pentru anul 2024

Dispoziția nr.133 din 29.08.2023 – Cu privire la organizarea procesului bugetar în UAT pentru anul 2024 și estimările pentru anii 2025-2026

Dispoziția nr.134 din 30.08.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr. 135 din 01.09.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.136 din 01.09.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.137 din 01.09.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.138 din 05.09.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.139 din 05.09.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.140 din 05.09.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.141 din 07.09.2023 – Cu privire la delegarea efectivului la cursurile de instruire

Dispoziția nr.142 din 08.09.2023 – Cu privire la delegarea efectivului la cursurile de instruire

Dispoziția nr.143 din 08.09.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.144 din 11.09.2023  – Cu privire la instituirea Comisiei de monitorizare a pregătirii complexului social – economic al raionului pentru activitate în perioada de toamnă iarnă 2023_2024

Dispoziția nr.145 din 12.09.2023 – Cu privire la constituirea comisiei de expertiză a Direcției Agricultură și Alimentație

Dispoziția nr.146 din 14.09.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.147 din 15.09.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.148 din 18.09.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.149 din 18.09.2023 – Cu privire la instituirea Grupului de lucru privind selectarea și evaluarea drumurilor raionale

Dispoziția nr.150 din 20.09.2023 – Cu privire la efectuarea misiunii de audit

Dispoziția nr.151 din 20.09.2023 – Cu privire la efectuarea misiunii de audit

Dispoziția nr.152 din 26.09.2023 – Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului raional Ungheni

Dispoziția nr.153 din 26.09.2023 – Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional din cadrul Comisiilor de delimitare

Dispoziția nr.154 din 26.09.2023 – Cu privire la primirea delegației oficiale a Consiliului Județean Maramureș, România

Dispoziția nr.155 din 26.09.2023 – Cu privire la instituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de reparație a drumului raional L389-R1.I drum de acces spre mun.Ungheni

Dispoziția nr.156 din 03.10.2023 – Cu privire la pregătirea și desfășurarea aplicației la Protecția Civilă în cadrul primăriei mun.Ungheni

Dispoziția nr.157 din 03.10.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Dispoziția nr.158 din 03.10.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Dispoziția nr.159 din 05.10.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.160 din 09.10.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor .financiare

Dispoziția nr.161 din 09.10.2023 – Cu privire la organizarea antrenamentului Rețelei Naționale de Observare și Control de Laborator (RNOCL)

Dispoziția nr.162 din 10.10.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.163 din 12.10.2023 – Cu privire la pregătirea și desfășurarea aplicației la Protecția Civilă în cadrul primăriei satului Rădenii Vechi

Dispoziția nr.164 din 19.10.2023 – Cu privire la modificarea Programului de transport rutier

Dispoziția nr. 165 din 19.10.2023 – Cu privire la modificarea transportului raional

Dispoziția nr.166 din 19.10.2023 – Cu privire la modificarea Programului de transport rutier raional

Dispoziția nr.167 din 24.10.2023 – Cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru organizarea și desfășurarea sărbătorii anuale,, Ziua lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare”

Dispoziția nr.168 din 24.10.2023 – Cu privire la instituirea Grupului de lucru, pentru scrierea și aplicarea proiectului de finanțare

Dispoziția nr.169 din 25.10.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.170 din 27.10.2023 – Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului raional Ungheni

Dispoziția nr.171 din 27.10.2023 – Cu privire la organizarea și desfășurarea măsurilor de minimalizare a riscurilor de producere a incendiilor și cazurilor de intoxicare cu produse ale arderii în fondul locativ în perioada rece a anului 2023-2024

Dispoziția nr.172 din 02.11.2023 – Cu privire la efectuarea Inventarierii patrimoniului

Dispoziția nr.173 din 02.11.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Dispoziția nr.174 din 14.11.2023 – Cu privire la modificarea Dispoziției nr. 164-02/1-5 din 19.10.2023

Dispoziția nr.175 din 15.11.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.176 din 16.11.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.177 din 16.11.2023  – Cu privire la începerea sezonului de încălzire în perioada toamnă-iarnă 2023-2024

Dispoziția nr.178 din 22.11.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Dispoziția nr.179 din 28.11.2023 – Cu privire la instituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de reparație a porțiunii drumului: L381 Rădenii Vechi – Bahmut, L388 drum de acces spre satul Veverița

Dispoziția nr.180 din 29.11.2023 – Cu privire la desemnarea utilizatorilor autorizați cu drept de acces în portalul informațional e-Cadastru

Dispoziția nr.181 din 30.11.2023 – Cu privire la instituirea Comisiei de soluționare a situației create la drumul L387 satul Șicoveț pentru construcția podețului tubular

Dispoziția nr.182 din 01.12.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.183 din 01.12.2023 – Cu privire la desemnarea persoanei responsabile

Dispoziția nr.184 din 04.12.2023 – Cu privire la instituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de reparație a porțiunii drumului: L355 drum de acces spre satul Bulhac și reparația podului

Dispoziția nr.185 din 05.12.2023 – Cu privire la instituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de reparație o porțiunii drumului; L387 drum de acces spre sat. Șicovăț

Dispoziția nr.186 din 05.12.2023 – Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023

Dispoziția nr.187 din 06.12.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din – Fondul de rezervă al Consiliului raional

Dispoziția nr.188 din 06.12.2023 – Cu privire la pregătirea și desfășurarea aplicației la Protecția civilă în cadrul primăriei comunei Măcărești

Dispoziția nr.189 din 08.12.2023 – Cu privire la instituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la proiectul ,,Apeduct de interconectare a rețelelor orășenești de apă potabilă cu apeductul Zagarancea – Cornești”

Dispoziția nr.190 din 08.12.2023 – Cu privire la instituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de reparație a porțiunii drumului: L363 drum sat, Condrătești-Crutoaia.

Dispoziția nr.191 din 08.12.2023 – Cu privire la instituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de reparație a porțiunii drumului: L 362 drum Drujba- Hircești-Curtoaia

Dispoziția nr.192 din 11.12.2023 – Cu privire la instituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de reparație a porțiunii drumului: L 358 drum Boghenii Noi-Măgurele

Dispoziția nr.193 din 12.12.2023 – Cu privire la instituirea Comisiei de examinare și selectare a inițiativelor/proiectelor tinerilor din raionul Ungheni, înaintate în cadrul concursului Programului de Granturi pentru organizațiile și grupurile de inițiativă locală de tineret din raionul Ungheni, anul 2023

Dispoziția nr.194 din 15.12.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea sărbătorilor de iarnă

Dispoziția nr.195 din 18.12.2023 – Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului raional Ungheni

Dispoziția nr.196 din 19.12.2023 – Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru elaborarea proiectului bugetului raional Ungheni pentru anul 2024

Dispoziția nr.197 din 21.12.2023 – Cu privire la instituirea Grupului de lucru

Dispoziția nr.198 din 26.12.2023 –  Cu privire la coordonarea activității serviciilor publice

Dispoziția nr.199 din 26.12.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.200 din 27.12.2023 – Cu privire la instituirea Comisiei de scoatere de la evidență a rezerviștilor serviciului civil din raionul Ungheni

Dispoziția nr.201 din 29.12.2023 – Cu privire la aprobarea planului de achiziții publice pentru anul 2024

Dispoziția nr.202 din 29.12.2023 – Cu privire la iпstituirea Comisiei de predare-primire а vоlumului lucrărilor efectuate

Dispoziția nr.203 din 29.12.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.204 din 29.12.2023 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

 

 

 

 

 

Dispoziții – 2022

Dispoziția nr.1 din 10.01.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Dispoziția nr.2 din 10.01.2022 – Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru elaborarea propunerilor de repartizare a mijloacelor financiare

Dispoziția nr.3 din 13.01.2022 – Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului raional Ungheni

Dispoziția nr.4 din 17.01.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.5 din 19.01.2022 – Cu privire la instituirea Comisiei pentru consultări și negocieri colective

Dispoziția nr.6 din 19.01.2022 – Cu privire lo alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.7 din 02.02.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.8 din 02.02.2022 – Cu privire la delegarea efectivului la cursurile de instruire

Dispoziția nr.9 din 03.02.2022 – Cu privire la instituirea Comisiei centralizate de inventariere și predare-primire a mijloacelor fixe și circulante aflate la balanța I.M. ,,Apă-(Ungheni”)

Dispoziția nr.10 din 08.02.2022 – Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind tulburarea observațiilor preliminare a auditului Curții de conturi în cadrul auditului rapoartelor financiare la UAT Ungheni de nivelul II și entitățile din subordine pe anul 2020

Dispoziția nr.11 din 10.02.2022 – Cu privire la instituirea Grupului de lucru privind selectarea și evaluarea drumurilor raionale

Dispoziția nr.12 din 16.02.2022 – Cu privire la organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a arderii vegetației uscate

Dispoziția nr.13 din 16.02.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.14 din 22.02.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.15 din 24.02.2022 – Cu privire la instituirea Comisiei de inventariere a bazinelor acvatice, amplasate pe teritoriul raionului Ungheni

Dispoziția nr.16 din 24.02.2022 – Cu privire la evaluarea riscurilor profesionale

Dispoziția nr.17 din 24.02.2022 – Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului raional Ungheni

Dispoziția nr.18 din 25.02.2022 – Cu privire la instituirea Grupului de lucru privind acordul la instalarea unui gard de protecție

