Astăzi, 19 februarie 2021,  dna Tatiana Lazar vicepreședintele raionului a venit cu un cuvânt de salut  din partea Consiliului raional Ungheni în cadrul  evenimentului de inițiere a Proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” cu participarea reprezentanților APL din 12  localități partenere, organizații necomerciale, grupuri de inițiativă locală, femei lidere, reprezentanți UN WOMEN.

Moderatorii ședinței au fost dna Silvia Strelciuc, director executiv CRAION CONTACT-Cahul , dna Liliana Palihovici, președinte AO IVC și dna Cornelia Călin, AO IVC.

Activitatea a fost realizată de către IP CRAION-Cahul și AO „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”.

La final au fost semnate Acordurile de colaborare cu APL de nivel I ( 6 primării din raionul Ungheni: Zagarancea, Mănoilești, Măcărești, Rădenii Vechi, Pîrlița, mun.Ungheni)  în scopul stabilirii parteneriatelor viabile între cele 12 localități din raioanele Cahul și Ungheni și realizării obiectivului comun în diminuarea și stoparea violenței împotriva femeilor și copiilor și promovarea egalității de gen.

Autor: Diana Reguș, specialist, Aparatul președintelui