În atenția primăriilor

Consiliul concurenței efectuează evaluarea compatibilității ajutoarelor de stat cu mediul concurențial normal, în conformitate cu categoriile de ajutoare de stat definite în articolul 5. Al. (1) din Legea cu privire la ajutorul de stat Nr. 159 din 15.06.2012.

Articolul 340 (1) din AA obligă autoritățile moldovenești să evalueze orice ajutor de stat pe baza criteriilor care decurg din puterea în aplicare a normelor de concurență aplicabile în Uniunea europeană, în special articolul 107 din tratatul privind Funcționarea Uniunii europene și instrumentele interactive adoptate de instituțiile UE, inclusiv jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a UE.

Astfel întru elaborarea unei Strategii de Instruire în vederea Creșterii Sensibilizării cu privire la subiecte de Acordarea și controlul Ajutorului de Stat în Republica Moldova, a fost elaborat un Chestionar privind ajutorul de stat pentru identificarea necesităților de instruire și sensibilizare pentru părțile interesate.

În contextul celor expuse solicităm respectuos completarea chestionarului menționat, pe care îl puteți accesa pe pagina oficială a Consiliului Concurenței https://competition.md sau accesând direct linkul următor: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDzAdItX0_oBtDnLbveBuLkR4kWE3-VrFd0CUVmky7cgLFLQ/viewform