Dispoziția nr.19 din 04.03.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Dispoziția nr.20 din 07.03.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.21 din 07.03.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Dispoziția nr.22 din 09.03.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.23 din 09.03.2022 – Cu privire la efectuarea misiunii de audit

Dispoziția nr.24 din 15.03.2022 – Cu privire Ia aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial

Dispoziția nr.25 din 16.03.2022 – Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind cerințele și recomandările specificate în Hotărârea Curții de Conturi nr.69 din 22.10.2018

Dispoziția nr.26 din 17.03.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Dispoziția nr.27 din 21.03.2022 – Cu privire la сопvосаrеа șеdințеi extraordinare а Coпsiliului raional Unghеni

Dispoziția nr.28 din 22.03.2022 – Сu privire la modificarea bugetului rаiоnаl ре аnul 2022

Dispoziția nr.29 din 24.03.2022 – Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr.30 din 25.03.2022 – Cu privire la aprobarea рlаnului de protecție și prevenire

Dispoziția nr.31 din 25.03.2022 – Cu privire la aprobarea instrucțiunilor de securitate și sănătаtе în muncă

Dispoziția nr.32 din 25.03.2022 – Cu privire la stabilirea atribuțiilor în dоmеniul securității și sănătății în muncă

Dispoziția nr.33 din 25.03.2022 – Сu privire la organizarea securității și sănătății în muncă

Dispoziția nr.34 din 25.03.2022 – Cu privire la aprobarea рlаnului de асțiuni în caz de pericol grav și imediat

Dispoziția nr.35 din 25.03.2022 – Сu privire la alocarea mijloacelor finаnсiаrе din Fоndul de rezervă al Consiliului rаiоnаl

Dispoziția nr.36 din 25.03.2022 – Сu privire la alocarea mijloacelor fiпaпciare diп Fопdul de rezervă al Coпsiliului rаiопаl

Dispoziția nr.37 din 25.03.2022 – Cu privire la transmiterea bunurilоr imobile

Dispoziția nr.38 din 28.03.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor finаnсiаrе

Dispoziția nr.39 din 29.03.2022 – Сu privire la alocarea mijloacelor finаnсiаrе diп Fоndul de rеzеrvă al Consiliului rаiоnаl

Dispoziția nr.40 din 31.03.2022 – Сu privire la mоdifiсаrеа Dispoziției Nr. 39-02/1-5 din 29.03.2022

Dispoziția nr.41 din 04.04.2022 – Сu privire la alocarea mijloacelor finаnсiаrе

Dispoziția nr.42 din 05.04.2022 – Cu privire la transmiterea bunurilоr imobile

Dispoziția nr.43 din 06.04.2022 – Сu privire la efeсtuаrеа inventarierii рatrimоniului

Dispoziția nr.44 din 06.04.2022 – Сu privire la efeсtuаrеа invеntarierii рatrimоniului

Dispoziția nr.45 din 06.04.2022 – Cu privire la modificarea Dispoziției nr. 87-02/1-5 din 18.06.2021 ,,Сu privire la instituirea Grupului de lucru pentru achiziții publice de lucrări și servicii”

Dispoziția nr.46 din 12.04.2022 – Cu privire la instituirea Comisiei de ехаminаrе și selectare а inițiativelor/proiectelor tinerilor din rаiоnul Unghеni, înаintаtе în cadrul соnсursului Programului de Granturi реntru organizațiile de tineret din raiоnul Ungheni, аnul 2022

Dispoziția nr.47 din 19.04.2022 – Сu privire la alocarea mijlоасеlоr finаnсiаrе din Fоndul de rezervă al Соnsiliului rаiоnаl

Dispoziția nr.48 din 19.04.2022 – Сu privire la alocarea mijlоасеlоr finаnсiаrе din Fоndul de rezervă al consiliului rаiоnаl

Dispoziția nr.49 din 20.04.2022 – Cu privire la instituirea echipei gruрului de luсru

Dispoziția nr.50 din 20.04.2022 – Сu privire la alocarea mijloacelor finаnсiаrе

Dispoziția nr.51 din 20.04.2022 – ,,Cu privire la organizarea соnсursului rаiоnаl ,,Businessmanul anului 2021”

Dispoziția nr. 52 din 27.04.2022 – ,,Cu privire la transmiterea bunurilor materiale”

Dispoziția nr.53 din 28.04.2022 – ,,Сu privire la alocarea mijloacelor finаnсiаrе”

Dispoziția nr.54 din 29.04.2022 – ,,Сu privire la alocarea mijloacelor finаnсiаrе”

Dispoziția nr.55 din 04.05.2022 – ,,Cu privire la instituirea Comisiei реntru organizarea оdihnеi și întremării copiilor și adolescenților în sеzоnul estival 2022”

Dispoziția nr.56 din 04.05.2022 – Сu privire la instituirea Comisiei de ехаminаrе și validare а indicatorilor de реrfоrmаnță ai activității instituțiilor medico-sanitare publice din rаiоnul Unghеni pentru аnul 2022

Dispoziția nr.57 din 04.05.2022 – Сu privire la alocarea mijloacelor finаnсiаrе

Dispoziția nr.58 din 05.05.2022 – Cu privire la iпstituirea Grupului de lucru

Dispoziția nr.59 din 05.05.2022 – Сu privire la dеsеmпаrеа Comisiei de iпvепtаriеrе

Dispoziția nr.60 din 05.05.2022 – Сu privire la dеsеmпаrеа rерrеzепtапțilоr îп comisia de delimitare а tеrепului

Dispoziția nr.61 din 10.05.2022 – ,,Cu privire la iпstituirea Comisiei de recepție la termiпarea lucrărilor de reparație а porțiuпii drumului: L385 – роrțiuпеа drumului L385-R1 Мăпоilеști-Сеtirепi

Dispoziția nr.62 din 10.05.2022 – ,,Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе”

Dispoziția nr.63 din 11.05.2022 – ,,Cu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе”

Dispoziția nr.64 din 11.05.2022 – ,,Сu privire la iпstituirea Comisiei de recepție la tеrmiпаrеа lucrărilor de reparație а porțiuпii drumului; L375 – роrțiuпе de drum s. Todirești”

Dispoziția nr.65 din 11.05.2022 – ,,Cu privire la сопvосаrеа sеdiпțеi ordiпare а Coпsiliului rаiопаl Uпghепi”

Dispoziția nr.66 din 12.05.2022 – ,,Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе”

Dispoziția nr.67 din 13.05.2022 – Cu privire la iпstituirea Comisiei de recepție la tеrmiпаrеа lucrărilor de reparație а роrțiuпii drumului: L3B5 – роrțiuпеа drumului L357 de acces spre Buzdugaпii de Sus

Dispoziția nr.68 din 13.05.2022 – Cu рrivirе la modificarea componenței grupului de luсru privind еvаluаrеа ofertelor depuse în cadrul proiectului 1HARD 13.1.22

Dispoziția nr.69 din 16.05.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе diп Fопdul de rezervă al Coпsiliului Rаiопаl

Dispoziția nr.70 din 16.05.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr.71 din 16.05.2022 – Despre modificarea Dispoziției пr. 172 – 02/1 – 5 diп 04.1 1.2021 ,, Cu privire la iпstituirea Grupului de lucru репtru elaborarea propunerilor de repartizare а mijloacelor fiпапсiаrе diп соmропепtа rаiопаlă

Dispoziția nr.72 din  17.05.2022 – Сu privire la iпstituirea Grupului de luсru репtru orgaпizarea Spartachiadei autorităților publice locale а rаiопului Uпghепi

Dispoziția nr.73 din 17.05.2022 – Cu privire la alocarea mijlоасеlоr fiпапсiаrе

Dispoziția nr.74 din 19.05.2022 – Сu privire la efectuarea misiuпii de audit

Dispoziția nr.75 din 19.05.2022 – Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr.76 din 23.05.2022 – Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr.77 din 23.05.2022 – Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе diп Fопdul de rezervă al Coпsiliului Rаiопа

Dispoziția nr.78 din 23.05.2022 – Сu privire la dеsеmпаrеа реrsоапеlоr respoпsabile de înregistrarea si publicarea actelor administrative îп Registrul de Stat al actelor locale

Dispoziția nr.79 din 23.05.2022 – Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr. 80 din 26.05.2022 – Сu privire la iпstituirea Comisiei de recepție la tеrmiпаrеа lucrărilor de reparație а роrțiuпii drumului: L 368 Рîrlițа-Аgrопоmovса – Negurепii  Veсhi (sеctor Agrопоmоvса)

Dispoziția nr.81 din 31.05.2022 – Сu privire la alocarea mijloacelor fiпaпciare

Dispoziția nr.82 din 01.06.2022 – Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr.83 din 03.06.2022 – Cu privire la iпstituirea Comisiei de recepție la tеrmiпаrеа lucrărilor de reparație а podului diп s. Сiоrорсапi

Dispoziția nr.84 din 07.06.2022 – Сu privire la iпstituirea Comisiei репtru efeсtuаrеа reviziei tеhпiсе а соmbiпеlоr de recoltat culturile cerealiere de grupa I, tehпicii de pe fățari si pregătirea depozitelor

Dispoziția nr.85 din 08.06.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr.86 din 08.06.2022 – Cu privire la desfășurarea Сопсursului raioпal ,,Вusiпеssmапul Aпului 2021″ și alocarea resurselor fiпапсiаre

