Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

CADRUL LEGISLATIV:

 1. Legea asistenței sociale nr.547-XV din 25.12.2003
 2. Convenţia ONU pentru drepturile copilului din 20.11.1989
 3. Legea nr.338/15.12.1994 a R.M cu privire la drepturile copilului.
 4. Legea 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social
 5. Legea nr. 123 din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale
 6. Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți
 7. Hotărârea Guvernului nr.198 din 16.04.1993, cu privire la protecţia copiilor şi familiilor socialmente vulnerabile
 8. Hotărârea Guvernului nr.450 din 28.04.2006, cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea copilului din Centrul de plasament temporar

Hotărârea Guvernului nr.290 din 15.04.2009, pentru aprobarea Regulilor de eliberare a certificatului de luare în evidenţă a copilului care rămâne în ţară, al cărui părinte/tutore (curator), cetăţean al Republicii Moldova, se angajează provizoriu în muncă în străinătate.

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE CENTRULUI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A FAMILIEI ȘI COPILULUI CREDO:

Scopul Centrului constă în  îmbunătăţirea calităţii vieţii  copiilor victime şi potenţiale victime ale abuzului, tinerilor  în situație de risc, cuplurilor părinte-copil, potențialelor victime, victimelor violenței domestice și traficului de ființe  umane,  familiilor  aflate în dificultate.

Obiectivele Centrului sunt:

 1. organizarea programelor de prevenire a fenomenelor de risc, cu scopul menținerii copilului în familie;
 2. prestarea serviciilor de reabilitare psiho-socială pentru copii victime/potențiale victime a abuzului și reintegrarea lor în familia biologică/extinsă sau oferirea altei forme de protecție;
 3. asigurarea plasamentului protejat și serviciilor de socializare pentru potențiale victime/victime a violenței, neglijării, exploatării și traficului;
 4. prevenirea separării copilului de familie prin oferirea plasamentului temporar și reintegrarea în comunitate a cuplurilor părinte-copil potențialele victime/victime violenței domestice;
 5. integrarea socio-profesională a tinerilor în dificultate;
 6. informarea populației, acordarea consultațiilor prin intermediul serviciului „Telefonul Copilului”;
 7. oferirea serviciului de consiliere psihologică;
 8. examinarea modul de participare a părinţilor, care trăiesc separat, la educația copilului în cazurile de conflict ( informarea, evaluarea, organizarea ședințelor familiale, monitorizarea);
 9. instruirea solicitanților la funcţia de asistent parental profesionist /adopție și instruiri continuă pentru  asistenții parentali profesioniști;

asigurarea procesului de potrivire a copiilor separați de familie cu  asistenţi parentali profesionişti și menținerea relației copiilor cu membrii familiei biologice/extinse.

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CENTRULUI:

Beneficiarii Centrului sunt:

a) copii aflați în situații de risc/victimele VNET (de la 3 pînă la 18 ani);

b) tinerii în situație de risc, prioritar copii orfani și din serviciile tutelă/curatelă, APP, din instituțiile rezidențiale (de la 16 la 25 ani);

c) cuplurile părinte-copil, potențialele victime, victimele violenței domestice și traficul de ființe umane;

d) solicitanții la postura de Asistent parental profesionist și adopție, asistenţi parentali profesionişti;

e) familii cu copii în situații de conflict;

f) cetățenii raionului Ungheni în cadrul serviciului Telefonul Copilului;

g) familii aflate în dificultate.

Capacitatea Centrului este de 150 beneficiari lunar.

Centrul dispune de: 7 dormitoare, 1 bucătărie, 2 debarale, spaţii sanitare (veceuri şi săli de baie separate pentru fete/femei/bărbași/băieţi), 3 oficii pentru personalul angajat, 1 oficiu pentru psiholog, 1 sală multifuncţională.

Dotarea Centrului asigură un mediu adecvat necesităţilor beneficiarilor, buna funcţionare şi realizare a obiectivelor stabilite.

