Pe data de  05 martie  2015, ora 10.00, în sala de Şedinţe, str. Naţională 11, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi:

1.     Despre modificarea Deciziei nr.5/3 din 28.11.2013 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2014 în a doua lectură.

2.     Cu privire la execuţia bugetului raional pentru anul 2014.