Ieri, 13 noiembrie, la Ungheni s-a desfășurat Forumul Regional, ediţia VII, cu genericul “Regiunea de Dezvoltare Centru- soluţii inovative şi oportunităţi pentru afaceri”, organizat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru şi Consiliul raional Ungheni, în colaborare cu Primăria municipiului Ungheni, Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, filiala Ungheni şi Administraţia Zonei Economice Libere „Ungheni-Business”.

La Forum au participat reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, regionale şi locale, sectorului asociativ şi privat, dar și oaspeți din Romania și Grecia Scopul evenimentului este consolidarea dialogului interregional, în scopul dezvoltării economice şi creşterii atractivităţii investiţionale a Regiunii de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova.

În prima parte a evenimentului invitații au făcut prezentări despre contextul actual de susţinere al dezvoltării afacerilor, Regiunea de Dezvoltare Centru (RDC) – atractivitate şi potenţial, Programul regional sectorial în domeniul dezvoltării infrastructurii de sprijin al afacerilor ș.a. Apoi participanții s-au împărțit în trei ateliere pentru discuții pe domenii de interese pe care le reprezintă și anume: dezvoltarea parteneriatelor economice în RDC, oportunităţi de promovare şi atragere a investiţiilor în RDC și soluţii inovative pentru dezvoltare rurală durabilă – Programul LEADER.

Forumul este o frumoasă tradiţie pentru consolidarea dialogului în domeniile public şi privat la nivel naţional şi regional.  Consiliul raional Ungheni aduce sincere mulţumiri organizatorilor şi partenerilor pentru efortul depus la buna desfăşurare a evenimentului.

La final de eveniment preşedinta raionului, Ludmila Guzun şi preşedinta ANTREC Moldova ,Svetlana Lazăr au semnat Acordul de cooperare între Consiliul raional Ungheni și Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural din Republica Moldova privind cooperarea în domeniul turismului.

Acordul va facilita dezvoltare a activităţilor turistice în raion, care urmează a fi realizate pe viitor, ca de exemplu: crearea grupurilor de acţiune zonale, dezvoltarea şi promovarea activităţilor culturale, elaborarea unui calendar cultural, susţinerea agenţilor economici dornici de a dezvolta o afacere în acest domeniu etc.