Centrul include următoarele tipuri de servicii:
       a) serviciul plasament, cu următoarele tipuri de plasament:

— de urgență pentru copii aflați în dificultate

— temporar pentru cuplu părinte –copil, victime/potențiale victime a violenței  domestice și traficului de ființe umane cu copii sau fără copii

— temporar pentru tinerii în situație de risc;

b) ședințele familiale pentru aprecierea modului de executare a drepturilor părintești şi stabilirea graficului de întrevede cu copiii;

c)instruirea solicitanților la adopție și asistenţă parentală profesionistă;

d) programul de suport psiho-social ,,PANDA”, „Mellow Parenting”, etc. ;

e) organizarea ședințelor de întrevedere ale copiilor din plasament cu familia biologică/extinsă;

f) oferirea programelor de prevenire (primară și orientată);

g) acordarea evaluării și consilierii psihologice;

h) oferirea programelor de dezvoltare a capacităților parentale.

Beneficiarii din  plasament temporar pot aduce în Centru obiecte personale: jucării, reviste, cărţi, haine, iar Centrul oferă spaţiu pentru păstrarea acestora.

Beneficiarii Centrului pot interveni cu  propuneri şi sugestii cu privire la îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate. În Centru există o Cutie poştală unde beneficiarii pot depune reclamaţii, oferi sugestii, etc. Aceste propuneri sunt luate în consideraţie la planificarea activităţilor şi modului de funcţionare a Centrului.

ACTIVITĂȚI ȘI EVENIMENTE:

Donatie in ziua Sfintei Sarbatori a celor 40 de Mucenici din Sevastia

Este mult mai usor, atunci cind cineva pune umarul si te ajuta in ceea ce faci! Sunt sigur ca acesti oameni, sustinatori o fac cu dragoste de bine, dragoste de oameni si dragoste de Dumnezeu!
Zilele trecute, si anume in ziua Sfintei Sarbatori a celor 40 de Mucenici din Sevastia, l-am cunoscut prin fapta Sa de a face bine cu dragoste de oameni si Dumnezeu pe parohul Bisericii Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil din s. Busila, r. Ungheni Vitaile Nichiforeac.

El a decis ca donatia facuta sub forma de produse alimentare, cit si haine, colectate de la enoriasi sa fie oferita beneficiarilor Centrului de Asistenta Sociala a Familiei si Copilului ,,CREDO,, din mun. Ungheni — copii si tineri in dificultate, cupluri parinte-copil, victime ale abuzului si violentei.
Am ramas profund miscati de gestul Dumnealui, iar in cele donate am intrezarit chipul si sufletul bun si grijuliu a enoriasilor, oamenilor, care au decis sa se imparta din putinul cu care il au. Multumim mult parohului Bisericii Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil din s. Busila, r. Ungheni Vitaile Nichiforeac, preotesei si tuturor enoriasilor pentru Binele Facut. Dumnezeu sa ne ajute in continuare si acum in Postul Mare sa ne dea puteri sa facem mai buna viata celora care sunt mai tristi in Ziua Marii Invieri si Intotdeauna!

Centrul de Asistenta Sociala a Familiei si Copilului ,,CREDO,, din mun. Ungheni se afla la gestiunea Directiei Asistenta Sociala si Protectie a Familiei Ungheni in parteneriat cu Consiliul Raional Ungheni, Primaria mun. Ungheni, AO Asociatia de Educatie Civica «Viitorul Incepe Azi» din mun. Ungheni si AO «Parteneriate pentru Fiecare Copil» din mun. Chisinau.

In prag de Martisor, confectionam martisoare. 

