Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Comisiei raionale pentru Situaţii Excepţionale

 

 

Președinte al Comisiei:

Ciuvaga Alexandru– președintele raionului

 

Prim-vicepreședinte:

Lacusta Serghei – vicepreședintele raionului

 

Vicepreședinți:

Blișceac Oleg – șef Direcție Situații Excepționale

Vrănescu Igor – inspector șef, Inspectoratul de poliție a raionului Ungheni

 

Secretar:

Rusu Octavian – specialist Secția administrație publică

 

Membri:

Struc Tatiana – șef Direcție finanțe

Scutaru Viorel – șef Direcție agricultură și alimentație

Pancu Iulia – șef Direcție educație

Moroi Ghenadie – reprezentant în teritoriu SA “Moldtelecom”

Alexeev Andrei – director IMPS Spitalul raional Ungheni

Cornei Alexandr – șef Direcție Centrul Sănătate Publică Ungheni

Fuior Constantin – șef Secție construcții, gospodărie comunală și drumuri

Chirilov Haralampie – președinte UCOOP Ungheni

Adjovschii Igor – comandant interimar Centrul militar teritorial Ungheni

Slivinschi Andrei – șef Direcție regională Vest, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

Savcenco Mihai – șef Direcție teritorială Ungheni, Serviciul de Informații și Securitate al RM

Gorenco Mihai – șef Inspecție pentru protecția mediului Ungheni

Maler Oleg – șef Oficiul teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat

Codreanu Cristofor – viceprimar municipiul Ungheni

Echim Valeriu – șef Direcție raională pentru siguranța alimentelor

Untilă Vasile  – comandant Divizion de artilerie

Bodrug Vasile – șef SA “Drumuri – Strășeni” sectorul Ungheni

Brînză Valeriu  – director SA “Red Nord” filiala Ungheni

Cațer Sergiu  – director “Ungheni Gaz” SRL

Cozmolici Andrei – președinte filiala Ungheni a Uniunii Conducătorilor Auto

Rădeanu Tudor – șef Direcție asistență socială și protecție a familiei

Cucu Dumitru – arhitect-șef al raionului

Dimitrachi Serghei – șef Stația Ungheni a Căii Ferate din Moldova

Odainic Nicolai– șef SAMU Ungheni

Scutaru Petru – director ÎM “Apă – Canal” Ungheni

Lebedev Anatol – specialist principalal Direcției supraveghere de stat a măsurilor contra incendiilor și protecției civile a Agenției pentru Supraveghere Tehnică

 

 

 

 

Componenţa Comisiei de rechiziții

  Nume, prenume Funcţia
1 Ciuvaga Al-dru Preşedintele raionului, preşedintele Comisiei
2 Lacusta Serghei Vicepreşedintele raionului

 

3 Blişceac Oleg Şef Direcţia situaţii excepţionale

 

4 Vrănescu Igor Inspector şef, Inspectoratul de poliţie Ungheni

 

5 Rusu Octavian Specialist Secţia administraţie publică,

secretarul Comisiei

6 Fuior Constantin Şef Secţie construcţii, gospodărie comunală şi drumuri
7 Adjovschi Igor Comandant interimar Centrul militar teritorial Ungheni
8 Struc Tatiana Şef Direcţie finanţe
9 Savcenco Mihai

 

Şef  Direcţie teritorială Ungheni, Serviciul de Informaţii şi Securitate al RM
10 Boiciuc  Natalia

 

 

Specialist secţie mobilizare, Centrul militar teritorial Ungheni

 

11 Hușanu Iurie Inginer-inspector Subdiviziunea teritorială Ungheni a Inspectoratului de stat  pentru supravegherea tehnică “Intehagro”
12 Toader  Irina Şef Serviciul juridic şi resurse umane

 

 

Componenţa

Comisiei pentru acordarea ajutorului material sinistraţilor în urma calamităţilor naturale

 

Nr. Nume, prenume Funcţia
1 Ciuvaga Al-dru Preşedintele raionului

Preşedintele Comisiei

2 Lacusta Serghei Vicepreşedintele raionului

Vicepreşedintele Comisiei

3 Blişceac Oleg Şef Direcţie situaţii excepţionale

 

4 Rusu Octavian Specialist Secția administrație publică

Sectetarul Comisiei

5 Cornei Alexandr șef Direcție Centrul sănătate publică Ungheni
6 Fuior Constantin Şef Secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri
7 Cucu Dumitru Arhitect-şef al raionului
8 Struc Tatiana Şef Direcţia finanţe
9 Mitrea Constantin Șef adjunct Direcția Supraveghere Tehnică „Centru”
10 Filipovici Victor Consilier raional
11 Bejenari Eduard Consilier raional