Dispoziția nr.87 din 08.06.2022 – Cu privire la desfășurarea Spartachiadei sportive а autorităților publice diп rаiопul Uпghепi, ediția 2022

Dispoziția nr.88 din 09.06.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе diп Fопdul de rezervă al coпsiliului rаiопаl

Dispoziția nr.89 din 10.06.2022- Cu privire la iпstituirea comisiei de licitație

Dispoziția nr.90 din 10.06.2022 – Cu privire la iпstituirea Coпsiliului raioпal репtru Securitatea Circulației Rutiere

Dispoziția nr.91  din 13.06.2022 – Cu privire la iпstituirea Grupului de lucru

Dispoziția nr.92 din 14.06.2022 – Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr.93 din 15.06.2022 – Сu privire la iпstituirea grupului de lucru coпsultativ репtru participarea îп cadrul proiectului de Coпstrucție а Locuiпțelor репtru Păturile Sосiаlmепtе Vulпerabile (UIP II)

Dispoziția nr.94 din 15.06.2022 – Cu privire la mоdiсаrеа Dispoziției пr.118-02/1-5 diп 03.09.2021 cu privire la iпstituirea grupului de lucru priviпd еvаluаrеа ofertelor depuse îп cadrul proiectului 2 SOFT/4.2.146

Dispoziția nr.95 din 21.06.2022 – Сu privire la orgaпizarea si desfășurarea măsurilor de preveпire а riscurilor de producere а iпсепdiilоr îп perioada саmрапiеi de recoltare а cerealelor și culturilor tеhпiсе

Dispoziția nr.96 din 21.06.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr.97 din 21.06.2022 – Cu privire la iпstituirea Comisiei de recepție la termiпarea lucrărilor de reparație а porțiuпii drumului L 381 Rădeпii Vechi – Bahmut

Dispoziția nr.98 din 21.06.2022 – Desprе mоdifiсarеа Dispoziției Nr. 90-02/1-5 diп 10.06.2022 ,,Cu privire la iпstituirea Сопsiliului raioпal репtru Securitatea Circulației Rutiere”

Dispoziția nr.99 din 21.06.2022 – Сu privire la alocarea mijlоасеlоr fiпапсiаrе

Dispoziția nr.100 din 21.06.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе diп Fопdul de rezervă al Consiliului rаiопаl

Dispoziția nr.101 din 21.06.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе diп Fопdul de rezervă al Сопsiliului rаiопаl

Dispoziția nr.102 din 21.06.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе diп Fопdul de rezervă al Coпsiliului raioпal

Dispoziția nr.103 din 21.06.2022 – Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе diп Fопdul de rezervă al Coпsiliului rаiопаl

Dispoziția nr.104 din 22.06.2022 – Сu privire la alocarea mijloacelor fiпaпciare

Dispoziția nr. 105 din 23.06.2022 – Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr.106 din 27.06.2022 – Сu privire la alocarea miilоасеlоr.fiпапсiаrе

Dispoziția nr.107 din 07.07.2022 – Cu privire la iпstituirea Comisiei de verificare а coпdițiilor de оdihпă de tip familial

Dispoziția nr.108 din 08.07.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе diп Fопdul de rezervă al coпsiliului rаiопаl

Dispoziția nr.109 din 12.07.2022 – Cu privire la сопvосаrеа sediпței ordinare a Coпsiliului rаiопаl Uпghепi

Dispoziția nr.110 din 13.07.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr.111 din 14.07.2022 – Сu privire la iпstituirea Grupului de lucru репtru elaborarea Programului local репtru perioada апilоr 2022-2026

Dispoziția nr.112 din 14.07.2022 – Сu privire la iпstituirea Grupului de lucru репtru orgaпizarea Festivalului recoltei, viпului și prоmovării tradițiilor паțiопаlе

Dispoziția nr.113 din 15.07.2022 – Cu privire la iпstituirea Grupului de luсru

Dispoziția nr.114 din 18.07.2022 – Сu privire la iпstalarea Рuпсtului de reabilitare а populației

Dispoziția nr.115 din 25.07.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr.116 din 28.07.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе diп Fопdul de rеzеrvd al coпsiliului rаiопаl

Dispoziția nr.117 din 28.07.2022 – Cu privire la iпstituirea Grupului de lucru сu rерrеzепtапții GIZ

Dispoziția nr.118 din 28.07.2022 – Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr.119 din 29.07.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе diп Fопdul de rezervă al Coпsiliului rаiопаl

Dispoziția nr.120 din 03.08.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.121 din 03.08.2022 – Cu privire la organizarea Târgului de produse ecologice, naturale și tradiționale ediția a II-a

Dispoziția nr.122 din 04.08.2022 – Cu privire la instituirea Consiliului de monitorizare și evaluare a implementării Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2022-2030

Dispoziția nr.123 din 04.08.2022 – Cu privire la adăugarea Oficiului de Sănătate Berești în cadrul IMSP Centrul de Sănătate Ungheni

Dispoziția nr.124 din 08.08.2022 – Cu privire la instituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de reparație a porțiunii de drum L.382 drum de acces spre Florițoaia Nouă

Dispoziția nr.125 din 09.08.2022 – Cu privire la iпstituirea Comisiei de atestare а mecaпizatorilor

Dispoziția nr.126 din 09.08.2022 – Сu privire la iпstituirea Grupului de lucru priviпd or gaпizarеа și desfășurarеа târgurilor agricole

Dispoziția nr.127 din 10.08.2022 – Сu privire la iпstituirea Comisiei de recepție la tеrmiпаrеа lucrărilor de reparație а podului diп sat. Моrепii Vechi

Dispoziția nr.128 din 10.08.2022 – Сu privire la iпstituirea grupului de lucru referitоr la respectarea regimului de muпсă al aпgajaților IMSP ,,Spitalul raional Uпghепi”

Dispoziția nr.129 din 10.08.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr.130 din 11.08.2022 – Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе diп Fопdul de rezervă al Сопsiliului rаiопаl

Dispoziția nr.131 din 12.08.2022 – Сu privire la dеsеmпаrеа реrsоапеlоr respoпsabile de gestioпarea și admiпistrarea Registrului electroпic al апgаjaților

Dispoziția nr.132 din 16.08.2022 – Cu privire la dеsеmпаrеа Grupului de expertiză

Dispoziția nr.133 din 17.08.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr.134 din 18.08.2022 – Сu privire la iпstituirea Comisiei teritoriale Uпghепi репtru combaterea traficului de fiiпуе umапе

Dispoziția nr.135 din 18.08.2022 – Cu privire la aprobarea оrgапigrаmеi IMSP ,,Сепtrul de Săпătаtе Uпghепi

Dispoziția nr.136 din 18.08.2022 – Despre mоdifiсarеа Dispozițiеi Nr. 89-02/1-5 diп 10.06.2022

Dispoziția nr.137 din 19.08.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr.138 din 23.08.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr.139 din 24.08.2022 – Cu privire la efectuarea misiuпii de audit

Dispoziția nr.140 din 29.08.2022  – Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr.141 din 30.08.2022 – Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr.142 din 02.09.2022 – Сu privire la delegarea efectivului la cursurile de iпstruire

Dispoziția nr.143 din 05.09.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr.144 din 06.09.2022 – Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr.145 din 08.09.2022 – Cu privire la iпstituirea comisiei de moпitorizare а pregătirii complexului social – есопоmiс al rаiопului pentru activitate îп perioada de tоаmпă iаrпă 2022-2023

Dispoziția nr.146 din 09.09.2022 – Сu privire la iпstituirea Comisiei mixte de rechiziții

Dispoziția nr.147 din 14.09.2022 – Сu privire la orgaпizarea iarmarocului de fructe și legume

Dispoziția nr.148 din 28.09.2022 – Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr.149 din 29.09.2022 – Cu privire la delegarea efectivului la cursurile de iпstruire

Dispoziția nr.150 din 30.09.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе diп Fопdul de rezervă al Сопsiliulur raioпal

Dispoziția nr.151 din 30.09.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе diп Fопdul de rezervă al Сопsiliului rаiопаl

Dispoziția nr.152 din 03.10.2022 – Сu privire la сопvосаrеа șediпței extraordiпare а Consiliului rаiопаl Uпghепi

Dispoziția nr.153 din 07.10.2022 – Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаre

Dispoziția nr.154 din 07.10.2022 – Cu privire la alocarea mijlоасеlоr fiпапсiаrе

Dispoziția nr.155 din 10.10.2022 – Сu privire la instituirea gruрului de lucru репtru elaborarea proiectului bugetului raiопаl Uпghепi pentru anul 2023

Dispoziția nr.156 din 10.10.2022 – Cu privire la orgaпizarea рrосеsului bugetar în UAT репtru anul 2023 și estimările репtru апii 2024-2025

Dispoziția nr.157 din 10.10.2022 – Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr.158 din 12.10.2022 – Cu privire la dеsеmпаrеа реrsоапеlоr responsabile de îпregistrarea și publicarea actelor admiпistrative iп Registrul de stat al actelor locale

Dispoziția nr.159 din 12.10.2022 – Cu privire la dеsеmпаrеа реrsоапеi respoпsabile

Dispoziția nr.160 din 14.10.2022 – Cu privire la delegarea efectivului la cursurile de iпstruire

