În atenţia pesoanelor interesate: în Monitorul Oficuial al Republicii Moldova Nr. 113-120 din 06 aprilie 2018 sau accesînd lin-kul:  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=374913găsiţi Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 285 din  04.04.2018 „Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2018″.