 

  

 Componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate:

I. Comisia în probleme agricultură, industrie prelucrătoare, ecologie, dezvoltare rurală:

 1. Ghenadi Mitriuc
 2. Sergiu Cațer
 3. Serghei Lacusta
 4. Gheorghe Petic
 5. Victor Filipovici
 6. Alexandru Brînză
 7. Eduard Bejenari
 8. Mihail Diaconu
 9. Raisa Sasu
 10. Constantin Iutiș
 11. Chirinciuc Vitalie

 

II. Comisia în probleme economie, buget şi finanţe:

 1. Ludmila Guzun
 2. Corneliu Prepeliță
 3. Anjelica Luchina
 4. Oleg Moraru
 5. Slavic Sacacol
 6. Vitalie Cozma
 7. Vladimir Sacacol
 8. Stepan Pirogan
 9. Iurie Derenev
 10. Ștefan Sîrbu
 11. Dumitru Chitoraga

 

III. Comisia în probleme sociale:

 1. Valeriu Jardan
 2. Iulia Pancu
 3. Iulia Chirilov
 4. Gheorghe Margarint
 5. Antonina Baraniuc
 6. Eduard Balan
 7. Iulius Știrbu
 8. Oleg Belbas
 9. Vitalie Scripcaru
 10. Oleg Malachi
 11. Ira Agachi
 12. Vasile Lupu
 13. Ion Poia 

 

Comisia raională extraordinară de sănătate publică

Preşedinte:

Vicepreşedinte:

Alexandr Cornei, șef interimar al Direcției Centrului de Sănătate Publică Ungheni

Secretar:

Svetlana Cadenuc, specialist principal, Secţia administraţie publică

Membri:

Tatiana Struc, şef al Direcţiei finanţe

Valeriu Echim, şef al Direcţiei raionale  pentru siguranţa produselor alimentare

Andrei Alexeev, director  al IMSP Spitalul raional Ungheni

Lilia Scurtu, şef al  IMSP Centrul de sănătate Ungheni

Olga Popa,  şef adjunct al Direcţiei educaţie

Oleg Blişceac, şef al Direcţiei situaţii excepţionale

Igor Vrănescu, inspector – şef  al Inspectoratului de poliţie a raionului Ungheni

Mihai Gorenco , şef al Inspecţiei ecologice Ungheni

Ion Chelaru, şef adjunct al Direcţiei teritoriale Ungheni, Serviciul de Informaţii şi Securitate

Tudor Rădeanu, şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei

Alexei Pantea, şef al Serviciului asistenţă medicală de urgenţă Ungheni

Primarul localităţii, după caz.

 

Componenţa nominală

 a Grupului de lucru pentru verificarea comercializării pesticidelor

Preşedinte:

Secretar:

Serghei Timofti, şef adjunct al Direcţiei raionale  pentru siguranţa alimentelor

Membri:

Alexandr Cornei, șef interimar al Direcției Centrului de Sănătate Publică Ungheni

Oleg Blişceac, şef al Direcţiei situaţii excepţionale

Igor Vrănescu, inspector – şef  al Inspectoratului de poliţie a raionului Ungheni

Mihai Gorenco, şef al Inspecţiei ecologice Ungheni

Ion Chelaru, şef adjunct al Direcţiei teritoriale Ungheni, Serviciul de Informaţii şi Securitate

 

Comisia specială pentru  acordarea îndemnizaţiei unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni în următoarea componenţă :

Președinte:

Brînză Alexandru, vicepreşedintele raionului

Secretar:

 

Membri:

Struc Tatiana , şef Direcţie Finanţe

Toader Irina , şef Serviciu Juridic şi Resurse Umane, Aparatul preşedintelui raionului

Fuior Constantin, şef Secţie Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri

Cucu Dumitru,  arhitect-şef, Aparatul preşedintelui raionului

Arhiri Svetlana, specialist principal, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

Chivriga Adrian, manager, Oficiul Cadastral Teritorial Ungheni

Margarint Gheorghe, preşedintele asociaţiei veteranilor Războiului din 1999 „Ungheni – Prut”

Malanciuc Nicolae, preşedintele asociaţiei obşteşti “Asociaţia raională Ungheni „Cernobîl””