In prag de Martisor, confectionam martisoare. Pentru cei dragi — parinti, bunici, frati, surori, profesori si, pur si simplu, oamei buni! Si pentru ca suntem in prag de primavara!
In ziua de 26 februarie, atmosfera de primavara s-a simtit din plin. Beneficiari ai Centrului de Asistenta Sociala a Familiei si Copilului ,,CREDO”, voluntari, parteneri au participat la confectionarea martisoarelor in cadrul Clubului «Maiestrie». Si atita timp cit mainele lucrau, cineva din participanti a povestit Legenda Martisorului, iar altii au venit cu ghicitori si proverbe despre primavara, dar si despre muncile campului, care incep odata cu sosirea Primaverii.
Confectionate cu mult suflet, martisoarele au fost oferite cu drag vizitatorilor Centrului, angajatilor si partenerilor.

17092350_1349949528382076_1533635972_n

17094090_1349949575048738_1665387143_n (1)

17028956_1349949931715369_1815957664_n

Schimb de bune practici cu specialiștii centrului «Credo»

La data de 26.02.2018 a a vut loc un schimb de bune practici între un grup de asistenți sociali comunitari din raionul Ungheni și specialiștii centrului de asistență socială a familiei și copilului ,, CREDO,, cu scopul de a valora niște idei comune și a stimula spiritul de lucru în echipă

20180226_102846

20180226_102810

Schimb de bune practici a asistenților sociali comunitari 

La data de 19.02.2018 a avut loc un schimb de bune practici a asistenților sociali comunitari la centrul de asistență socială a familiei și copilului ,, CREDO,, și Centrul de plasament pentru persoane adulte și virstnice care a avut drept ca scop prestarea serviciilor mai calitative beneficiarilor.

IMG_0385

20180219_130516

20180219_095015

 

Centrul de Asistență Socială a Familiei și Copilului CREDO (CASFC CREDO), anul 2017

Pe parcursul a. 2017 de serviciile CASFC CREDO au beneficiat 203 persoane, inclusiv de plasament 37 de persoane, de servicii de zi – 166.

Din totalul de 37 de persoane, care au beneficiat de plasament, 11 sunt copii plasați în regim de urgență, 6 cupluri părinte-copil cu 9 copii și 11 tineri în dificultate.

Cei 166 de beneficiari în regim de zi o alcătuiesc copii și elevi care au beneficiat de servicii de informare și sensibilizare, copii și tineri implicați în activități de dezvoltare personală, culturale, programe educaționale, părinți beneficiari de programe de educație parentală, copii în situație de risc, beneficiari ai serviciului Telefonul Copilului, etc.

Dintre activitățile cele mai importante, care au fost desfășurate pe parcursul anului, pot fi enumerate:

 • Activități de hand made pentru copii și tineri în cadrul Clubului “Măiestrie”;
 • Activități în cadrul Programului de educație parentală “Mellow Parenting”;
 • Activități în cadrul Programului pedagogic “PANDA”;
 • Traininguri de dezvoltare personală;
 • Activități de creare/dezvoltare a deprinderilor de viață independentă;
 • Școala de Vară „Facilitare în Orientare și Formare Profesională pentru Tineri”;
 • Excursie la Cetatea Soroca, etc.

REZULTATE:

Training «Bugetul personal»

La 22 ianuarie 2018 in incinta Centrului de Asistenta Sociala a Familiei si Copilului CREDO din mun. Ungheni a fost dat start activitatilor de instruire si dezvoltare personala pentru anul 2018. Mai multi copii, adolescenti, voluntari ai CASFC CREDO au participat la trainingul «Bugetul personal». Sesiunile trainingului au format cunostinte noi despre notiunea de buget, bugetul personal, bugetul familiei, dar si desprea ceea ce ar insemna bugetul de stat, bugetul unei institutii, localitati, etc. Grupurile de lucru au enumerat care sunt sursele de venit personal, dar si a familiei lor si care sunt cheltuielile pe care le suporta familia si personal elevii, membrii familiei. Speram, ca participantii vor fi mai grijulii in ceea ce priveste cheltuirea surselor financiare de care dispune familia lor si banii de care dispun personal ca bursa, indemnizatie, ori cistigati pe cont personal.

Centrul de Asistenta Sociala a Familiei si Copilului CREDO din mun. Ungheni este o subdiviziune, care activeaza in cadrul DASPF Ungheni.

