Procesul de analiză și evaluare a riscurilor de dezastre prioritare din raionul Ungheni s-a încheiat cu succes, iar rezultatele  și concluziile experților locali și internaționali se regăsesc în rapoartele de identificare, analiză și evaluare a riscurilor de dezastre specifice raionului Ungheni, precum și în raportul de autoevaluare a capabilității de management al riscurilor de dezastre, realizat în baza metodologiei Uniunii Europene. Rezultatele obținute sunt destul de impresionante. Despre rezultatele acestui proces complex, continuu,  participativ și iterativ, precum și despre următorii pași și acțiuni, care trebuie întreprinse la etapa de elaborare și consultare a Strategiei de management al riscurilor de dezastre din raionul Ungheni, s-a discutat în cadrului celei de-a cincea ședințe de suport și consultanță (SAM 5), care a avut la la Ungheni pe data de 15 iunie 2017.

La ședința de suport și consultanță au participat reprezentanții serviciilor publice descentralizate și desconcentrate, precum și experții din Olanda, care și-au împărtășit bunele practici europene de elaborare și implementare a politicilor locale de management al riscurilor de dezastre, exemplul orașului Dordrecht din Olanda, precum și lecțiile învățate din proiectele europene implementate anterior. ”Este o dorință ambițioasă a Consiliului raional Ungheni de a elabora strategia de management al riscurilor de dezastre a raionului. Acest document de politică publică locală este unul promițător, care va ajuta autoritățile publice locale să atragă finanțări și să implementeze proiecte. Așa cum raionul Ungheni este pilot în elaborarea unei politici locale de management al riscurilor de dezastre, ne dorim un document elaborat participativ și calitativ, în baza căruia să putem implementa activități și măsuri de prevenire și reducere a riscurilor de dezastre, precum și să atragem fonduri pentru proiecte în acest domeniu. Este importantă participarea actorilor locali, dacă cu adevărat ne dorim o strategie care să răspundă necesităților cetățenilor și să asigure securitatea cetățenilor în cazul riscurilor de dezastre,” a accentuat Ludmila GUZUN, Președinta raionului Ungheni.

Echipa locală a proiectului CRISMAS a prezentat rezultatele lucrului în comun cu actorii locali în procesul de evaluare a riscurilor de dezastre prioritare din raionul Ungheni, justificate și confirmate prin indicatori cantititativi și calitativi. În cadrul celor 12 ședințe locale organizate la Ungheni, la care au participat  peste 264 persoane, s-au colectat în jur de 122 propuneri de acțiuni și măsuri de prevenire și intervenție în cazul producerii unor riscuri de dezastre. „A fost realizat un volum de lucru enorm de către echipa locală a proiectului CRISMAS, care împreună cu actorii local foarte motivați și inspirați au reușit să obțină rezultate de admirat,” a precizat Nico VAN OS, managerul proiectului CRISMAS. Eforturile depuse până în prezent au fost orientate spre diminuarea efectelor riscurilor prioritare din raionul Ungheni cu caracter natural (cutremure de pământ, secetă, grindină, alunecări de teren și inundații) și tehnogen (accidente rutiere, incendii, depistarea munițiilor neexplodate), precum și spre analiza cauzelor și efectelor riscurilor de dezastre, perspectiva resurselor financiare ce vor putea fi orientate pentru reducerea și diminuarea acestora.

Într-o atmosferă lucrativă și de colaborare, reprezentanții serviciilor publice locale s-au informat despre impactul participării echipei locale la ședințele de instruire și schimb de experiență (LES), care au avut loc în țările partenere, precum și despre participarea recentă a partenerilor proiectului la conferința internațională despre riscuri, care a avut loc în luna mai anul curent în Coimbra, Portugalia. Accente separate au fost puse pe practicile partenerilor din Norvegia și Italia, care pot fi preluate și implementate la nivel local, precum este experiența din Norvegia de includere a planificării spațiale în procesul de management al riscurilor și a celei din Italia, bazată pe dezvoltarea instrumentelor și regulamentelor pentru anumite riscuri specifice.