Straticiuc Angela, specialist principal, probleme de privatizare

Gorun Adela, specialist principal, secția Economie și Reforme

primarul unităţii administrativ-teritoriale în care domiciliază solicitantul de indemnizaţie unică

 

Comisia pentru acordarea ajutorului material sinistraţilor în urma calamităţilor naturale

Preşedinte:

 

Vicepreşedinte:

Lacusta Serghei, vicepreşedintele raionului

Sectetar:

Rusu Octavian, specialist Secția administrație publică

Membri:

Oleg Blişceac, șef Direcţie situaţii excepţionale

Alexandr Cornei, șef interimar al Direcției Centrului de Sănătate Publică Ungheni

Constantin Fuior, șef Secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri

Dumitru Cucu, arhitect-şef

Tatiana Struc, șef Direcţia finanţe

Jimiga Sergiu, inspector principal Inspecţia de Stat în Construcţii „Centru”

Filipovici Victor, consilier raional

Bejenari Eduard, consilier raional

 

Comisia mixtă de rechiziţii pe raionul Ungheni

Preşedinte:

 

Secretar:

Rusu Octavian, specialist Secţia administraţie publică

Membri:

Toader Irina, şef Serviciul Juridic şi Resurse Umane

Lacustă Serghei, vicepreşedintele raionului

Fuior Constantin, şef Secţia Construcţii, Gospodarie Comunală şi Drumuri

Struc Tatiana, şef Direcţie Finanţe

Cimbriciuc Gheorghe, comandant Centrul Militar teritorial Ungheni

Savcenco Mihai, şef Direcţie teritorială Ungheni, Serviciul de informaţii şi securitate

Vrănescu Igor, şef Inspectoratul de poliţie Ungheni

Bulat Viorica, şef-adjunct Direcţie Teritorială Inspectare Financiară Ungheni

Cepoi Gheorghe,  şef Inspectoratul de Stat ,, Intehagro”

Blişceac Oleg, şef Direcţie Situaţii Excepţionale Ungheni

Boiciuc Natalia, specialist secţie mobilizare, Centrul militar teritorial Ungheni

 

 Comisia raională pentru Situaţii Excepţionale

 Preşedinte:

 

Prim-vicepreşedinte:

Lacusta Serghei – vicepreşedintele raionului

Vicepreşedinţi:

Blişceac Oleg – şef Direcţie situaţii excepţionale

Vrănescu Igor –  inspector şef, Inspectoratul de poliţie a raionului Ungheni

Secretar:

Rusu Octavian – specialist Secția administrație publică

Membri:

Scutaru Viorel – şef Direcţie agricultură şi alimentaţie

Moroi Ghenadie – șef Serviciul exploatare SA”Moldtelecom”, filiala Ungheni

Alexeev Andrei – director IMSP Spitalul raional Ungheni

Alexandr Cornei, șef interimar al Direcției Centrului de Sănătate Publică Ungheni

Fuior Constantin – şef Secţie construcţii, gospodărie comunală şi drumuri

Chirilov Haralampie –  preşedinte UCOOP Ungheni

Cimbriciuc Gheorghe – comandant Centrul militar teritorial Ungheni

Struc Tatiana – şef Direcţie finanţe

Sava Vladimir – șef Direcţia regională Vest, Departamentul Poliţiei de Frontieră

Savcenco Mihai – şef Direcţie teritorială Ungheni, Serviciul de Informaţii şi Securitate al RM

Gorenco Mihai– şef Inspecţia ecologică Ungheni

Lozinschi Mihail – administrator Staţiunea tehnologică pentru irigare Ungheni

Echim Valeriu – şef Direcţie raională pentru siguranţa alimentelor

Codreanu Cristofor – viceprimar oraşul Ungheni

Rotaru Natalia – şef Oficiul teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat

Mihailov Denis – comandantul Divizionului de artilerie

Poia Valentin – șef SA „Drumuri-Strășeni” sectorul Ungheni

Negură Ion – director ÎM „Apă-Ungheni”

Calmațui Valeriu – director SA „Red Nord” filiala Ungheni

Vişnevschii Ion – director „Ungheni Gaz” SRL

Odainic Nicolae – şef Substaţia asistenţă medicală Ungheni

Dimitrachi Serghei – șef Staţia Ungheni a căii ferate din Moldova

Rădeanu Tudor – şef Direcție asistență socială și protecție a familiei

Popa Olga – şef adjunct Direcţie educație