La invitația Consiliului raional Ungheni, în perioada 2 – 4 mai, curent, o delegație a regiunii Jogeva (Estonia) și a orașului Kaarina (Finlanda), au efectuat o vizită de studiu în raionul Ungheni.  Delegația din Estonia a fost condusă de către domnul Viktor SVJATOSEV – guvernatorul regiunii Jogeva,  iar cea din Finlanda fiind condusă de către domnul Harri VIRTA – primar al orașului Kaarina. În contextul colaborării dintre cele 3 țări în domeniul siguranței cetățenilor, în cadrul unei ședințe operative oaspeților le-a fost prezentat proiectul CRISMAS, la care Consiliul raional Ungheni este unul din cei cinci parteneri ai proiectului, având ca parteneri autorități din Olanda, Bosnia și Herțegovina, Italia și Norvegia.

De asemenea, în scopul apropierii și schimbului de cunoștințe și experiență în domeniul protecției civile și situații excepționale, conform agendei, delegații au efectuat o vizită de studiu la Școala Securității a SPC și SE din Chișinău. În aceeași conjunctură, în data de 3 mai a fost inaugurat Postul de pompieri voluntari în localitate Sculeni, unde au fost prezenți reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale de nivelul I, factorii de decizie din raionul Ungheni, dar și invitații din Estonia și Finlanda. De menționat, că în urma colaborării dintre Consiliul raional Ungheni și cele 2 țări, Direcției Situații de Urgență din raionul Ungheni i-au fost donate două autospeciale pentru intervenții în cazuri de situații excepționale.

La data de 4 mai, o delegație din raionul Ungheni condusă de către doamna Ludmila GUZUN, președintele Raionului Ungheni și Membru în Consiliul Director al Asociației Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, au efectuat o vizită de lucru în Iași. Din delegație au făcut parte și reprezentanții din Estonia și Finlanda. De specificat, că scopul vizitei în Iași a fost întâlnirea cu Prefectul Județului Iași, dl Marian ȘERBESCU, în contextul administrării situațiilor de urgență în condiții transfrontaliere. Subiectul primordial de pe ordinea de zi a fost gestionarea situațiilor de urgență și schimbul de experiență dintre participanți pentru a îmbunătăți aceste servicii în Republica Moldova. De altfel, delegația a avut în program și o vizită la sediul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, pentru a observa direct modul în care se lucrează la nivelul județului Iași, dar și dotările de care dispune Inspectoratul.

De notat, că în anul 2012 a fost semnat acordul de înfrățire dintre Consiliul raional Ungheni și regiunea Jogeva (Estonia).