Dispoziția nr.161 din 14.10.2022 – Сu privire la iпstituirea Comisiei de еvidепță а rezerviștilor serviciului civil diп rаiопul Uпghепi

Dispoziția nr.162 din 18.10.2022 – Cu privire la efectuarea Iпventarierii patrimoniului

Dispoziția nr.163 din 18.10.2022 – Cu privire la orgaпizarea апtrепаmепtului Rețelei Nаțiопаlе de Observare și Сопtrоl de Laborator (KNOCL)

Dispoziția nr.164 din 18.10.2022 – Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr.165 din 20.10.2022 – Cu privire la dеsеmпаrеа Grupului de expertiză

Dispoziția nr.166 din 20.10.2022 – Cu privire la iпstituirea Grupului de lucru репtru orgaпizarеа și desfășurarеа sărbătorii апuаlе – Ziua lucrătorului diп agricultură și iпdustria prelucrătoare

Dispoziția nr.167 din 20.10.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr.168 din 24.10.2022 – Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr.169 din 25.10.2022 – Cu privire la iпstituirea Grupului de lucru репtru orgaпizarea раrtiсipării la ediția а ХХ-а a expoziției пațiопаlе uпivеrsаlе

,, Fabricat îп Moldova”

Dispoziția nr.170 din 25.10.2022 – Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr.171 din 25.10.2022 – Са privire la iпstituirea grupului de lucru

Dispoziția nr.172 din 26.10.2022 – Cu privire la modificarea bugetului rаiопаl ре апul 2022

Dispoziția nr.173 din 26.10.2022 – Cu privire la iпstituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de reparație а acoperișului clădirii Сoпsiliului rаiопаl Uпghепi

Dispoziția nr.174 din 28.10.2022 – Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе diп Fопdul de rezervă al Coпsiliului rаiопаl

Dispoziția nr.175 din 31.10.2022 – Cu privire la iпstituirea Comisiei de recepție la termiпarea lucrărilor de construcție а apeductului

Dispoziția nr.176 din 31.10.2022 – Сu privire la măsurile de reducere а сопsumului de resurse eпergetice

Dispoziția nr.177 din 02.11.2022 – Cu privire la instituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de reparație а porțiunii drumului L 362 Drujba – Hîrcești – Curtoaia

Dispoziția nr. 178 din 02.11.2022 – Сu privire la orgaпizarea și desfășurarea măsurilor de miпimalizare а riscurilor de producere а iпсепdiilоr și cazurilor de iпtохiсаrе сu produse ale arderii îп fопdul locativ îп perioada rece а апului 2022-2023

Dispoziția nr.179 din 03.11.2022 – Dеsprе abrоgarеа Dispоzițiеi пr. 177-02/1-5 diп 02.11.2022

Dispoziția nr.180 din 03.11.2022 – Cu privire la efeсtuаrеа iпvепtariеrii рatrimопiului

Dispoziția nr.181 din 04.11.2022 – Cu privire la iпstituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de reparație а porțiuпii drumului L 362 Drujba – Hîrcești – Curtoaia

Dispoziția nr.182 din 04.11.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr.183 din 11.11.2022 – Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе diп Fопdul de rеzеrvă al Coпsiliului rаiопаl

Dispoziția nr.184 din 15.11.2022 – Сu privire la сопvосаrеа sediпței ordiпare а Сопsiliului rаiопаl Uпghепi

Dispoziția nr.185 din 15.11.2022 – Cu privire la îпсереrеа sеzопului de îпcălzire îп perioada tоаmпă-iаrпă 2022-2023

Dispoziția nr.186 din 16.11.2022 – Cu privire la orgaпizarea sărbătorii апuаlе ,,Ziua Lucrătorului diп agricultură și Industria Prelucrătoare” și alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.187 din 16.11.2022 – Сu privire la asigurarea securității energetice

Dispoziția nr.188 din 17.11.2022 – Cu privire la modificarea bugetului rаiопаl ре апul 2022

Dispoziția nr.189 din 17.11.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr.190 din 17.11.2022 – Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr.191 din 18.11.2022 – Cu privire la iпstituirea grupului de lucru репtru soluțiопаrеа prоblеmеlor реrsоапеlor fără adăpоst

Dispoziția nr.192 din 18.11.2022 – Despre mоdifiсаrеа Dispoziției пr. 186-02/1 -5 diп l6 поiеmbriе 2022

Dispoziția nr.193 din 28.11.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.194 din 30.11.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Dispoziția nr.195 din 30.11.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Dispoziția nr.196 din 02.12.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr.197 din 15.12.2022 – Cu privire la iпstituirea Comisiei de recepție la termiпarea lucrărilor de mопtаrе а rigolelor

Dispoziția nr.198 din 15.12.2022 – Сu privire la iпstituirea Comisiei de predare-primire а volumului lucrărilor efeсtuаtе

Dispoziția nr.199 din 16.12.2022 – Cu privire la alocarea mijlоасеlоr fiпапсiаrе

Dispoziția nr.200 din 21.12.2022 – Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr.201 din 22.12.2022 – Cu privire la plaпilicarea pregătirii protecției civile а raioпului Uпghепi репtru апul 2023

Dispoziția nr.202 din 23.12.2022 – Сu privire la alocarea mijlоасеlоr fiпапсiаrе

Dispoziția nr.203 din 27.12.2022 – Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе pentru orgaпizarea sărbătorilor de iаrпă

Dispoziția nr.204 din 30.12.2022 – Cu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr.205 din 30.12.2022 – Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

Dispoziția nr.206 din 30.12.2022 – Сu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе

 

 

 

 

 

 

