Culoarea şi bogăţiai toamnei am resimţit-o din plin, sîmbătă, 11 octombrie curent, în Piaţa Independenţei din oraşul Ungheni în cadrul Festivalului vinului, al recoltei şi tradiţiilor naţionale, organizat de Consiliul raional Ungheni, Direcţia Agricultură şi Alimentaţie, Direcţia Cultură, Primăria oraşului Ungheni, unde reprezentanţii primăriilor din raionul nostru au venit cu expoziţii a  tradiţionalelor bucate preparate, a vinului nou, a lucrărilor extraordinare confecţionate manual. Ne-au încîntat privirea şi roadele bogate ale acestei toamne, roadele viilor şi livezilor îmbelşugate.

Cîntecul, dansul popular şi voia bună au dat sărbătorii un ton unic şi emoţionant.

        Ţinem să menţionăm, că în acest an, în zile de sărbătoare pentru raionul Ungheni, am avut plăcerea de a avea oaspeţi de onoare din Estonia şi Finlanda. În acest context, aducem sincere mulţumiri domnului Victor Sveatoşev, guvernatorul judeţului Jogeva, Estonia, dlui Haari Virta, primarul oraşului Kaarina, Finlanda, şi întregii echipe a delegaţiei, constituită din oameni de afaceri din ţările mai sus menţionate, pentru cadoul extrem de important pe care ni l-au făcut, este vorba despre o unitate special dotată Direcţiei Situaţii Excepţionale Ungheni, care este atît de binevenită şi cu siguranţă va salva multe vieţi omeneşti.

          

     

          

          

          

În cadrul vizitei, a fost semnat acordul de colaborare între oraşul Poltsamaa, judeţul Jogeva şi satul Costuleni, raionul Ungheni. Un acord important şi benefic.

Aducem sincere mulţumiri întregii echipe care a contribuit la organizarea şi buna desfăşurare a evenimentului: dnei Iulia Pancu, vicepreşedintele raionului Ungheni, dlui Petru Langa, vicepreşedintele raionului Ungheni, Centrului de Resurse şi Atragerea investiţiilor, Secţiei Economie şi Reformă, Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie, Secţiei Cultură, şi tututor celor implicaţi indirect. Este o muncă în echipă ce a fost încununată cu succes.

Vă mulţumim dragi colegi.
              Pentru informaţii referitor la lista participanţilor, cîştigătorilor şi menţiunilor în cadrul Festivalului vinului, recoltei şi promovării tradiţiilor naţionale, acesaţi linkul de mai jos.

http://ge.tt/api/1/files/282duQ12/0/blob?download