Pe data de 01 martie anul curent, în sala de ședințe a Consiliului rational Ungheni a avut loc  întîlnirea  reprezentanţilor Asociaţiei Euroregiunii Siret-Prut-Nistru cu factorii de decizie din raionul Ungheni și  cu reprezentanții mediului de afaceri din  localitate.

În urma dialogului, au fost stabilite un şir de obiective care urmează a fi atinse în anul 2016, şi anume încurajarea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin schimb şi transfer de experienţe, participare în misiuni economice, forumuri, vizite de studiu ș.a.

 Un subiect aparte discutat a fost organizarea în anul 2016 a Forumului reprezentanţilor mass-media şi a Forumului Economic Transfrontalier, activitățile planificate şi propunerile pentru realizarea acestora.

Pentru extinderea relaţiilor de colaborare, identificarea partenerilor externi și selectarea de parteneri valoroși, informaţia despre agenţii economici locali urmează a fi  plasată pe site-ul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, un important instrument de promovare în arealul Romania-Republica Moldova-Ucraina.

Republica Moldova este un membru  valoros al Euroregiunii. Putem ajuta administrațiile publice locale în identficarea de parteneri cu care ați putea semna acorduri de înfrățire ,  participarea în misiuni economice și aplicarea la proiecte cu fonduri europene, a declarat  Tudor Jijie , directorul executiv al  Asociaţiei Euroregiunea Siret-Prut-Nistru.