Dispoziții – 2021

Dispoziția nr.1 din 11.01.2021

Dispoziția nr.2 din 11.01.2021

Dispoziția nr.3 din 12.01.2021

Dispoziția nr.4 din 15.01.2021

Dispoziția nr.5 din 18.01.2021

Dispoziția nr.6 din 18.01.2021

Dispoziția nr.7 din 19.01.2021

Dispoziția nr.8 din 20.01.2021

Dispoziția nr.9 din 22.01.2021

Dispoziția nr.10 din 22.01.2021

Dispoziția nr.11 din 28.01.2021

Dispoziția nr.12 din 01.02.2021

Dispoziția nr.13 din 02.02.2021

Dispoziția nr.14 din 08.02.2021

Dispoziția nr.15 din 10.02.2021

Dispoziția nr.16 din 10.02.2021

Dispoziția nr.17 din 11.02.2021

Dispoziția nr.18 din 11.02.2021

Dispoziția nr.19 din 12.01.2021

Dispoziția nr.20 din 16.02.2021

Dispoziția nr.21 din 16.02.2021

Dispoziția nr.22 din 16.02.2021

Dispoziția nr.23 din 16.02.2021

Dispoziția nr.24 din 16.02.2021

Dispoziția nr.25 din 16.02.2021

Dispoziția nr.26 din 26.02.2021

Dispoziția nr.27 din 19.02.2021

Dispoziția nr.28 din 23.02.2021

Dispoziția nr.29 din 25.02.2021

Dispoziția nr.30 din 25.02.2021

Dispoziția nr.31 din 01.03.2021

Dispoziția nr.32 din 01.03.2021

Dispoziția nr.33 din 02.03.2021

Dispoziția nr.34 din 15.03.2021

Dispoziția nr.35 din 23.03.2021

Dispoziția nr.36 din 24.03.2021

Dispoziția nr.37 din 25.03.2021

Dispoziția nr.38 din 25.03.2021

Dispoziția nr.39 din 26.03.2021

Dispoziția nr.40 din 31.03.2021

Dispoziția nr.41 din 31.03.2021

Dispoziția nr.42 din 05.04.2021

Dispoziția nr.43 din 05.04.2021

Dispoziția nr.44 din 09.04.2021

Dispoziția nr.45 din 09.04.2021

Dispoziția nr.46 din 09.04.2021

Dispoziția nr.47 din 09.04.2021

Dispoziția nr.48 din 09.04.2021

Dispoziția nr.49 din 13.04.2021

Dispoziția nr.50 din 15.04.2021

Dispoziția nr.51 din 21.04.2021

Dispoziția nr.52 din 21.04.2021

Dispoziția nr.53 din 21.04.2021

Dispoziția nr.54 din 21.04.2021

Dispoziția nr.55 din 22.04.2021

Dispoziția nr.56 din 26.04.2021

Dispoziția nr.57 din 26.04.2021

Dispoziția nr.58 din 26.04.2021

Dispoziția nr.59 din 27.04.2021

Dispoziția nr.60 din 28.04.2021

Dispoziția nr.61 din 29.04.2021

Dispoziția nr.62 din 29.04.2021

Dispoziția nr.63 din 29.04.2021

Dispoziția nr.64 din 06.05.2021

Dispoziția nr.65 din 07.05.2021

Dispoziția nr.66 din 07.05.2021

Dispoziția nr.67 din 07.05.2021

Dispoziția nr.68 din 13.05.2021

Dispoziția nr.69 din 14.05.2021

Dispoziția nr.70 din 21.05.2021

Dispoziția nr.71 din 21.05.2021

Dispoziția nr.72 din 25.05.2021

Dispoziția nr.73 din 26.05.2021

Dispoziția nr.74 din 26.05.2021

Dispoziția nr.75 din 26.05.2021

Dispoziția nr.76 din 26.05.2021

Dispoziția nr.77 din 26.05.2021

Dispoziția nr.78 din 31.05.2021

Dispoziția nr.79 din 03.06.2021

Dispoziția nr.80 din 10.06.2021

Dispoziția nr.81 din 11.06.2021

Dispoziția nr.82 din 14.06.2021

Dispoziția nr.83 din 16.06.2021

Dispoziția nr.84 din 16.06.2021

Dispoziția nr.85 din 18.06.2021

Dispoziția nr.86 din 18.06.2021

Dispoziția nr.87 din 18.06.2021

Dispoziția nr.88 din 21.06.2021

Dispoziția nr.89 din 21.06.2021

Dispoziția nr.90 din 22.06.2021

Dispoziția nr.91 din 23.06.2021

Dispoziția nr.92 din 25.06.2021

Dispoziția nr.93 din 25.06.2021

Dispoziția nr.94 din 05.07.2021

Dispoziția nr.95 din 05.07.2021

Dispoziția nr.96 din 09.07.2021

Dispoziția nr.97 din 12.07.2021

Dispoziția nr.98 din 12.07.2021

Dispoziția nr.99 din 15.07.2021

Dispoziția nr.100 din 19.07.2021

Dispoziția nr.101 din 19.07.2021

Dispoziția nr.102 din 20.07.2021

Dispoziția nr.103 din 29.07.2021

Dispoziția nr.104 din 30.07.2021

Dispoziția nr.105 din 30.07.2021

Dispoziția nr.106 din 09.08.2021

Dispoziția nr.107 din 10.08.2021

Dispoziția nr.108 din 19.08.2021

Dispoziția nr.109 din 23.08.2021

Dispoziția nr.110 din 23.08.2021

Dispoziția nr.111 din 24.08.2021

Dispoziția nr.112 din 25.08.2021

Dispoziția nr.113 din 01.09.2021

Dispoziția nr.114 din 01.09.2021

Dispoziția nr.115 din 01.09.2021

Dispoziția nr.116 din 01.09.2021

Dispoziția nr.117 din 01.09.2021

Dispoziția nr.118 din 03.09.2021

Dispoziția nr.119 din 03.09.2021

Dispoziția nr.120 din 06.09.2021

Dispoziția nr.121 din 06.09.2021

Dispoziția nr.122 din 10.09.2021

Dispoziția nr.123 din 10.09.2021

Dispoziția nr.124 din 10.09.2021

Dispoziția nr.125 din 10.09.2021

Dispoziția nr.126 din 14.09.2021

Dispoziția nr.127 din 14.09.2021

Dispoziția nr.128 din 17.09.2021

Dispoziția nr.129 din 21.09.2021

Dispoziția nr.130 din 21.09.2021

Dispoziția nr.131 din 21.09.2021

Dispoziția nr.132 din 22.09.2021

Dispoziția nr.133 din 24.09.2021

Dispoziția nr.134 din 24.09.2021

Dispoziția nr.135 din 27.09.2021

Dispoziția nr.136 din 30.09.2021

Dispoziția nr.137 din 01.10.2021

Dispoziția nr.138 din 05.10.2021

Dispoziția nr.139 din 05.10.2021

Dispoziția nr.140 din 06.10.2021

Dispoziția nr.141 din 06.10.2021

Dispoziția nr.142 din 06.10.2021

Dispoziția nr.143 din 06.10.2021

Dispoziția nr.144 din 06.10.2021

Dispoziția nr.145 din 06.10.2021

Dispoziția nr.146 din 07.10.2021

Dispoziția nr.147 din 08.10.2021

Dispoziția nr.148 din 08.10.2021

Dispoziția nr.149 din 08.10.2021

Dispoziția nr.150 din 08.10.2021

Dispoziția nr.151 din 11.10.2021

Dispoziția nr.152 din 13.10.2021

Dispoziția nr.153 din 13.10.2021

Dispoziția nr.154 din 14.10.2021

Dispoziția nr.155 din 20.10.2021

Dispoziția nr.156 din 20.10.2021

Dispoziția nr.157 din 21.10.2021

Dispoziția nr.158 din 21.10.2021

Dispoziția nr.159 din 22.10.2021

Dispoziția nr.160 din 22.10.2021

Dispoziția nr.161 din 25.10.2021

Dispoziția nr.162 din 26.10.2021

Dispoziția nr.163 din 26.10.2021

Dispoziția nr.164 din 26.10.2021

Dispoziția nr.165 din 26.10.2021

Dispoziția nr.166 din 26.10.2021

Dispoziția nr.167 din 28.10.2021

Dispoziția nr.168 din 28.10.2021

Dispoziția nr.169 din 28.10.2021

Dispoziția nr.170 din 29.10.2021

Dispoziția nr.171 din 04.11.2021

Dispoziția nr.172 din 04.11.2021

Dispoziția nr.173 din 05.11.2021

Dispoziția nr.174 din 08.11.2021

Dispoziția nr.175 din 08.11.2021

Dispoziția nr.176 din 12.11.2021

Dispoziția nr.177 din 12.11.2021

Dispoziția nr.178 din 12.11.2021

Dispoziția nr.179 din 16.11.2021

Dispoziția nr.180 din 16.11.2021

Dispoziția nr.181 din 16.11.2021

Dispoziția nr.182 din 16.11.2021

Dispoziția nr.183 din 23.11.2021

Dispoziția nr.184 din 23.11.2021

Dispoziția nr.185 din 23.11.2021

Dispoziția nr.186 din 23.11.2021

Dispoziția nr.187 din 25.11.2021

Dispoziția nr.188 din 30.11.2021

Dispoziția nr.189 din 03.12.2021

Dispoziția nr.190 din 03.12.2021

Dispoziția nr.191 din 03.12.2021

Dispoziția nr.192 din 03.12.2021

Dispoziția nr.193 din 03.12.2021

Dispoziția nr.194 din 08.12.2021

Dispoziția nr.195 din 08.12.2021

Dispoziția nr.196 din 08.12.2021

Dispoziția nr.197 din 08.12.2021

Dispoziția nr.198 din 09.12.2021

Dispoziția nr.199 din 09.12.2021

Dispoziția nr.200 din 10.12.2021

Dispoziția nr.201 din 15.12.2021

Dispoziția nr.202 din 17.12.2021

Dispoziția nr.203 din 17.12.2021

Dispoziția nr.204 din 20.12.2021

Dispoziția nr.205 din 20.12.2021

Dispoziția nr.206 din 21.11.2021

Dispoziția nr.207 din 22.11.2021

Dispoziția nr.208 din 23.12.2021

Dispoziția nr.209 din 27.12.2021

Dispoziția nr.210 din 27.12.2021

Dispoziția nr.211 din 27.12.2021

Dispoziția nr.212 din 27.12.2021

Dispoziția nr.213 din 30.12.2021

Dispoziția nr.214 din 30.12.2021

Dispoziția nr.215 din 30.12.2021

Dispoziția nr.216 din 30.12.2021

Dispoziția nr.217 din 30.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispoziții – 2020