Programul educațional PANDA s-a finalizat, Programul educațional PANDA continuă

Pe parcursul lunilor octombrie 2017 – ianuarie 2018 două grupuri de copii din mun. Ungheni au beneficiat de instruiri în cadrul Programului educațional PANDA. Activitățile au fost moderate de asistenții sociali ai Centrului de Asistență Socială a Familiei și Copilului CREDO din mun. Ungheni Rodica Guțanu și Angela Ciobanu și au finalizat la 25 și respectiv 26 ianuarie. În cadrul ședințelor de finalizare participanților le-au fost înmânate diploma de participare, au fost felicitați de către moderatori, dar și de către pedagogi, alte persoane implicate direct sau indirect în demararea și desfășurarea activităților.

Total, în activități au fost implicați 2 grupuri de copii cu un număr total de 22 și 20 de părinți. Programul este compus din 15 activități (câte 1 săpămânal), dintre care în 2 activități au fost implicați și părinții copiilor. Activitățile au fost desfășurate sub formă de joc, inclusiv desen,  jocul de rol, etc., contribuind astfel la o mai bună conștientizare de către copii a mesajului.

Începând cu luna februarie, activitățile vor derula  cu un alt grup de copii în mun. Ungheni, dar și altul în una din localitățile rurale ale r. Ungheni.

Programul „PANDA” este un program pedagogic cu efecte terapeutice pentru copiii cu vârste cuprinse între 7-12 ani, care au în familie pe cineva dependent chimic, de alcool, narcotic sau/și medicamente. Eficiența programului constă în faptul că duce la prevenirea consumului de substanțe, alcool, etc, dar și la îmbunătățirea comunicării părinte-copil și instalarea unui climat eficient sănătos în familie.

Școala de Vară „Facilitare în Orientare și Formare Profesională pentru Tineri”

În perioada 03-05 iulie 2017, CASFC a găzduit Școala de Vară „Facilitare în Orientare și Formare Profesională pentru Tineri”, la care au participat tineri din clasele terminale de gimnaziu din r. Ungheni.

Scopul Școlii de Vară: Dezvoltarea capacităților de integrare socio-profesională a tinerilor din r. Ungheni.

Obiectiv 1: Conștientizarea de către tineri a rolului și necesității de formare profesională în contextul absolvirii ciclului gimnazial.

Obiectiv 2: Instruirea tinerilor referitor la metode active de identificare a oportunităților de formare profesională.

Obiectiv 3: Dezvoltarea capacităților de prezentare în procesul de angajare în câmpul muncii.

Agenda Școlii de Vară a inclus 6 module de instruire, după cum urmează:

 1. Oportunități de formare profesională în mun. Ungheni;
 2. Tehnici active de identificare a oportunităților de formare profesională;
 3. CV-ul – cartea ta de vizită;
 4. Scrisoarea de intenție;
 5. Interviul de angajare;
 6. Codul Muncii al R.M. Contractul Individual de Muncă.

În afara programului de instruire au fost organizate excursii cu caracter cultural la Mizeul de Istorie și Etnografie din mun. Ungheni, Podul Eiffel și Mănăstirea „Sf. Gheorghe”. Programul de excursii care a avut ca scop facilitarea inserției profesionale a tinerilor a conținut oexcursie la ÎCS “Lear Corporation” SRL și “Ceramica-Ungheni” SA.

Organizatorul Școlii de vară este Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Ungheni, Centrul de Asistență Socială a Familiei și Copilului CREDO din mun. Ungheni în parteneriat cu AO „Alternative Sociale și AO “Asociația de Educație Civică „Viitorul Începe Azi”.

DATE DE CONTACT:

Or. Ungheni, str. George Meniuc 8, MD-3603

Tel./fax:+373 236 2 31 15 (asistenți sociali), tel.: +373 236 2 88 97 (manager)

E-mail: central.credo@gmail.com, aec_via@yahoo.com

https://www.facebook.com/centrulcredo

3