Dragi prieteni, stimaţi ungheneni!

Anul 2016 este un an istoric pentru statul nostru – la 27 august marcăm 25 ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova.

Republica Moldova şi-a declarat independenţa, devenind  stat suveran, independent şi democratic, liber să-şi hotărască prezentul şi viitorul fără nici un amestec extern, în conformitate cu idealurile şi năzuinţele sfinte ale poporului.

Calea parcursă de Republica Moldova demonstrează elocvent voinţa poporului nostru de a consolida şi dezvolta ţara, de a ne integra în marea familie europeană.

Să purtăm cu drag în inimă titlul de moldovean. Să ne mândrim cu faptul că suntem un stat independent şi suveran. Să avem încredere în propriile forţe, pentru a făuri un viitor pentru generaţiile următoare. Să ne păstram tradiţiile şi valorile, pentru care au luptat strămoşii noştri.

Cu ocazia Zilei Independentei Republicii Moldova Va transmit cele mai sincere urâri de bine, un viitor prosper şi fericit, iar dragostea de Patrie să Vă însoţească pretutindeni.

Cu sentimente alese, în numele Consiliului raional Ungheni,

Preşedintele raionului Ungheni,

Ludmila Guzun