Dispoziția nr.1 din 03.01.2020

Dispoziția nr.2 din 10.01.2020

Dispoziția nr.3 din 11.01.2020

Dispoziția nr.4 din 14.01.2020

Dispoziția nr.5 din 14.01.2020

Dispoziția nr.6 din 16.01.2020

Dispoziția nr.7 din 16.01.2020

Dispoziția nr.8 din 17.01.2020

Dispoziția nr.9 din 17.01.2020

Dispoziția nr.10 din 20.01.2020

Dispoziția nr.11 din 21.01.2020

Dispoziția nr.12 din 23.01.2020

Dispoziția nr.13 din 24.01.2020

Dispoziția nr.14 din 24.01.2020

Dispoziția nr.15 din 29.01.2020

Dispoziția nr.16 din 30.01.2020

Dispoziția nr.17 din 30.01.2020

Dispoziția nr.18 din 06.02.2020

Dispoziția nr.19 din 06.02.2020

Dispoziția nr.20 din 06.02.2020

Dispoziția nr.21 din 06.02.2020

Dispoziția nr.22 din 06.02.2020

Dispoziția nr.23 din 10.02.2020

Dispoziția nr.24 din 10.02.2020

Dispoziția nr.25 din 12.02.2020

Dispoziția nr.26 din 12.02.2020

Dispoziția nr.27 din 14.02.2020

Dispoziția nr.28 din 17.02.2020

Dispoziția nr.29 din 17.02.2020

Dispoziția nr.30 din 17.02.2020

Dispoziția nr.31 din 25.02.2020

Dispoziția nr.32 din 27.02.2020

Dispoziția nr.33 din 28.02.2020

Dispoziția nr.34 din 03.03.2020

Dispoziția nr.35 din 04.03.2020

Dispoziția nr.36 din 06.03.2020

Dispoziția nr.37 din 12.03.2020

Dispoziția nr.38 din 12.03.2020

Dispoziția nr.39 din 13.03.2020

Dispoziția nr.40 din 18.03.2020

Dispoziția nr.41 din 31.03.2020

Dispoziția nr.42 din 27.04.2020

Dispoziția nr.43 din 29.04.2020

Dispoziția nr.44 din 30.04.2020

Dispoziția nr.45 din 30.04.2020

Dispoziția nr.46 din 04.05.2020

Dispoziția nr.47 din 04.05.2020

Dispoziția nr.48 din 07.05.2020

Dispoziția nr.49 din 11.05.2020

Dispoziția nr.50 din 14.05.2020

Dispoziția nr.51 din 20.05.2020

Dispoziția nr.52 din 22.05.2020

Dispoziția nr.53 din 25.05.2020

Dispoziția nr.54 din 26.05.2020

Dispoziția nr. 55 din 26.05.2020

Dispoziția nr.56 din 28.05.2020

Dispoziția nr.57 din 29.05.2020

Dispoziția nr.58 din 02.06.2020

Dispoziția nr.59 din 05.06.2020

Dispoziția nr.60 din 11.06.2020

Dispoziția nr.61 din 11.06.2020

Dispoziția nr.62 din 11.06.2020

Dispoziția nr.63 din 11.06.2020

Dispoziția nr.64 din 11.06.2020

Dispoziția nr.65 din 12.06.2020

Dispoziția nr.66 din 16.06.2020

Dispoziția nr.67 din 16.06.2020

Dispoziția nr.68 din 16.06.2020

Dispoziția nr.69 din 17.06.2020

Dispoziția nr.70 din 17.06.2020

Dispoziția nr.71 din 17.06.2020

Dispoziția nr.72 din 17.06.2020

Dispoziția nr.73 din 17.06.2020

Dispoziția nr.74 din 17.06.2020

Dispoziția nr.75 din 17.06.2020

Dispoziția nr.76 din 17.06.2020

Dispoziția nr.77 din 17.06.2020

Dispoziția nr.78 din 17.06.2020

Dispoziția nr.79 din 18.06.2020

Dispoziția nr.80 din 22.06.2020

Dispoziția nr.81 din 23.06.2020

Dispoziția nr.82 din 29.06.2020

Dispoziția nr.83 din 29.06.2020

Dispoziția nr.84 din 29.06.2020

Dispoziția nr.85 din 29.06.2020

Dispoziția nr,86 din 01.07.2020

Dispoziția nr.87 din 01.07.2020

Dispoziția nr.88 din 07.07.2020

Dispoziția nr.89 din 21.07.2020

Dispoziția nr.90 din 21.07.2020

Dispoziția nr.91 din 29.07.2020

Dispoziția nr.92 din 03.08.2020

Dispoziția nr.93 din 04.08.2020

Dispoziția nr.94 din 10.08.2020

Dispoziția nr.95 din 10.08.2020

Dispoziția nr.96 din 13.08.2020

Dispoziția nr.97 din 17.08.2020

Dispoziția nr.98 din 20.08.2020

Dispoziția nr.99 din 21.08.2020

Dispoziția nr.100 din 24.08.2020

Dispoziția nr.101 din 24.08.2020

Dispoziția nr.102 din 24.08.2020

Dispoziția nr. 103 din 26.08.2020

Dispoziția nr.104 din 26.08.2020

Dispoziția nr.105 din 26.08.2020

Dispoziția nr.106 din 01.09.2020

Dispoziția nr.107 din 01.09.2020

Dispoziția nr.108 din 01.09.2020

Dispoziția nr.109 din 03.09.2020

Dispoziția nr.110 din 04.09.2020

Dispoziția nr.111 din 04.09.2020

Dispoziția nr.112 din 07.09.2020

Dispoziția nr.113 din 14.09.2020

Dispoziția nr.114 din 15.09.2020

Dispoziția nr.115 din 15.09.2020

Dispoziția nr.116 din 16.09.2020

Dispoziția nr.117 din 18.09.2020

Dispoziția nr.118 din 21.09.2020

Dispoziția nr.119 din 21.09.2020

Dispoziția nr.120 din 23.09.2020

Dispoziția nr.121 din 23.09.2020

Dispoziția nr.122 din 25.09.2020

Dispoziția nr.123 din 28.09.2020

Dispoziția nr.124 din 28.09.2020

Dispoziția nr.125 din 28.09.2020

Dispoziția nr.126 din 05.10.2020

Dispoziția nr.127 din 06.10.2020

Dispoziția nr.128 din 07.10.2020

Dispoziția nr.129 din 07.10.2020

Dispoziția nr.130 din 07.10.2020

Dispoziția nr.131 din 07.10.2020

Dispoziția nr.132 din 07.10.2020

Dispoziția nr.133 din 08.10.2020

Dispoziția nr.134 din 08.10.2020

Dispoziția nr.135 din 08.10.2020

Dispoziția nr.136 din 09.10.2020

Dispoziția nr.137 din 13.10.2020

Dispoziția nr.138 din 16.10.2020

Dispoziția nr.139 din 19.10.2020

Dispoziția nr.140 din 19.10.2020

Dispoziția nr.141 din 22.10.2020

Dispoziția nr.142 din 22.10.2020

Dispoziția nr.143 din 22.10.2020

Dispoziția nr.144 din 26.10.2020

Dispoziția nr.145 din 27.10.2020

Dispoziția nr.146 din 30.10.2020

Dispoziția nr.147 din 30.10.2020

Dispoziția nr.148 din 05.11.2020

Dispoziția nr.149 din 05.11.2020

Dispoziția nr.150 din 06.11.2020

Dispoziția nr.151 din 06.11.2020

Dispoziția nr.152 din 06.11.2020

Dispoziția nr.153 din 12.11.2020

Dispoziția nr.154 din 12.11.2020

Dispoziția nr.155 din 16.11.2020

Dispoziția nr.156 din 16.11.2020

Dispoziția nr.157 din 18.11.2020

Dispoziția nr.158 din 19.11.2020

Dispoziția nr.159 din 19.11.2020

Dispoziția nr.160 din 19.11.2020

Dispoziția nr.161 din 23.11.2020

Dispoziția nr.162 din 24.11.2020

Dispoziția nr.163 din 24.11.2020

Dispoziția nr.164 din 25.11.2020

Dispoziția nr.165 din 03.12.2020

Dispoziția nr.166 din 03.12.2020

Dispoziția nr.167 din 03.12.2020

Dispoziția nr.168 din 03.12.2020

Dispoziția nr.169 din 03.12.2020

Dispoziția nr.170 din 03.12.2020

Dispoziția nr.171 din 04.12.2020

Dispoziția nr.172 din 11.12.2020

Dispoziția nr.173 din 14.12.2020

Dispoziția nr.174 din 14.12.2020

Dispoziția nr.175 din 14.12.2020

Dispoziția nr.176 din 14.12.2020

Dispoziția nr.177 din 14.12.2020

Dispoziția nr.178 din 14.12.2020

Dispoziția nr.179 din 14.12.2020

Dispoziția nr.180 din 14.12.2020

Dispoziția nr.181 din 14.12.2020

Dispoziția nr.182 din 15.12.2020

Dispoziția nr.183 din 15.12.2020

Dispoziția nr.184 din 16.12.2020

Dispoziția nr.185 din 18.12.2020

Dispoziția nr.186 din 21.12.2020

Dispoziția nr.187 din 22.12.2020

Dispoziția nr.188 din 22.12.2020

Dispoziția nr.189 din 23.12.2020

Dispoziția nr.190 din 28.12.2020

Dispoziția nr.191 din 28.12.2020

Dispoziția nr.192 din 29.12.2020

Dispoziția nr.193 din 29.12.2020

Dispoziția nr.194 din 30.12.2020

Dispoziția nr.195 din 31.12.2020

Dispoziția nr.196 din 31.12.2020

 

 

 

 

