Pe 12 iulie 2015 Primăria Negurenii Vechi a organizat prima ediţie a Festivalului  În ospeţie la Movila Măgurei. Activitate culturală-turistică petrecută în zona respectivă avînd ca scop promovarea şi valorificarea acestui obiectiv turistic valoros precum şi a cadrului natural de aici. Sărbătoarea au întregito artiştii amatori din satele Negurenii Vechi, Coşeni, Ţighira şi Zăzulenii Vechi dar şi o formaţie folclorică din satul Petrosu, raionul Făleşti.

Cei prezenţi au avut posibilitatea de a urca pe movilă şi a admira localităţile din preajmă dar şi a colecta plante de leac. Pe viitor urmează a se dezvolta această ideie pentru atragerea turistilor din republică şi peste hotare prin deschiderea unui traseu turistic.