Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

În conformitate cu dispoziția președintelui raionului, nr.119-02/1-5 din 14.07.2023 astăzi s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului raional Ungheni.
La ora 10:00, în urma efectuării apelului consilierilor s-a constatat în sală fiind prezenți 28 de consilieri raionali din 34.
De această dată, în calitate de președinte al ședinței, a fost ales dl Ion Poia.
În cadrul sesiunii date, ordinea de zi propusă a fost următoarea:
1.Privind modificarea Deciziei nr.7/3 din 01.12.2022 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023 în a doua lectură”
2.Cu privire la executarea bugetului raional pentru primul semestru al anului 2023.
3.Cu privire la examinarea raportului auditului conformității investițiilor și reparațiilor capitale efectuate în unele unități administrativ-teritoriale de nivelul I și de nivelul II în perioada anului 2021.
4.Cu privire la completarea Deciziei nr.5/7 din 28.07.2022 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2022 – 2030.”
5.Cu privire la activitatea Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri pentru perioada 01.07.2021 – 30.06. 2023.
6.Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării cetăţenilor în Forţele Armate ale Republicii Moldova în toamna anului 2023.
7.Cu privire la casarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța I.P. Gimnaziul Semeni.
8.Cu privire la casarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța I.P. Gimnaziul Cetireni.
9.Cu privire la casarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța I.P. Liceul Teoretic „Elada” din s. Măcărești.
10.Cu privire la casarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța I.P. Gimnaziul „Ion Vatamanu” Pîrlița.
11.Cu privire la casarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța I.P. Gimnaziul Bumbăta.
12.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Ungheni Nr.4/2 din 25.05.2023.
13.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Ungheni Nr.5/2 din 28.07.2023.
14.Cu privire la aprobarea Programului raional Ungheni de imunizări pentru anii 2023-2027.
15.Cu privire la instituirea Comisiei de evaluare și validare a indicatorilor de performanță a activității instituțiilor medico-sanitare publice.
16.Cu privire la darea în comodat a unei încăperi Centrului de Medicină Legală.
17.Cu privire la darea în comodat a unei încăperi Centrului de Medicină Legală.(CS Ungheni)
18.Cu privire la darea în comodat a unor încăperi Centrului național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.
19.Cu privire la darea în comodat a suprafeței din clădire.
20.Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă.
21.Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi.
22.Cu privire la desemnarea candidaturilor membrilor pentru constituirea Consiliul electoral de circumscripţie raională Ungheni.
23.Cu privire la autorizarea comercializării activelor neutilizite.
24.Cu privire la casarea mijlocului fix înregistrat la balanța Direcției Educație.
25.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.
26.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională.
27.Cu privire la instituirea Comisiei de disciplină.
28.Cu privire la acordarea indemnizaţiei unice.
29.Cu privire la aprobarea Planului de reparație a drumurilor publice raionale din mijloacele fondului rutier pe anul 2023.
30.Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului: „ Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „M.Eminescu” din mun.Ungheni  ” pentru o perioadă de  3 ani.În conformitate cu prevederile Legii nr. 436 din 28.12.2006, deciziile Consiliului urmează a fi semnate și contrasemnate în cel mult 5 zile de la data desfășurării ședinței.

În acest sens, cetățenii vor putea accesa deciziile prin intermediul Registrului de Stat al Actelor Locale și a Paginii Web a Consiliului raional (rubrica “Transparență Decizională”).
Autor: Ilinca Casian, specialist principal, Aparatul președintelui raionului