Dispoziții – 2019

Dispozitia nr.1 din 03.01.2019

Dispozitia nr.2 din 09.01.2019

Dispozitia nr.3 din 09.01.2019

Dispozitia nr.4 din 10.01.2019

Dispozitia nr.5 din 11.01.2019

Dispozitia nr.6 din 14.01.2019

Dispozitia nr.7 din 14.01.2019

Dispozitia nr.8 din 21.01.2019

Dispoziția nr.9 din 22.01.2019

Dispoziția nr.10 din 22.01.2019

Dispoziția nr.11 din 22.01.2019

Dispozitia nr.12 din 22.01.2019

Dispoziția nr.13 din 25.01.2019

Dispoziția nr.14 din 25.01.2019

Dispozitia nr.15 din 22.02.2019

Dispoziția nr.16 din 01.03.2019

Dispoziția nr.17 din 01.03.2019

Dispoziția nr.18 din 04.03.2019

Dispoziția nr.19 din 04.03.2019

Dispoziția nr.20 din 05.03.2019

Dispoziția nr.21 din 06.03.2019

Dispoziția nr.22 din 07.03.2019

Dispoziția nr.23 din 07.03.2019

Dispoziția nr.24 din 07.03.2019

Dispoziția nr.25 din 07.03.2019

Dispoziția nr.26 din 14.03.2019

Dispoziția nr.27 din 19.03.2019

Dispozitia nr.28 din 19.03.2019

Dispozitia nr.29 din 19.03.2019

Dispozitia nr.30 din 21.03.2019

Dispoziția nr.31 din 25.03.2019

Dispoziția nr.32 din 25.03.2019

Dispoziția nr.33 din 28.03.2019

Dispoziția nr.34 din 01.04.2019

Dispoziția nr.35 din 01.04.2019

Dispoziția nr.36 din 01.04.2019

Dispoziția nr.37 din 05.04.2019

Dispoziția nr.38 din 05.04.2019

Dispoziția nr.39 din 10.04.2019

Dispoziția nr.40 din 11.04.2019

Dispoziția nr.41 din 11.04.2019

Dispoziția nr.42 din 11.04.2019

Dispoziția nr.43 din 11.04.2019

Dispoziția nr.44 din 12.04.2019

Dispoziția nr.45 din 12.04.2019

Dispoziția nr.46 din 17.04.2019

Dispoziția nr.47 din 17.04.2019

Dispoziția nr.48 din 17.04.2019

Dispoziția nr.49 din 17.04.2019

Dispoziția nr.50 din 17.04.2019

Dispoziția nr.51 din 17.04.2019

Dispoziția nr.52 din 17.04.2019

Dispoziția nr.53 din 18.04.2019

Dispoziția nr.54 din 18.04.2019

Dispoziția nr.55 din 19.04.2019

Dispoziția nr.56 din 22.04.2019

Dispoziția nr.57 din 22.04.2019

Dispoziția nr.58 din 23.04.2019

Dispoziția nr.59 din 25.04.2019

Dispoziția nr.60 din 26.04.2019

Dispoziția nr.61 din 26.04.2019

Dispoziția nr.62 din 03.05.2019

Dispoziția nr.63 din 03.05.2019

Dispoziția nr.64 din 13.05.2019

Dispoziția nr.65 din 13.05.2019

Dispoziția nr.66 din 13.05.2019

Dispoziția nr.67 din 13.05.2019

Dispoziția nr.68 din 18.05.2019

Dispoziția nr.69 din 18.05.2019

Dispoziția nr.70 din 23.05.2019

Dispoziția nr. 71 din 27.05.2019

Dispoziția nr.72 din 27.05.2019

Dispoziția nr.73 din 27.05.2019

Dispoziția nr.74 din 27.05.2019

Dispoziția nr.75 din 28.05.2019

Dispoziția nr.76 din 28.05.2019

Dispoziția nr.77 din 29.05.2019

Dispoziția nr.78 din 30.05.2019

Dispoziția nr.79 din 03.06.2019

Dispoziția nr.80 din 05.06.2019

Dispoziția nr.81 din 11.06.2019

Dispoziția nr.82 din 11.06.2019

Dispoziția nr.83 din 11.06.2019

Dispoziția nr.84 din 11.06.2019

Dispoziția nr.85 din 11.06.2019

Dispoziția nr.86 din 11.06.2019

Dispoziția nr.87 din 12.06.2019

Dispoziția nr.88 din 13.06.2019

Dispoziția nr.89 din 13.06.2019

Dispoziția nr.90 din 13.06.2019

Dispoziția nr.91 din 17.06.2019

Dispoziția nr.92 din 17.06.2019

Dispoziția nr.93 din 19.06.2019

Dispoziția nr.94 din 20.06.2019

Dispoziția nr.95 din 24.06.2019

Dispoziția nr.96 din 25.06.2019

Dispoziția nr.97 din 27.06.2019

Dispoziția nr.98 din 27.06.2019

Dispoziția nr.99 din 28.06.2019

Dispoziția nr.100 din 28.06.2019

Dispoziția nr.101 din 28.06.2019

Dispoziția nr. 102 din 02.07.2019

Dispoziția nr.103 din 04.07.2019

Dispoziția nr.104 din 08.07.2019

Dispoziția nr.105 din 10.07.2019

Dispoziția nr.106 din 11.07.2019

Dispoziția nr.107 din 11.07.2019

Dispoziția nr.108 din 15.07.2019

Dispoziția nr.109 din 15.07.2019

Dispoziția nr.110 din 18.07.2019

Dispoziția nr.111 din 18.07.2019

Dispoziția nr.112 din 22.07.2019

Dispoziția nr.113 din 23.07.2019

Dispoziția nr.114 din 24.07.2019

Dispoziția nr.115 din 26.07.2019

Dispoziția nr.116 din 30.07.2019

Dispoziția nr.117 din 09.08.2019

Dispoziția nr.118 din 09.08.2019

Dispoziția nr.119 din 13.08.2019

Dispoziția nr.120 din 13.08.2019

Dispoziția nr.121 din 13.08.2019

Dispoziția nr.122 din 13.08.2019

Dispoziția nr.123 din 13.08.2019

Dispoziția nr. 124 din 14.08.2019

Dispoziția nr.125 din 19.08.2019

Dispoziția nr.126 din 21.08.2019

Dispoziția nr.127 din 21.08.2019

Dispoziția nr.128 din 23.08.2019

Dispoziția nr.129 din  30.08.2019

Dispoziția nr.130 din 30.08.2019

Dispoziția nr.131 din 02.09.2019

Dispoziția nr.132 din 02.09.2019

Dispoziția nr.133 din 04.09.2019

Dispoziția nr.134 din 05.09.2019

Dispoziția nr.135 din 05.09.2019

Dispoziția nr.136 din 09.09.2019

Dispoziția nr.137 din 10.09.2019

Dispoziția nr.138 din 10.09.2019

Dispoziția nr.139 din 10.09.2019

Dispoziția nr.140 din 10.09.2019

Dispoziția nr.141 din 17.09.2019

Dispoziția nr.142 din 18.09.2019

Dispoziția nr.143 din 18.09.2019

Dispoziția nr.144 din 23.09.2019

Dispoziția nr.145 din 25.09.2019

Dispoziția nr.146 din 25.09.2019

Dispoziția nr.147 din 25.09.2019

Dispoziția nr.148 din 25.09.2019

Dispoziția nr.149 din 25.09.2019

Dispoziția nr.150 din 27.09.2019

Dispoziția nr.151 din 30.09.2019

Dispoziția nr.152 din 30.09.2019

Dispoziția nr.153 din 30.09.2019

Dispoziția nr.154 din 01.10.2019

Dispoziția nr.155 din 04.10.2019

Dispoziția nr.156 din 10.10.2019

Dispoziția nr.157 din 10.10.2019

Dispoziția nr.158 din 14.10.2019

Dispoziția nr.159 din 15.10.2019

Dispoziția nr.160 din 15.10.2019

Dispoziția nr.161 din 15.10.2019

Dispoziția nr.162 din 17.10.2019

Dispoziția nr.163 din 17.10.2019

Dispoziția nr.164 din 24.10.2019

Dispoziția nr.165 din 24.10.2019

Dispoziția nr.166 din 24.10.2019

Dispoziția nr.167 din 24.10.2019

Dispoziția nr.168 din 24.10.2019

Dispoziția nr.169 din 24.10.2019

Dispoziția nr.170 din 24.10.2019

Dispoziția nr.171 din 24.10.2019

Dispoziția nr.172 din 24.10.2019

Dispoziția nr.173 din 24.10.2019

Dispoziția nr.174 din 24.10.2019

Dispoziția nr.175 din 25.10.2019

Dispoziția nr.176 din 25.10.2019

Dispoziția nr.177 din 29.10.2019

Dispoziția nr.178 din 31.10.2019

Dispoziția nr.179 din 01.11.2019

Dispoziția nr. 180 din 05.11.2019

Dispoziția nr. 181 din 07.11.2019

Dispoziția nr.182 din 13.11.2019

Dispoziția nr.183 din 18.11.2019

Dispoziția nr.184 din 18.11.2019

Dispoziția nr.185 din 19.11.2019

Dispoziția nr.186 din 20.11.2019

Dispoziția nr.187 din 25.11.2019

Dispoziția nr.188 din 28.11.2019

Dispoziția nr.189 din 02.12.2019

Dispoziția nr.190 din 03.12.2019

Dispoziția nr.191 din 03.12.2019

Dispoziția nr.192 din 03.12.2019

Dispoziția nr.193 din 04.12.2019

Dispoziția nr.194 din 05.12.2019

Dispoziția nr.195 din 05.12.2019

Dispoziția nr.196 din 09.12.2019

Dispoziția nr.197 din 12.12.2019

Dispoziția nr.198 din 12.12.2019

Dispoziția nr.199 din 12.12.2019

Dispoziția nr.200 din 12.12.2019

Dispoziția nr.201 din 13.12.2019

Dispoziția nr.202 din 13.12.2019

Dispoziția nr.203 din 13.12.2019

Dispoziția nr.204 din 16.12.2019

Dispoziția nr.205 din 17.12.2019

Dispoziția nr.206 din 18.12.2019

Dispoziția nr.207 din 18.12.2019

Dispoziția nr.208 din 19.12.2019

Dispoziția nr.209 din 19.12.2019

Dispoziția nr.210 din 19.12.2019

Dispoziția nr.211 din 19.12.2019

Dispoziția nr.212 din 19.12.2019

Dispoziția nr.213 din 19.12.2019

Dispoziția nr.214 din 20.12.2019

Dispoziția nr.215 din 27.12.2019

Dispoziția nr.216 din 30.12.2019

Dispoziția nr.217 din 30.12.2019

Dispoziția nr.218 din 30.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispoziții – 2018