Impresionantă și interactivă a fost discuția despre conținutul strategiei de management al riscurilor de dezastre din raionul Ungheni, care va respecta structura clasică a unei politici locale și va include situația actuală (riscurile identificate și cele majore,  capabilitățile de management al riscurilor de dezastre), viziunea, misiunea și obiectivele strategice generale și cele specifice, planul de măsuri și acțiuni (preventive și operaționale), atribuții și responsabilități și surse de finanțare, precum și crearea structurilor instituționale de monitorizare a implementării strategiei, monitorizarea și evaluarea ei. Structura strategiei de management al riscurilor de dezastre propusă de echipa de la Ungheni va fi aceeași pentru toți partenerii proiectului CRISMAS.

„Strategia locală de management al riscurilor de dezastre trebuie să acopere riscurile prioritare identificate de actorii locali, precum și lacunele descrise la etapa de autoevaluare a capabilității de management al riscurilor. Pentru a selecta măsurile oportune de reducere și prevenire a riscurilor de dezastre, este bine să se organizeze un brainstorming cu toți factorii interesați pentru a gasi oportunități de câștig reciproc și parteneriate durabile. Aș recomanda ca să selectați și să includeți în strategie mai întâi măsurile imediate ce pot fi implementate cu costuri minime, măsuri ce pot fi implementate împreună cu planificarea spațială, luând în considerare necesitatea armonizării lor cu politicile UE și să nu uităm de măsurile de cercetare,” a precizat Ruud HOUDIJK, expertul Proiectului CRISMAS

„Strategia de management al riscurilor de dezastre din raionul Ungheni va include măsuri și acțiuni propuse de factorii interesați pentru riscurile prioritare din raion, precum și pentru unele riscuri asociate, ” a concluzionat Svetlana CIOBANU, expert senior politici publice. Serviciile publice descentralizate și desconcentrate din raion urmează să înainteze până la finele lunii iunie 2017 măsuri și acțiuni realiste și fezabile de prevenire și intervenție în cazul situațiilor de urgență, care se vor regăsi în viitoarea strategie.

În a doua parte a zilei, echipa locală a proiectului CRISMAS împreună cu experții din Olanda au vizitat primul post de pompieri pe bază de voluntariat din raionul Ungheni, care se află la Sculeni și deservește populația din 10 sate (Blindești, Bulhac, Cioropcani, Floreni, Gherman, Medeleni, Sculeni, Stolniceni, Buciumeni și Florești). Peste 50 de voluntari salvatori au fost instruiți pentru a interveni primii în cazul situațiilor de urgență, până a veni profesioniștii la fața locului.

Această inițiativă a fost înalt apreciată de experții din Olanda, care s-au arătat foarte deschiși de a ajuta postul de pompieri voluntari să fie dotat cu strictul necesar și să facă față solicitărilor de intervenție în cazul situațiilor de urgență neprevăzute.

Ședința de suport și consultanță SAM 5 s-a desfășurat în cadrul Proiectului „Comunitate pentru Evaluarea și Managementul Riscurilor/CRISMAS”, implementat de Regiunea de Siguranță Sud „Olanda de Sud” / ITINERIS Sănătate și siguranță din Olanda, în parteneriat cu Provincia Forli – Cesena din Italia, Agenția Regională de Dezvoltare Economică „PREDA – PD” din Bosnia și Herțegovina, Municipalitatea Stavanger din Norvegia și Consiliul raional Ungheni din Republica Moldova. Proiectul „Comunitate pentru Evaluarea și Managementul Riscurilor/Community for Risk Management and Assessment – CRISMAS” este finanțat de Comisia Europeană prin Directoratul general de ajutor umanitar și protecție civilă. Scopul proiectului CRISMAS este implementarea metodologiilor de evaluare și management al riscurilor și construirea unei comunități largi la nivel European pentru specialiștii din structurile guvernamentale responsabili de evaluarea și managementul riscurilor, încurajarea  cooperării și schimbului de experiență în cadrul UE.

Galerie foto de la SAM 5 (15.06.2017)

Mai multe informații :

Website:        www.crungheni.md, www.crismaseurope.eu

E-mail:          community@crismaseurope.eu, lilitincu@yahoo.com