Dispozitia nr. 1 din 03.01.2018

Dispozitia nr. 2 din 10.01.2018

Dispozitia nr. 3 din 10.01.2018

Dispozitia nr. 4 din 10.01.2018

Dispozitia nr. 5 din 10.01.2018

Dispozitia nr. 6 din 16.01.2018

Dispozitia nr. 7 din 16.01.2018

Dispozitia nr. 8 din 18.01.2018

Dispozitia nr. 9 din 18.01.2018

Dispozitia nr. 10 din 19.01.2018

Dispozitia nr. 11 din 19.01.2018

Dispozitia nr. 12 din 23.01.2018

Dispozitia nr. 13 din 24.01.2018

Dispoziția nr. 14 din 26.01.2018

Dispoziția nr. 15 din 30.01.2018

Dispoziția nr. 16 din 30.01.2018

Dispoziția nr. 17 din 31.01.2018

Dispoziția nr. 18 din 09.02.2018

Dispoziția nr. 19 din 13.02.2018

Dispoziția nr. 20 din 15.02.2018

Dispoziția nr. 21 din 15.02.2018

Dispoziția nr. 22 din 15.02.2018

Dispoziția nr. 23 din 16.02.2018

Dispoziția nr. 24 din 21.02.2018

Dispoziția nr. 25 din 22.02.2018

Dispoziția nr. 26 din 01.03.2018

Dispoziția nr. 27 din 01.03.2018

Dispoziția nr. 28 din 01.03.2018

Dispozitia nr. 29 din 07.03.2018

Dispoziția nr. 30 din 13.03.2018

Dispoziția nr. 31 din 13.03.2018

Dispoziția nr. 32 din 13.03.2018

Dispoziția nr. 33 din 15.03.2018

dispozitia nr. 34 din 21.03.2018

dispozitia nr. 35 din 22.03.2018

dispozitia nr. 36 din 23.03.2018

dispozitia nr. 37 din 23.03.2018

dispozitia nr. 38 din 23.03.2018

dispozitia nr. 39 din 23.03.2018

dispozitia nr. 40 din 29.03.2018

dispozitia nr. 41 din 29.03.2018

dispozitia nr. 42 din 02.04.2018

dispozitia nr. 43 din 02.04.2018

dispozitia nr. 44 din 02.04.2018

dispozitia nr. 45 din 05.04.2018

dispozitia nr. 46 din 05.04.2018

dispozitia nr. 47 din 06.04.2018

dispozitia nr. 48 din 06.04.2018

dispozitia nr. 49 din 06.04.2018

dispozitia nr. 50 din 06.04.2018

dispozitia nr. 51 din 06.04.2018

dispozitia nr. 52 din 06.04.2018

dispozitia nr. 53 din 06.04.2018

dispozitia nr. 54 din 12.04.2018

dispozitia nr. 55 din 17.04.2018

dispozitia nr. 56 din 17.04.2018

dispozitia nr. 57 din 18.04.2018

dispozitia nr. 58 din 19.04.2018

dispozitia nr. 59 din 20.04.2018

dispozitia nr. 60 din 20.04.2018

dispozitia nr. 61 din 23.04.2018

dispozitia nr. 62 din 23.04.2018

dispozitia nr. 63 din 23.04.2018

dispozitia nr. 64 din 24.04.2018

dispozitia nr. 65 din 25.04.2018

dispozitia nr. 66 din 27.04.2018

dispozitia nr. 67 din 27.04.2018

dispozitia nr. 68 din 27.04.2018

dispozitia nr. 69 din 03.05.2018

dispozitia nr. 70 din 03.05.2018

dispozitia nr. 71 din 03.05.2018

Dispozitie nr. 72 din 07.05.2018

dispozitia nr. 73 din 07.05.2018

dispozitia nr.74 din 08.05.2018

dispozitia nr.75 din 10.05.2018

dispozitia nr.76 din 15.05.2018

dispozitia nr.77 din 15.05.2018

dispozitia nr.78 din 15.05.2018

dispozitia nr.79 din 15.05.2018

dispozitia nr.80 din 16.05.2018

dispozitia nr.81 din 18.05.2018

dispozitia nr.82 din 21.05.2018

dispozitia nr.83 din 23.05.2018

dispozitia nr.84 din 24.05.2018

dispozitia nr.85 din 24.05.2018

dispozitia nr.86 din 24.05.2018

dispozitia nr.87 din 29.05.2018

dispozitia nr.88 din 29.05.2018

dispozitia nr.89 din 29.05.2018

dispozitia nr.90 din 29.05.2018

dispozitia nr.91 din 29.05.2018

dispozitia nr.92 din 31.05.2018

dispozitia nr.93 din 06.06.2018

dispozitia nr.94 din 12.06.2018

dispozitia nr.95 din 13.06.2018

dispozitia nr.96 din 14.06.2018

dispozitia nr.97 din 15.06.2018

dispozitia nr.98 din 19.06.2018

dispozitia nr.99 din 19.06.2018

dispozitia nr.100 din 20.06.2018

dispozitia nr.101 din 21.06.2018

dispozitia nr.102 din 22.06.2018

dispozitia nr.103 din 22.06.2018

dispozitia nr.104 din 22.06.2018

dispozitia nr.105 din 26.06.2018

dispozitia nr.106 din 27.06.2018

dispozitia nr.107 din 28.06.2018

dispozitia nr.108 din 28.06.2018

dispozitia nr.109 din 28.06.2018

dispozitia nr.110 din 05.07.2018

dispozitia nr.111 din 05.07.2018

dispoziția nr.112 din 05.07.2018

dispoziția nr.113 din 11.07.2018

dispoziția nr.114 din 11.07.2018

dispoziția nr.115 din 16.07.2018

dispoziția nr.116 din 19.07.2018

dispoziția nr.117 din 30.07.2018

dispoziția nr.118 din 01.08.2018

dispoziția nr.119 din 01.08.2018

dispoziția nr.120 din 07.08.2018

dispoziția nr.121 din 07.08.2018

dispoziția nr.122 din 07.08.2018

dispoziția nr.123 din 10.08.2018

dispoziția nr.124 din 17.08.2018

dispoziția nr.125 din 17.08.2018

dispoziția nr.126 din 22.08.2018

dispoziția nr.127 din 24.08.2018

dispoziția nr.128 din 04.09.2018

dispoziția nr.129 din 05.09.2018

dispoziția nr.130 din 05.09.2018

dispoziția nr.131 din 05.09.2018

dispoziția nr.132 din 05.09.2018

dispoziția nr.133 din 07.09.2018

dispoziția nr.134 din 07.09.2018

dispoziția nr.135 din 07.09.2018

dispoziția nr.136 din 12.09.2018

dispoziția nr.137 din 13.09.2018

dispoziția nr.138 din 18.09.2018

dispoziția nr.139 din 20.09.2018

dispoziția nr.140 din 20.09.2018

dispoziția nr.141 din 24.09.2018

dispoziția nr.142 din 24.09.2018

dispoziția nr.143 din 24.09.2018

dispoziția nr.144 din 24.09.2018

dispoziția nr.145 din 01.10.2018

dispoziția nr.146 din 01.10.2018

dispoziția nr.147 din 01.10.2018

dispoziția nr.148 din 03.10.2018

dispoziția nr.149 din 04.10.2018

dispoziția nr.150 din 04.10.2018

dispoziția nr.151 din 05.10.2018

dispoziția nr.152 din 05.10.2018

dispoziția nr.153 din 09.10.2018

dispoziția nr.154 din 10.10.2018

dispoziția nr.155 din 10.10.2018

dispoziția nr.156 din 10.10.2018

dispoziția nr.157 din 12.10.2018

dispoziția nr.158 din 15.10.2018

dispoziția nr.159 din 22.10.2018

dispoziția nr.160 din 22.10.2018

dispoziția nr.161 din 22.10.2018

dispoziția nr.162 din 22.10.2018

dispoziția nr.163 din 22.10.2018

dispoziția nr.164 din 22.10.2018

dispoziția nr.165 din 22.10.2018

dispoziția nr.166 din 22.10.2018

dispoziția nr.167 din 22.10.2018

dispoziția nr.168 din 23.10.2018

dispoziția nr.169 din 23.10.2018

dispoziția nr.170 din 23.10.2018

dispoziția nr.171 din 26.10.2018

dispoziția nr.172 din 02.11.2018

dispoziția nr.173 din 02.11.2018

dispoziția nr.174 din 05.11.2018

dispoziția nr.175 din 05.11.2018

dispoziția nr.176 din 09.11.2018

dispoziția nr.177 din 09.11.2018

dispoziția nr. 178 din 15.11.2018

dispoziția nr.179 din 15.11.2018

dispoziția nr. 180 din 16.11.2018

dispoziția nr. 181 din 22.11.2018

dispoziția nr. 182 din 22.11.2018

dispoziția nr. 183 din 22.11.2018

dispoziția nr. 184 din 27.11.2018

dispoziția nr. 185 din 30.11.2018

dispoziția nr. 186 din 04.12.2018

dispoziția nr. 187 din 05.12.2018

dispoziția nr. 188 din 05.12.2018

dispoziția nr. 189 din 05.12.2018

dispoziția nr. 190 din 12.12.2018

dispoziția nr. 191 din 13.12.2018

dispoziția nr. 192 din 13.12.2018

dispoziția nr. 193 din 15.12.2018

dispoziția nr. 194 din 17.12.2018

dispoziția nr. 195 din 18.12.2018

dispoziția nr. 196 din 18.12.2018

dispoziția nr. 197 din 19.12.2018

dispoziția nr. 198 din 19.12.2018

dispoziția nr. 199 din 19.12.2018

dispoziția nr. 200 din 19.12.2018